نخستين دانشگاه علوم اقتصادی کشورتاسيس شد نخستين دانشگاه علوم اقتصادی کشورتاسيس شد

لين دانشگاه علوم اقتصادي کشورتاسيس شد باتغييرساختاردانشکده علوم اقتصادي: با حکم وزيرمحترم علوم تحقيقات وفناوري، دانشکده علوم اقتصادي به دانشگاه علوم اقتصادي ارتقاء و دکترمهدي صادقي شاهداني به عنوان سرپرست و مسئول راه اندازي دانشگاه علوم اقتصادي منصوب گرديد. در حکم انتصاب سرپرست دانشگاه علوم اقتصادي ضمن اشاره به لزوم توسعه علوم اقتصادي و ضرورت نهادينه کردن ارزش هاي ديني و بومي در اين علوم و نيز تربيت کارشناسان و متخصصين عالم و متعهد در شاخه هاي مختلف علوم اقتصادي به ويژه در سال جهاد اقتصادي آمده است : با توجه به اينکه مقرر است دانشکده علوم اقتصادي به دانشگاه تخصصي علوم اقتصادي ارتقا يابد ، لذا با توجه به تعهد ، تجربه و شايستگي جنابعالي در امور آموزش عالي به عنوان سرپرست و مسئول راه اندازي دانشگاه علوم اقتصادي منصوب مي شويد . همچنين در اين حکم به بهره گيري از کليه ظرفيت هاي موجود به ويژه با اعمال سياست هاي موثر به منظور صرفه جويي در هزينه هاي غير ضروري و رعايت صرفه و صلاح بيت المال تاکيد شده است . گفتني است دکتر مهدي صادقي شاهداني عضو هيئت علمي و دانشيار رشته اقتصاد نظري است . وي که هم اکنون رياست دانشکده علوم اقتصادي را به عهده دارد ، به عنوان سرپرست و مسئول راه اندازي دانشگاه علوم اقتصادي منصوب شده است .

واحد مرکزي خبرکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.