آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
شناسنامه فرهنگ مردم ایران
مدیرمسئول : عليرضا پويا سردبیر : دکتر عبد الرحمان حسني فر
هیئت تحریریه :
داوران : دکتر عبدالرحمن حسني‌فر، دکتر محمدهمايون سپهر، دکتر سيدرضا شاکري، دکتر محمدصادق فربد، دکتر عليرضا قبادي، دکتر حميد کرمي‌پور
ناظر : مدیر اجرایی : علي آني زاده
ویرایش : سويل ماکويي صفحه آرایی : ندا گرامي، سروش
حروفنگار : ندا گرامي چاپ : سروش
طراح جلد : فرخ محجوبي
نشانی : تهران-نياوران،جمال‌آباد،کوچه پيروز شفيعي،ساختمان واحد فرهنگ مردم
صندوق پستی : 19395-4748 دورنگار : 22821744
تلفن : 22827865-22826834 پست الکترونیکی :folklore@irib.ir


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.