جستجو :
 
* قابل توجه کاربران گرامی؛ خواهشمند است در صورت مشاهده مضامین نامناسب در یک کتاب، مراتب از طریق رایانامه به نشانی research@irib.ir یا با شماره تلفن 22167563 اطلاع داده‌شود.
 
عنواننویسندهکلید واژهگروه کتابناشرموضوعسال انتشارفا/en
 Migration, Diaspora and Identity Georgina Tsolidis Social SciencesSpringer 2014en
 Muslims and the new information and communication technologie ran Larsson, editors╢Thomas Hoffmann, G? Social SciencesSpringer,Mass media, Religious aspects, Islam,Islam in mass media,Electronic books2013en
 Gender and equestrian spor Miriam Adelman, Jorge Knijnik, editors Social SciencesSpringer,Women in horse sports,Sex role,Electronic booksc2013en
 Handbook of Social Psycholog edited by John DeLamater, Amanda Ward Social SciencesSpringer Netherlands :Imprint: Springer,Social sciences,Psychology, clinical,Electronic books2013en
 Methods for multilevel analysis and visualisation of geographical network Celine Rozenblat and Guy Melancon, editors Social SciencesSpringer,Geographic information systems,Geography, Data processing,Electronic books2013en
 Human Happiness and the Pursuit of Maximizatio edited by Hilke Brockmann, Jan Delhey Social SciencesSpringer Netherlands :Imprint: Springer,Social sciences,Quality of Life,Animal behavior,Finance,Quality of Life, Research,Electronic books2013en
 Medical Sociology on the Mov edited by William C. Cockerham Social SciencesSpringer Netherlands :Imprint: Springer,Social sciences,Public health,Electronic books2013en
 Applied Demography and Public Healt edited by Nazrul Hoque, Mary A. McGehee, Benjamin  Social SciencesSpringer Netherlands :Imprint: Springer,Social sciences,Public health,Population,Demography,Electronic books2013en
 Social Morphogenesi edited by Margaret S. Archer Social SciencesSpringer Netherlands :Imprint: Springer,Social sciences,Electronic books2013en
 Handbook of Causal Analysis for Social Researc edited by Stephen L. Morgan Social SciencesSpringer Netherlands :Imprint: Springer,Social sciences,Statistics,Social sciences, Methodology,Electronic books2013en
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما است.