مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما | فصلنامه پژوهش و سنجش,پژوهشهای ارتباطاتی,فرهنگ مردم,مطالعات ماهواره,مطالعات انتخابات, پژوهش ,نظرسنجی اینترنتی,سنجش ,روش شناسی

www.iribresearch.ir/ | opinion, research , irib, survey,

   


 اداره‌کل پژوهش‌های راهبردی رسانه
این اداره‌کل درقالب 4گروه پژوهشی تخصصی با عناوین گروه آینده‌پژوهی رسانه، گروه ماهواره و رسانه‌های نوین، گروه جریان‌شناسی و تحلیل رسانه‌ای، گروه زیبایی‌شناسی و علوم شناختی به انجام پژوهش‌های بنیادی و راهبردی در حوزه‌ رسانه می‌پردازد.
مدير کل : محمد فتحي‌نيا (دکتري ارتباطات)
ايميل مديرکل: fathiniya@rcirib.ir

شرح وظايف کلي
1. مطالعه و پژوهش درباره نظريه‌‌‌ها، الگوها و مدل‌هاي ارتباطي و رسانه‌اي
2. برنامه‌‌‌ریزی پژوهشی، اجرا و نظارت بر حسن انجام فعالیت‌‌‌های پژوهشی
3. انجام پژوهش‌هاي راهبردي درحوزه‌‌‌های مورد نیاز رسانه ملی
4. بررسی و پژوهش درخصوص شبکه‌‌‌های ماهواره‌‌‌ای و رسانه‌‌‌های نوین و ارائه گزارش‌‌‌ها و تحلیل-های کاربردی
5. اجراي طرح‌هاي پژوهشي در حوزه علوم‌شناختي و رسانه با هدف به‌‌‌کارگيري دستاوردهاي آن در فرآيند طراحي، توليد، و بازخوردگیری انتقال پيام
6. آينده‌‌پژوهي و آینده‌‌‌نگاری رسانه درحوزه‌‌‌های مختلف
7. شناسایی جریان‌‌‌های مختلف‌‌‌فکری، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ارائه گزارش‌‌‌های تحلیلی
8. برگزاري جلسات دفاعیه و ارائه یافته‌‌‌های پژوهشی
9. انتشار محصولات پژوهشی درقالب‌‌‌های فصلنامه، بولتن و غیره
10. تدوین گزارش‌‌‌های عملکردی به صورت ادواری
 
شوراي علمي اداره‌کل پژوهش‌هاي راهبردي رسانه
شوراي علمي اين اداره‌‌‌کل به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تصويب و نظارت بر طرح‌هاي پژوهشي این اداره‌‌‌کل، با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
1. مديرکل (رئيس شورا)
2. مشاوراجرایی مدیرکل (دبیرشورا)
3. مديران گروه‌هاي پژوهشي مربوط
4. يک تا سه نفر ازصاحبنظران واعضای هیات علمی دانشگاه‌‌‌ها به انتخاب مدیرکل وتأیید رئیس مرکز
5. مدير برنامه‌ريزي و هماهنگي پژوهش‌ها
6. مدیر روش شناسی

شرح وظايف شورا
1. بررسی و پیشنهاد اولويت‌هاي پژوهشي و برنامه سالانه اداره‌کل با همکاري گروه‌‌‌هاي پژوهشي
2. بررسی و تصويب طرح‌‌‌‌نامه‌‌‌هاي پژوهشي
3. تعيين صلاحیت علمی –پژوهشی مجري، ناظر و مشاوران طرح‌هاي پژوهشي
گروه‌هاي پژوهشي اداره‌کل پژوهش‌‌‌های راهبردي رسانه

وظايف عمومي گروه‌هاي پژوهشي
1. پيشنهاد محورها و عناوين پژوهشي به همراه جدول زمانبندي و بودجه پيشنهادي در هر سال باتوجه به اولويت‌ها و نيازهاي پژوهشي سازمان
2. شناسايي پژوهشگران مناسب براي واگذاري طرح‌هاي پژوهشي مصوب
3. بررسي اوليه طرح‌هاي پژوهشي و ارائه آن به شوراي علمي پس از اعمال اصلاحات مورد نياز
4. شناسايي و پيشنهاد ناظران مناسب براي انجام هريک از پژوهش‌ها
5. نظارت بر مراحل مختلف اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب گروه، اعمال نظرات شوراي علمي و اخذ گزارش‌‌‌هاي ادواري از ناظران و ارزيابي و کنترل نهايي گزارش‌هاي پژوهشي
6. مطالعه و بررسي کارشناسانه گزارش‌هاي تهيه شده و اعمال اصلاحات احتمالي
7. تدوین مقالات علمي از پژوهش‌هاي انجام شده در گروه به منظور چاپ در نشريات و ارائه در همایش‌‌‌های علمي
8. شناسايي، بررسي و پيشنهاد کتب و مقالات مرتبط براي ترجمه
9. تهيه گزارش‌هاي کارشناسي و تحليلي در حوزه تخصصي مربوط
10. سوژه‌يابي مستمر در حوزه‌هاي تخصصي گروه
11. ساماندهي و نگهداري سوابق پژوهشي گروه
12. برگزاری نشست های علمی، کاربردی و کارگاه‌‌‌های تخصصی
13. تشکیل کارگروه یا میزهای تخصصی در موضوعات مورد نیاز

شرح وظایف اختصاصی گروه‌هاي پژوهشي
 

 
 

1-1. مطالعه و پژوهش راهبردی در مباحث آينده پژوهي رسانه، مخاطبان و رسانه‌‌‌های رقیب
2-1. مطالعه و پژوهش‌‌‌های راهبردی به منظور شناسایی چالش ها و فرصت‌‌‌های پیش روی رسانه ملی
3-1. آینده‌‌‌نگاری و ترسیم چشم انداز رسانه مطلوب و تدوین نقشه راه
4-1. مطالعه و پژوهش های راهبردی به منظور طراحی، ایجاد و بازنگری شبکه‌‌‌های رادیویی و تلویزیونی
مدیر گروه : امید جهانشاهی
ایمیل مدیرگروه :

1-2. پژوهش درباره ماهیت، ابعاد ، کاربردها و دستاوردهای علوم شناختی درحوزه رسانه
2-2. پژوهش درخصوص ابعاد زیبایی شناختی صداوتصویر درساختارهای برنامه‌‌‌سازی
3-2. پژوهش درباره ژانرها و ساختارهاي نوين برنامه‌سازي
مدیر گروه : منیژه پورنوروز

1-3. پژوهش درباره الگوها و جریان‌‌‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه
2-3. پژوهش درخصوص چگونگی جریان سازی‌‌‌های رسانه‌‌‌ای و ارائه تحلیل‌‌‌های راهبردی و کاربردی
3-3. تحلیل رسانه‌‌‌ای درباره روندها و رویدادهای پایدار و تأثیرگذار در جامعه
4-3. پژوهش و تحلیل درخصوص برنامه‌‌‌های جریان‌‌‌ساز و تأثیرگذار
مدير گروه دکتر محمدحسین شریفی ساعی

1_4. مطالعه و پژوهش‌هاي کاربردي در حوزه محتوایی شبکه‌‌‌های ماهواره‌‌‌ای
2_4. مطالعه و پژوهش در زمينه ماهیت، ظرفيت‌ها، تحولات، کارکردها، فرصت‌‌‌ها، تهدیدها و... رسانه‌هاي نوين
3. رصد، بررسی و تحلیل تحولات و عملکرد شبکه‌هاي ماهواره‌اي و رسانه‌‌‌های نوین
4. بررسي و تحلیل محتوا، آثار و پیامدهای رسانه‌هاي نوين و نحوه استفاده کاربران ايراني از آنها
5. مطالعه و پژوهش درباره مصرف ژانرهاي مختلف برنامه‌هاي شبکه‌هاي ماهواره در بين گروه‌هاي مختلف مخاطبان ايراني
مدیر گروه : دکتر حسین بصیریان جهرمی
 

 
  ساختار تشکيلاتي اداره‌کل پژوهش‌هاي راهبردي رسانه
1. گروه آينده‌‌پژوهشي رسانه
2. گروه پژوهش‌هاي رسانه‌هاي نوين و ماهواره
3. گروه پژوهش‌هاي جريان‌شناسي و تحليل رسانه‌اي
4. گروه پژوهش‌هاي زيبایی‌شناسي و علوم‌شناختي
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.