آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 44 سخن نخست :
  فصل : بهار
سال :  1395
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فرهنگ مردم ایران
عنوان                                                                                              نویسنده
آيين‌هاي نوروزي در آيينه تاريخ گيتي‌گشاي زنديه سمانه کاکاوند
نوروز و نگاهي کهن به سفره هفت‌سين منيژه مشيري
نوروز فاطمي و بازنمايي آن در رسانه؛ مطالعه موردي سفره هفت‌سين علي آني‌زاده
حاجي‌فيروز، پيام‌آور بهار الهه شايسته‌رخ
جلوه‌هاي کارکردي صلح در آيين نوروز؛ ثبات، عدالت، رهايي سويل ماکويي
ويژگي‌ها و مصاديق سبک زندگي زنان در قرآن کريم مجيد عنان‌پور خيرآبادي
تحولات سبک زندگي در ايران کرم حبيب‌پور گتابي
تأثير فرهنگ مردم بر تصميم‌گيري مترجمان: زهرا نبي‌لو و فاطمه نبي‌لو
مقاله فرهنگياري؛ نوروز تجلي صلح و دوستي در فرهنگ عامه مصطفي جعفرزاده دستجردي
مقاله فرهنگياري؛ معرفي داروهاي گياهي کلاردشت فريده برارپور
         

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.