صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

دیدار شركت‌كنندگان در اجلاس بین‌المللی اساتید دانشگاه‌ها و بیداری اسلامی با رهبر انقلاب

دیدار شركت‌كنندگان در اجلاس بین‌المللی اساتید دانشگاه‌ها و بیداری اسلامی با رهبر انقلاب


 

 

حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز سه شنبه در ديدار صدها تن از استادان، نخبگان و انديشمندان شركت كننده در اجلاس جهانی «اساتيد دانشگاههای جهان اسلام و بيداری اسلامی» ضمن تبيين اهميت عنوان «بيداری اسلامی»، تحليلی جامع درخصوص جايگاه اسلام و شريعت اسلامی و همچنين مردم در كشورهای انقلاب كرده و آسيب ها و خطرات پيش روی آنها ارائه كردند.
ايشان با اشاره به نقش خواص و انديشمندان جامعه در سعادت و نجات ملتها تأكيد كردند: از اين منظر، اجلاس «اساتيد دانشگاههای جهان اسلام و بيداری اسلامی» از اهميت ويژه ای برخوردار است.
رهبر انقلاب اسلامی شرط اصلی نقش آفرينی اساتيد، نخبگان و فرزانگان برای حركت جامعه به سمت سعادت و نجات را اخلاص، شجاعت، هوشياری، كار و تلاش و نبود طمع دانستند و خاطرنشان كردند: بيداری اسلامی و رسوخ اين بيداری در امت اسلامی، حادثه بزرگی است كه امروز دنيا با آن مواجه و در برخی كشورها نيز منجر به انقلاب و تغيير رژيم های فاسد شده است.
حضرت آيت الله خامنه ای بيداری اسلامی را عميق و گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت «بيداری اسلامی» افزودند: آنها تلاش بسياری می كنند تا عنوان «بيداری اسلامی» برای حركت عظيم كنونی در منطقه بكار نرود زيرا دشمنان از بروز اسلام حقيقی و واقعی به شدت وحشت دارند.
ايشان تأكيد كردند: آنها از اسلامِ برده دلار، اسلامِ غرق در فساد و اشرافی گری و اسلامی كه در توده مردم امتداد ندارد، نگران نيستند ولی از اسلام عمل و اقدام، اسلام توده مردم، اسلام توكل بر خدا و اسلام حُسن ظن به وعده الهی به لرزه می افتند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: ما معتقديم حركت عظيم كنونی يك بيداری حقيقی اسلامی و دارای امتداد است كه به اين آسانی ها هم منحرف نخواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه ای در تبيين علت «اسلامی» ناميدن اين بيداری افزودند: شعارهای اسلامی مردم در انقلابهای منطقه و نقش معتقدان به اسلام در شكل گيری اجتماعات گسترده و ساقط كردن رژيم های فاسد، همه مؤيد اين است كه اين حركت، اسلامی است.
ايشان دليل ديگر بر اسلامی بودن اين حركت را، رأی مردم به اسلام گراها در انتخابات اين كشورها دانستند و تأكيد كردند: امروز اگر در بيشتر مناطق دنيای اسلام، يك انتخابات آزاد و خوب برگزار شود و رهبران و سياسيون اسلامی نيز در وسط ميدان باشند، مردم به اسلام گراها رأی خواهند داد.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه ، برخی نكات را درخصوص حركتها و انقلابهای منطقه متذكر شدند.
 آسيب شناسی اين حركتها و انقلابها بخصوص در مصر، تونس و ليبی اولين نكته ای بود كه حضرت آيت الله خامنه ای به آن اشاره كردند و گفتند: در كنار آسيب شناسی بايد هدفهای اين انقلابها نيز تبيين شوند زيرا اگر هدفها مشخص نباشند، سردرگمی بوجود خواهد آمد.
ايشان ، «رهايی از شر سلطه جهانی» را يكی از هدفهای بيداری اسلامی برشمردند و تأكيد كردند: اين موضوع بايد با صراحت اعلام شود زيرا هرگونه تصوری مبنی بر اينكه استكبار جهانی به سردمداری امريكا ممكن است با حركتهای اسلامی كنار بيايد، خطا است.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: هرجا كه اسلام و اسلام گراها باشند، امريكا با همه وجود تلاش خواهد كرد تا آنها را از بين ببرد و البته در ظاهر هم لبخند خواهد زد.
حضرت آيت الله خامنه ای با تأكيد بر اينكه انقلابهای منطقه بايد حد فاصل خود را با استكبار جهانی مشخص كنند، خاطرنشان كردند: ما نمی گوييم آنان به جنگ استكبار بروند اما اگر حد فاصل خود را نيز مشخص نكنند، فريب خواهند خورد.
ايشان با اشاره به استفاده استكبار جهانی از ابزار پول، سلاح و علم برای تسلط بر جهان افزودند: با وجود اين ابزارها، يكی از مشكلات بزرگ كنونی دنيای غرب، نداشتن فكر و انديشه نو برای ارائه به بشريت است در حاليكه دنيای اسلام، دارای ايده نو و نقشه راه است.
رهبر انقلاب اسلامی،‌اسلام را دارای نقشه راه و انديشه های جديد دانستند و خاطرنشان كردند: اين موضوع، نقطه قوت دنيای اسلام است كه با ترسيم شدن هدفها بر پايه اين انديشه ها، ديگر، سلاح، پول و علم غرب، همچون گذشته تأثيرگذاری نخواهند داشت.
حضرت آيت الله خامنه ای يكی ديگر از هدفهای مهم بيداری اسلامی را، محوريت اسلام و شريعت اسلامی برشمردند و افزودند: تلاش گسترده ای در جريان است تا اينگونه وانمود شود كه شريعت اسلامی با پيشرفت، تحول و تمدن سازگاری ندارد در حاليكه اسلام جوابگوی همه نيازهای انسانها و برای همه قرنها و همه دورانهای پيشرفت بشريت است.
ايشان با اظهار تأسف فراوان از برخی جريانهای متحجر كه با سخنان و اقدامات خود زمينه ساز شكل گيری تصور سازگار نبودن اسلام با پيشرفت می شوند، خاطرنشان كردند: آنچه كه مهم است، تفكری است كه جوابگويی اسلام به نيازهای بشريت را قبول داشته باشد.
رهبر انقلاب اسلامی، نظام سازی را يكی ديگر از اهداف بيداری اسلامی دانستند و با اشاره به برخی تجربه های تاريخی منطقه شمال آفريقا كه به دليل نبود نظام سازی با شكست مواجه شدند، افزودند: اگر در كشورهای انقلاب كرده،‌ نظام سازی نشود و مبنای مستحكمی بوجود نيايد، خطر آنها را تهديد خواهد كرد.
حضرت آيت الله خامنه ای يكی از مسائل مهم در انقلابهای منطقه را حفظ پشتيبانی های مردم برشمردند و تأكيد كردند: قدرت حقيقی در دست مردم است، و هر جا كه مردم همدل و يكصدا، پشتيبان رهبران و مسئولان خود باشند، امريكا و بزرگتر از امريكا  هيچ غلطی نمی توانند بكنند.
ايشان با تأكيد بر لزوم حفظ مردم در صحنه افزودند: روشنفكران، نويسندگان، شاعران و بويژه علمای دين نقش مهم و برجسته ای دارند و بايد با تشريح اهداف انقلابها، و موانع و دشمنان آنها، مردم را آگاه و با بصيرت نگاه دارند.
رهبر انقلاب اسلامی تربيت علمی جوانان و پيشرفت علمی و فناوری، برای قدرتمند شدن را از جمله مسائل بسيار ضروری برای كشورهای اسلامی بويژه كشورهای انقلاب كرده دانستند و خاطرنشان كردند: اين كار، امكان پذير است و تجربه عملی و موفق آن، جمهوری اسلامی ايران است.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: ايران، قبل از پيروزی انقلاب اسلامی در رده های بسيار پايين علمی قرار داشت اما اكنون به بركت اسلام و انقلاب در رتبه های علمی بالای دنيا قرار دارد و آمارهای مراكز علمی و معتبر بين المللی، اين حركت شتابان علمی را تأييد می كنند.
ايشان تأكيد كردند: بايد اين تجربه موفق، در كشورهای اسلامی، ادامه پيدا كند و دنيای اسلام به مرحله ای برسد كه در جايگاه مرجع علمی دنيا قرار گيرد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: نظام اسلامی در ايران اثبات كرد كه می توان براساس اسلام و شريعت اسلامی، به شتاب و جايگاه علمی بالا رسيد.
حضرت آيت الله خامنه ای،‌ وحدت را يكی از مسائل اساسی و مورد نياز دنيای اسلام دانستند و افزودند: غرب و امريكا تلاش دارند تا تحت عناوين «شيعه و سنی»، «قوميتها» و «مليتها» ميان مسلمانان ايجاد اختلاف كنند، بنابراين همه ،بايد هوشيار باشند، و مسائل را با اين ديد ، مورد بررسی قرار دهند و نسبت به آنها موضعگيری كنند.
ايشان با تاكيد بر اينكه با وجود تلاشها و توطئه های جبهه استكبار، دنيای اسلام در حال پيشروی است، خاطر نشان كردند: يكی از نشانه های اين پيشروی، جنگ هشت روزه است كه يك طرف آن فلسطينی های ساكن  در يك منطقه بسيار كوچك جغرافيايی به نام غزه قرار داشتند و در طرف ديگر، دولت صهيونيستی مدعی قوی ترين ارتش جهان، كه در هنگام آتش بس ، طرفی كه شرط  گذاشت، فلسطينی های غزه بودند.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: آيا ده سال پيش چنين اتفاقی، باور كردنی بود؟
حضرت آيت الله خامنه ای گفتند: آفرين بر فلسطينی ها، آفرين بر حماس و جهاد اسلامی و گردانهای مبارز فلسطينی در غزه كه از خود اينگونه شجاعت نشان دادند.
ايشان افزودند: من به سهم خود از همه مبارزان فلسطينی بخاطر اين فداكاری و تلاش و صبر تشكر می كنم.
رهبر انقلاب اسلامی جنگ هشت روزه غزه را يك درس مهم برای مردم فلسطين و همچنين همه مسلمانان دانستند و تأكيد كردند: جنگ غزه نشان داد كه اگر همه با هم متحد باشند و در سختی ها صبر كنند، وعده الهی مبنی بر فرج و آسانی، بعد از سختی، محقق خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه ای به موضوع بحرين نيز اشاره كردند و افزودند: متأسفانه در قضيه بحرين، شاهد سكوت دنيای اسلام هستيم كه ناشی از نگاه غلط به اين موضوع است.
ايشان خاطر نشان كردند: نگاه برخی به قضيه بحرين، از دريچه مسائل مذهبی است و بر همين اساس دفاع از ملتی كه بر ضد يك حكومت فاسد قيام كرده، جايز شمرده می شود مگر آنكه همچون مردم بحرين،‌شيعه باشند!
رهبر انقلاب اسلامی تأكيد كردند: نگاه صحيح، به قضايای منطقه، نگاه براساس طراحی دشمن و ابزارها و حيله های او است.
حضرت ايت الله خامنه اي  با تأكيد بر اينكه موضع ايران در قضيه سوريه، از همين ديدگاه ناشی می شود، افزودند: جمهوری اسلامی ايران با ريخته شدن يك قطره خون از هر مسلمانی، مخالف است، اما مقصران وضعيت كنونی در سوريه، كسانی هستند كه آن را به جنگ داخلی و تخريب و برادركشی كشانده اند.
ايشان در پايان خاطرنشان كردند: همه خواسته های ملتها بايد از روشهای متعارف و بدور از خشونت برآورده شوند.
در ابتدای اين ديدار 7 نفر از انديشمندان و اساتيد كشورهای اسلامی به بيان ديدگاههای خود درخصوص تحولات كنونی منطقه و بيداری اسلامی و آسيبهای پيش روی آنها پرداختند.
 آقايان:
- دكتر منير شفيق - انديشمند و نظريه پرداز از فلسطين
- دكتر مجدی حسين - مبارز انقلابی و رئيس حزب الشعب مصر
- دكتر راشد الراشد - پژوهشگر و فعال سياسی از بحرين
- دكتر بابا اينويای - پژوهشگر و وزير اسبق امور مذهبی سنگال
- دكتر علی فياض - نماينده مجلس لبنان
- دكتر عمرالشاهد - استاد دانشگاه و فعال سياسی از تونس
- و خانم دكتر عابد علی - رئيس بخش روابط بين الملل دانشگاه قائد اعظم پاكستان
در سخنان خود به محورهای زير اشاره كردند:
- جمهوری اسلامی ايران به رهبر امام خمينی (ره) آغازگر بيداری اسلامی در جهان بود.
- وحدت ميان مسلمانان، تنها راه حل اصلی برای غلبه بر توطئه ها و مشكلات است.
- لزوم استفاده مناسب از موفقيت ها، پيروزيها و ظرفيت های سالهای اخير دنيای اسلام و جبهه مقاومت
-    نظام اسلامی در ايران الگوی اجتناب ناپذير حركتها و انقلابهای منطقه است
- مبنای حركتها و انقلابهای منطقه،‌اسلام است.
- اهميت توجه به جوانان در بيداری اسلامی، و روشنگری برای آنها
- لزوم اتخاذ مواضع شفاف و صريح در قبال استكبار جهانی و رژيم صهيونيستی، در كشورهای انقلاب كرده
- ضرورت توجه به حركت و پيشرفت علمی در كشورهای اسلامی
- انتقاد از سكوت مجامع بين المللی و دنيای اسلام در قبال كشتار مردم بحرين
- و هوشياری در قبال توطئه ايجاد بی ثباتی و آشوب در منطقه بوی‌ژه در كشورهای انقلاب كرده
همچنين در ابتدای اين ديدار آقای دكتر ولايتی دبيركل مجمع جهانی بيداری اسلامی ضمن اشاره به سابقه تشكيل اين مجمع و نشستهايی كه تاكنون برگزار شده است تأكيد كرد: در اجلاس جهانی «اساتيد دانشگاههای جهان اسلام و بيداری اسلامی» با شعار «پيشرفت، عدالت و مردمسالاری دينی» و با حضور بيش از 500 تن از اساتيد و پژوهشگران كشورهای اسلامی مهمترين مسائل جهان اسلام و تحولات منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دكتر ولايتی مواردی از جمله تغيير معادلات منطقه ای و تأثير آن بر مسأله فلسطين، مشخصه های نظام های مردم سالاری دينی، ضرورت ها و اولويت های دولتهای نوپا در جهان اسلام، فرصت های جنبش بيداری اسلامی، ضرورت بهره گيری از تجربيات انديشمندان جهان اسلام را از سرفصل های مهم اين اجلاس بيان كرد.

  1391/09/22
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.