آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
شناسنامه فرهنگ مردم ایران
مدیرمسئول : اصغر شعاع سردبیر : دکتر فاطمه عظيمي فرد
هیئت تحریریه : عبدالرحمان حسني فر،محمد رضا رضايي بايندر و اصغر شعاع
داوران : علي آني زاده، دکتر محمد جعفري (قنواتي)، دکتر عليرضا حسن‌زاده، فاطمه ديباجي، دکتر فرزان سجودي، دکتر محمد صادق فريد، مريم ذحجي، دکتر محمد همايون سپهر
ناظر : مدیر اجرایی : سويل ماکويي
ویرایش : وجيهه فراهاني، سيما زرسيفي، فاطمه نبي لو صفحه آرایی :
حروفنگار : زليخا دولتخواه چاپ : سروش
طراح جلد : سميه حسيني
نشانی : تهران-نياوران،جمال‌آباد،کوچه پيروز شفيعي،ساختمان واحد فرهنگ مردم
صندوق پستی : 19395-4748 دورنگار : 22821744
تلفن : 22827865-22826834 پست الکترونیکی :folklore@irib.ir


کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.