آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
شناسنامه فرهنگ مردم ایران
مدیرمسئول : دکتر مجيد ملکي تبار سردبیر : اصغر شعاع
هیئت تحریریه :
داوران : دکتر محمود احمدي افزادي، دکتر عبدالرحمن حسني فر، دکتر محمد صادق فربد، دکتر عليرضا قبادي، دکتر محمد همايون سپهر
ناظر : مدیر اجرایی : علي آني زاده
ویرایش : وجيهه فراهاني ، سيما زرسيفي صفحه آرایی : ندا گرامي
حروفنگار : ندا گرامي چاپ : سروش
طراح جلد : الهام جلالي
نشانی : تهران-نياوران،جمال‌آباد،کوچه پيروز شفيعي،ساختمان واحد فرهنگ مردم
صندوق پستی : 19395-4748 دورنگار : 22821744
تلفن : 22827865-22826834 پست الکترونیکی :folklore@irib.ir، rcirib.ir/farhang-mardom


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.