مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما | فصلنامه پژوهش و سنجش,پژوهشهای ارتباطاتی,فرهنگ مردم,مطالعات ماهواره,مطالعات انتخابات, پژوهش ,نظرسنجی اینترنتی,سنجش ,روش شناسی

www.iribresearch.ir/ | opinion, research , irib, survey,

   

اداره ‌کل پشتیبانی و اجرای نظرسنجی

اين اداره كل با سه مديريت« پژوهش و نظرسنجی استان‌ها، آمار و پرسشگری و پژوهش، اجرا و داده‌آمایی خارج از کشور» به نظرسنجي در خصوص رضايت، اعتماد و ميزان مخاطبان شبكه‌هاي استاني و شهرها و روستاهاي كشور و نيز به سنجش و بررسي نيازها، نظرها و ديدگاه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور براي شبكه‌هاي جام‌جم و نيز مخاطبان شبكه‌هايي مانند العالم، سحر و ... مي‌پردازد.
مدیر کل : آقاي رضا اميراحمدی
مشاور اجرایی(آقای حسین یحیی)  


شرح وظايف کلي:
1. اجرای نظرسنجی‌، افکارسنجی و نیازسنجی‌ در سطح ملی و خارج از کشور
2. برنامه‌ریزی پژوهشی سالانه، اجرا، نظارت و ارزیابی طرح‌های پژوهشی
3. بررسی و انجام طرح‌هاي پژوهشي در حوزه مخاطبان و شبکه‌های برون‌مرزی سازمان
4. مسئله‌يابي، بررسی، تصويب، هدایت و نظارت بر اجراي طرح‌هاي پژوهشی مراکز صداوسیمای استانی
5. جذب، نگهداشت، آموزش، خدمات و مزایای شغلی پرسشگران
6. تعیین و به‌روزرسانی چارچوب‌های نمونه‌گيري براي پژوهش‌هاي پيمايشي مرکز
7. مخاطب‌شناسی، نیازسنجی، رضایت‌سنجی و روندپژوهي برنامه‌هاي صداوسيماي ملی، استانی و محلي
8. مخاطب‌شناسی، نیازسنجی، رضایت‌سنجی و روندپژوهي شبکه‌های برون‌مرزی سازمان
9. برنامه‌ریزی به‌منظور ارتقای کیفیت و کاربردی کردن محصولات پژوهشی
10. به‌کارگیری و توسعه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای نوین گردآوری اطلاعات
11. رصد مستمر نظرسنجی‌های بین‌المللی مرتبط با ایران، اسلام و تحولات بین‌المللی
12. برگزاري جلسات دفاعیه و ارائه یافته‌های پژوهشی
13. انتشار محصولات پژوهشی درقالب‌های مناسب (چند رسانه‌ای، فصلنامه و...)

شوراي علمي اداره‌کل
شورای علمی اداره‌کل پشتیبانی و اجرای نظرسنجی به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصویب و نظارت بر طرح‌های پژوهشی این اداره‌کل با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1. مدیرکل پشتیبانی و اجرای نظرسنجی (رئیس شورا)
2. مشاور اجرایی مدیرکل (دبیر شورا)
3. یک تا سه نفر از صاحب‌نظران و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به انتخاب مدیرکل و تأیید رئیس مرکز
4. مدیران اداره‌کل متناسب با موضوع
5. مدیر روش‌شناسی
6. مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی پژوهش‌ها

شرح وظايف شورا
1. بررسی و پیشنهاد اولويت‌هاي پژوهشي و برنامه سالانه اداره‌کل با همکاري گروه‌هاي پژوهشي
2. بررسی و تصويب طرح‌‌نامه‌هاي پژوهشي
3. تعيين صلاحیت علمی –پژوهشی مجري، ناظر و مشاوران طرح‌هاي پژوهشي
وظايف عمومي مدیریت‌های اداره‌کل
1. پيشنهاد محورها و عناوين پژوهشي به همراه جدول زمانبندي و بودجه پيشنهادي در هر سال باتوجه به اولويت‌ها و نيازهاي پژوهشي سازمان
2. شناسايي پژوهشگران مناسب براي واگذاري طرح‌هاي پژوهشي مصوب
3. بررسي اوليه طرح‌هاي پژوهشي و ارائه آن به شوراي علمي پس از اعمال اصلاحات مورد نياز
4. شناسايي و پيشنهاد ناظران مناسب براي انجام هريک از پژوهش‌ها
5. نظارت بر مراحل مختلف اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب گروه، اعمال نظرات شوراي علمي و اخذ گزارش‌هاي ادواري از ناظران و ارزيابي و کنترل نهايي گزارش‌هاي پژوهشي
6. مطالعه و بررسي کارشناسانه گزارش‌هاي تهيه شده و اعمال اصلاحات احتمالي
7. تدوین مقالات علمي از پژوهش‌هاي انجام شده در گروه به منظور چاپ در نشريات و ارائه در همایش‌های علمي
8. شناسايي، بررسي و پيشنهاد کتب و مقالات مرتبط براي ترجمه
9. تهيه گزارش‌هاي کارشناسي و تحليلي در حوزه تخصصي مربوط
10. سوژه‌يابي مستمر در حوزه‌هاي تخصصي گروه
11. ساماندهي و نگهداري سوابق پژوهشي گروه
12. برگزاری نشست های علمی، کاربردی و کارگاه‌های تخصصی
13. تشکیل کارگروه یا میزهای تخصصی در موضوعات مورد نیاز

شرح وظایف اختصاصی مدیریت‌های اداره‌کل
 

 
 

1-1. بخش پژوهش استان‌ها
1-1-1. مسئله‌یابی، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي و زمان‌بندي طرح‌های پژوهشي مراکز
2-1-1. هدایت، نظارت،مشاوره و ارزیابی طرح‌هاي پژوهشي مراکز استان‌ها
3-1-1. شناخت مخاطبان، سنجش‌نیازها، رضایت و اعتماد مخاطبان و نیز روندپژوهي برنامه‌هاي صداوسيماي استانی و محلي
4-1-1. مطالعه و بررسی کارشناسی در حوزه های رسانه،ارتباطات؛علوم اجتماعی و ...
2-1. بخش اجرای نظرسنجی
1-2-1. هماهنگی و اجرای نظرسنجی‌، افکارسنجی، اثرسنجی و نیازسنجی‌ در سطح مراکز استا‌ن‌ها، شهرهای تابعه و روستاها
2-2-1. آسیب‌شناسی مستمر شیوه‌ها و فرایند اجرای طرح‌های پیمایشی
3-2-1. نظارت کمّي و کيفي بر حسن اجراي طرح‌هاي پيمايشي مراکز استان‌ها
4-2-1. تهیه اطلاعات آماری، نقشه‌ها، تعیین گروه‌های مختلف نمونه آماری و فهرست‌برداری در شهرستان‌ها و استان‌ها
5-2-1. پیگیری و انجام امور پرسشگران مراکز استان‌ها اعم از جذب، نگهداشت، آموزش، خدمات و مزایای شغلی
6-2-1. همکاری با مدیریت مالی مرکز در زمینه بررسی و تأیید اسناد مالی پژوهش‌ها و طرح‌های نظرسنجی
7-2-1.آرشيو و ثبت کليه گزارش‌هاي ارسالي از مراکز
8-2-1.بررسي اسناد مالي و اداري مراکز
9-2-1.دريافت و بارگذاري اطلاعات بر روي سايت مرکز
10-2-1.جمع‌آوري چکيده‌هاي پژوهش‌ها
11-2-1.دريافت و بارگذاري فيلم‌هاي مستند از طريق FTP
12-2-1.انجام کليه فرايندهاي پژوهش‌ها تا مرحله تسويه نهايي
13-2-1.ثبت طرح‌هاي جديد حوزه استان‌ها و خارج از کشور در دو نرم‌افزار Excell و نرم‌افزار روندپژوهي
14-2-1.به‌روزرساني و آرشيو فايل‌هاي word و مستند مراکز
15-2-1.دريافت، ثبت و اکسن کليه نامه‌هاي دريافتي از مراکز و داخل سازمان و ارجاع آنها (دبيرخانه اداره‌کل)
16-2-1.پيگيري و انجام کليه امور مربوط به پرسشگران
17-2-1.تطبيق توليدات با پژوهش‌ها
18-2-1.ارائه گزارش عملکرد ماهيانه و ساليانه اداره‌کل
19-2-1.دريافت و جمع‌بندي پرپوزال‌ها


مدیر : مصطفی گودرزی
اسامي پژوهشگران گروه: احمد مصطفایی (کارشناسی ارشد روانشناسی)، ماریا بختیاری (کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی)، نرگس علیمحمدی (کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی)، فاطمه رضایی (کارشناسی ارشد مطالعات زنان)، فریده ملایری (کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری)
اسامی کارشناسان:  مهتاب درخشان (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات)،بهنام یاوری(کارشناس ارشد ارتباطات)
مشاوران: غلامرضا محمدی‌مهر (دانشجوی دکترای علوم سیاسی)

1-2. مسئله‌يابي، تصويب، اجرا، هدایت و نظارت بر طرح‌هاي پژوهشی در خصوص مسائل ایرانیان خارج از کشور و موضوعات مرتبط با حوزه بین‌الملل و رسانه
2-2. برنامه‌ریزی، هماهنگي و اجراي طرح‌هاي پیمایشی در خارج از کشور
3-2. بررسي رضايت، اعتماد، میزان مخاطبان و روندپژوهی برنامه‌هاي شبکه‌هاي برون‌مرزي و فارسي‌زبان سازمان
4-2. رصد مستمر نظرسنجی‌های بین‌المللی مرتبط با ایران، اسلام و تحولات بین‌المللی در حوزه‌های زبانی انگلیسی، روسی، اسپانیولی، فرانسوی، عربی، آلمانی، عبری، ترکی استانبولی و ...
5-2. ارائه گزارش‌های کارشناسی و تحلیلی مبتنی بر دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان و میزهای مطالعاتی متناظر با جغرافیای سیاسی مورد نیاز رسانه
مدير: سید احمد محمدی بحرانی
اسامی پژوهشگران: عاصفه توکلی خمینی (دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی)
وحید آقامحسنی(دانشجوی دکترای مدیریت رسانه)

1. تهيه و ارائه چارچوب‌ها و طرح‌هاي نمونه‌گيري مناسب براي پژوهش‌هاي پيمايشي تهران
2. اجرا، گردآوري، بازبینی، کدگذاري و ورود داده‌های طرح‌های پیمایشی
3. توضیح شیوه‌های اجرای نظرسنجي‌ها متناسب با ویژگی‌های طرح‌های پیمایشی برای پرسشگران
4. جذب، آموزش و به‌کارگيري پرسشگران و کنترلگران در تهران
5. نظارت و کنترل بر فرایند گردآوری داده‌های طرح‌های پیمایشی تهران
6. پیگیری و انجام امور پرسشگران تهران اعم از نگهداشت، بازآموزی، خدمات و مزایای شغلی
7. تأمین، به‌روزرسانی و پشتیبانی اطلاعات و آمار پایه اعم از نقشه‌ها، سرشماری‌ها و .... در سطح تهران و استان‌ها
مدير: آقاي مجتبي غلامحسيني (کارشناسي ارشد آمار)
ايميل مدير: Gholamhoseini53@yahoo.com

اسامي کارشناسان: مجيد نورمحمدي (کارشناس مديريت جهانگردي)، محمد موحدي (کارشناس رياضي)، اعظم شهبندي (کارشناس ارشد جامعه شناسي)، محبوبه بيات (کارشناس روانشناسي)، آزاده صابري (کارشناس حسابداري)، سميه ابن‌علي (کارشناس ارشد مطالعات زنان)، الميرا شاهرودي (کارشناس روانشناسي)، عليرضا افرازه (کارشناس علوم قرآني)،  کيوان باروزه (دیپلم)
 1-3. بخش نمونه‌گیری و پرسشگری
1-1-3. تعیین فهرست نمونه برای اجرای هر طرح پیمایشی
2-1-3. گردآوری، روزآمدسازی، ذخیره‌سازی و آماده‌سازی مستمر داده‌ها درباره جوامع آماری و تعیین بلوک‌های نمونه مربوط به هر فهرست‌برداری
3-1-3. تهیه و پشتیبانی اطلاعات و آمار پایه اعم از نقشه‌ها و سرشماری‌ها
4-1-3. تعیین مناطق، بلوک‌ها و تحویل پرسشنامه به پرسشگران
5-1-3. توجیه پرسشگران برای اجرای هر طرح و هدایت و راهنمایی پرسشگران در حین اجرا
6-1-3. گردآوری پرسشنامه‌های تکمیل شده و نظارت بر صحت تعداد نمونه تکمیل شده و ....
7-1-3. استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین در اجرای طرح‌های پیمایشی
2-3. بخش کنترل و داده‌آمایی
1-2-3. بازبینی و کنترل پرسشنامه‌های تکمیل شده مطابق دستورالعمل‌ها
2-2-3. کنترل پرسشگران از حیث رعایت دستورالعمل‌های اجرای طرح‌های پیمایشی
3-2-3. کدگذاری و ورود داده‌های جمع‌آوری شده به نرم‌افزارهای آماری
4-2-3. به‌روزرسانی شیوه‌های کنترل و داده‌آمایی

 

 
  ساختار تشکيلاتي اداره‌کل پشتيباني پژوهش و اجراي نظرسنجي
1. مديريت پژوهش و نظرسنجي استان‌ها

1-1. بخش پژوهش استان‌ها
2-1. بخش اجرای نظرسنجی
2. مديريت پژوهش و اجرا و داده‌آمايي خارج از کشور
3. مديريت آمار و پرسشگري
1-3. بخش نمونه‌گیری و پرسشگری
2-3. بخش کنترل و داده‌آمایی
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.