مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما | فصلنامه پژوهش و سنجش,پژوهشهای ارتباطاتی,فرهنگ مردم,مطالعات ماهواره,مطالعات انتخابات, پژوهش ,نظرسنجی اینترنتی,سنجش ,روش شناسی

www.iribresearch.ir/ | opinion, research , irib, survey,

   


 اداره كل پژوهش‌ و سنجش
انجام پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه مخاطب‌شناسي، ارزشيابي برنامه‌ها، شناسايي مسائل و مشكلات مهم اجتماعي مرتبط با رسانه از مهم‌ترين وظايف اين اداره كل است كه در قالب نه گروه تخصصي شامل: سنجش افكار و پژوهش‌هاي سياسي، سنجش افكار و پژوهش‌هاي فرهنگي ـ ديني، سنجش افكار و پژوهش‌هاي روان‌شناسي، سنجش افكار و پژوهش‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي، سنجش برنامه‌هاي نمايشي، سنجش برنامه‌هاي غيرنمايشي، سنجش برنامه‌هاي كودك و نوجوان، مخاطب‌شناسي، روش‌شناسي و مديريت ارزيابي و هماهنگي فعاليت مي‌كنند.
مدیر کل : محمدرضا رضایی بایندر

شرح وظايف کلي
1. بررسي نگرش‌ها، باورها و ديدگاه‌هاي مردم در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، ديني، سياسي و روان‌شناختي
2. برنامه‌ریزی پژوهشی، اجرا و نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های پژوهشی
3. بررسي و سنجش ميزان مخاطبان برنامه‌های صداوسیما و رضایت از آنها
4. بررسي و سنجش نیازها، علایق، انتظارات وخواسته‌های مخاطبان
5. بررسی و سنجش مستمر میزان مخاطبان رسانه ملی در حوزه‌های سیما، صدا، خبر، آگهی‌های بازرگانی و...
6. بررسی نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان درباره محتوا و پیام‌های برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و دیگر محصولات رسانه‌ای
7. مطالعه و سنجش مستمر وضعيت رسانه‌‌هاي رقيب از قبیل شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی و ...
8. گونه‌شناسي و شناخت الگوي استفاده مخاطبان از شبکه‌هاي مختلف صداوسيما
9. بررسی و واکاوی مطالعات نظری و روشی در حوزه مخاطب‌شناسی و مخاطب‌پژوهی
10. انجام نظرسنجي‌هاي انتخاباتي با هدف پيش‌بيني ميزان مشارکت مردم و برآورد آراي نامزدها
11. تدوین و ارائه گزارش‌هاي کارشناسي و تحليلي مورد نياز
12. پایش مستمر شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مانند احساس امنیت، اعتماد و سرمایه اجتماعی، امید به آینده، رضایت از زندگی و ....
13. برگزاری جلسات دفاعیه و ارائه یافته‌های پژوهشی
14. انتشار محصولات پژوهشی در قالب‌های مناسب (چندرسانه‌ای، فصلنامه و ...)
15. انجام مطالعات روندپژوهی در خصوص شبکه‌ها، مخاطبان، برنامه‌ها و شاخص‌های اجتماعی و...
16. سنجش تأثیرات برنامه‌های صداوسیما بر گروه‌های مختلف مخاطبان
17. تدوین گزارش‌های عملکردی به صورت ادواری

شوراي علمي اداره‌کل پژوهش‌ و سنجش

شوراي علمي اين اداره‌کل به‌منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تصويب و نظارت بر طرح‌هاي پژوهشي این اداره‌کل با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
1. مديرکل (رئيس شورا)
2. مشاور اجرایی (دبیر شورا)
3. مديران گروه‌هاي پژوهشي مربوط
4. يک تا سه نفر از صاحب‌نظران و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به انتخاب مديرکل و تأييد رئيس مرکز
5. مدیر روش‌شناسی
6. مدير برنامه‌ريزي و هماهنگي پژوهش‌ها

شرح وظايف شورا

1. بررسی و پیشنهاد اولویت‌های پژوهشی و برنامه سالانه اداره‌کل با همکاری گروه‌های پژوهشی
2. بررسی و تصويب طرح‌ها نامه‌های پژوهشي
3. تعیین صلاحیت علمی-پژوهشی مجری، ناظر و مشاوران طرح‌های پژوهشی
گروه‌هاي پژوهشي اداره‌کل پژوهش‌ و سنجش
وظايف عمومي گروه‌هاي پژوهشي
1. پيشنهاد محورها و عناوين پژوهشي به همراه جدول زمانبندي و بودجه پيشنهادي در هر سال باتوجه به اولويت‌ها و نيازهاي پژوهشي سازمان
2. شناسايي پژوهشگران مناسب براي واگذاري طرح‌هاي پژوهشي مصوب
3. بررسي اوليه طرح‌هاي پژوهشي و ارائه آن به شوراي علمي پس از اعمال اصلاحات مورد نياز
4. شناسايي و پيشنهاد ناظران مناسب براي انجام هريک از پژوهش‌ها
5. نظارت بر مراحل مختلف اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب گروه، اعمال نظرات شوراي علمي و اخذ گزارش‌هاي ادواري از ناظران و ارزيابي و کنترل نهايي گزارش‌هاي پژوهشي
6. مطالعه و بررسي کارشناسانه گزارش‌هاي تهيه شده و اعمال اصلاحات احتمالي
7. تدوین مقالات علمي از پژوهش‌هاي انجام شده در گروه به منظور چاپ در نشريات و ارائه در همایش‌های علمي
8. شناسايي، بررسي و پيشنهاد کتب و مقالات مرتبط براي ترجمه
9. تهيه گزارش‌هاي کارشناسي و تحليلي در حوزه تخصصي مربوط
10. سوژه‌يابي مستمر در حوزه‌هاي تخصصي گروه
11. ساماندهي و نگهداري سوابق پژوهشي گروه
12. برگزاری نشست های علمی، کاربردی و کارگاه‌های تخصصی
13. تشکیل کارگروه یا میزهای تخصصی در موضوعات مورد نیاز
 

 
 

1-1. بررسي نظرها، نگرش‌ها و رفتارهای مردم درخصوص موضوعات، مسائل و رخدادهای سياسي و اقتصادي
2-1. سنجش نظرها و دیدگاه‌های مردم درباره قوای سه‌گانه، نهادها، سازمان‌ها و مسئولان
3-1. نظرسنجي، نيازسنجي، اثرسنجي و روندپژوهی درخصوص «برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي» صداوسيما
4-1. طراحی و انجام نظرسنجي‌هاي انتخاباتي با هدف پيش‌بيني ميزان مشارکت مردم‌ در انتخابات و برآورد آراي نامزدها
مدیر گروه : محمد محمدخانی ملکوه(کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات)

1-2. شناخت دقيق ديدگاه‌ها، نگرش‌ها و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي و تغييرات آن و عوامل تأثير‌گذار بر‌ آنها
2-2. سنجش مستمر وضعیت رسانه‌هاي رقيب بويژه شبکه‌هاي اجتماعي و ماهواره‌ها و بررسي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي آنها و ارائه راهبردهاي اثربخش
3-2. بررسي روند تغييرات شاخص‌های مهم اجتماعي و فرهنگي مثل احساس امنيت، اعتماد عمومی، احساس شادي در بين مردم، اميد به آينده، رضايت از زندگي، روابط اجتماعي و آسيب‌هاي اجتماعي، مصرف محصولات فرهنگي، مناسبات نسلي و ...
4-2. بررسي و سنجش ويژگي‌ها، مختصات و تحولات سبک زندگي ايرانيان به‌منظور اصلاح و شکل‌دهي به سبک زندگي ايراني ـ اسلامي
مديرگروه: عباس محمدي‌شکيبا (کارشناس ارشد جامعه‌شناسي)

1-3. بررسی روند و شناخت الگوي استفاده مخاطبان از شبکه‌های صداوسیما و مقایسه تطبیقی آن با سایر رسانه‌ها
2-3. گونه‌شناسي مستمر مخاطبان شبکه‌هاي مختلف صداوسيما براساس متغییرهای جمعيت‌شناختي، جامعه‌شناختي، روان‌شناختي و ...
3-3. بررسي و واکاوي مطالعات نظري در حوزه مخاطب‌شناسي و مخاطب‌پژوهی
4-3. بررسي و سنجش گروه‌هاي مرجع مخاطبان رسانه (به تفکيک گروه‌هاي سني، جنسي، شغلي، پايگاه اجتماعي و ...)
5-3. بررسي نيازها، انتظارات، علايق و ترجيحات گروه‌هاي مختلف مخاطبان رسانه ملي
مديرگروه:  دکتر فاطمه جوادی (دکترا در رشته روان‌شناسي عمومي)

1-4. بررسی و سنجش مستمر میزان بینندگان و میزان رضايت آنها، نظرها و بازخوردهاي آنان درخصوص فيلم‌ها، سريال‌ها، برنامه‌هاي ترکيبي، مستند، مسابقات ورزشي، معارفی و....
2-4. بررسی و سنجش مستمر میزان شنوندگان و میزان رضايت آنها، نظرها و بازخوردهاي آنان درخصوص برنامه‌های رادیویی
3-4. بررسي نظرها و ديدگاه‌هاي مخاطبان درباره محتوا و پيام‌هاي برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی
4-4. بررسي ديدگاه کارشناسان،‌ متخصصان و نخبگان درباره برنامه‌هاي رادیویی و تلویزیونی
5-4. مطالعه و زمينه‌يابي براي بهره‌گيري از روش‌ها و ظرفيت‌هاي نوين براي سنجش بازخورد مخاطبان درباره برنامه‌ها

مديرگروه: مليحه سپاسگر شهري (کارشناس ارشد ارتباطات)

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.