نمايشگاه بين‌المللی قرآن در سال جهاد اقتصادی مقتصدانه عمل خواهد كرد

معاون برنامه‌ريزي و امور محتوايي نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن گفت: يكي از رويكرد‌هاي اصلي اين دوره از نمايشگاه كه در سال جهاد اقتصادي برگزار مي‌شود، اين است كه با مشخص شدن ريز برنامه‌ها و جلوگيري از كلي‌گويي، هزينه‌ها را كاهش خواهيم داد، اما كيفيت كار را از دست نمي‌دهيم. رضا سلامت‌پناه، معاون برنامه‌ريزي و امور محتوايي نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم، در گفت‌‌وگو با خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) با بيان اين مطلب گفت: برنامه‌هاي تعدادي از بخش‌هاي اين دوره از نمايشگاه نهايي شده است، اما در ادامه كار به ويژه هرچه به زمان افتتاحيه نزديك مي‌شويم، مشكلات و موانعي را شناسايي كرده و به دنبال رفع آن هستيم. تعدادي از بخش‌ها به طور كامل اعلام برنامه نكرده‌اند و اين معاونت، برنامه‌هايي كه از قبل در نظر گرفته شده بود، جايگزين كرده است تا از سطح كيفي برنامه‌ها كاسته نشود و تعدد سلائق گرو‌هاي متعدد را تأمين كند. وي ادامه داد: با نزديك شدن به زمان برگزاري نمايشگاه بين‌المللي قرآن در حال ساماندهي وظايف هستيم و گروه ويژه‌اي را براي پيگيري و ساماندهي ارائه توليدات و محصولات قرآني و گروهي ديگر را براي پيگيري و ساماندهي توليدات مكتوب در نظر گرفته‌ايم كه از قبل اين توليدات را دريافت و بازبيني مي‌كنند و بر انتشار آن در حين برپايي نمايشگاه نظارت خواهند داشت. سلامت‌پناه گفت: از آنجايي كه مديران بخش‌هاي مختلف اين دوره از نمايشگاه در اموري كه برعهده گرفتند، صاحب انديشه و تجربه هستند، اين معاونت توانست به آنچه در برنامه‌ها پيش‌بيني شده بود تا حدود زيادي دست پيدا كند. اجراي نهايي اين طرح‌ها زماني است كه در رويارويي با بازديدكنندگان و مخاطبان قرار گيريم. وي تأكيد كرد: با توجه به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي ناميده شده است، در اين دوره از نمايشگاه يكي از رويكرد‌هاي اصلي اين است كه برنامه‌هاي بخش‌هاي نمايشگاه را مقتصدانه نگاه كرديم و در حين كاهش هزينه‌ها، كيفيت كار را نيز از دست نداديم و براي تحقق عملي نام‌گذاري امسال، تدابير و برنامه‌هاي مشخصي را طرح‌ريزي كرديم. روال به اين صورت بود كه تا جايي كه توانسته‌ايم با استفاده از ظرفيت مديران بخش‌ها و ظرفيت دوستاني كه مخلصانه همراه ما هستند با سازمان‌هاي مختلف ارتباط گرفته و اين‌گونه هزينه‌‌هاي برنامه را كاهش داديم. سلامت پناه گفت: از تجربيات مجموعه‌هاي مرتبط با خودمان استفاده كرديم تا هزينه براي اجراي خيلي از برنامه‌ها كاهش يابد؛ از آن‌جايي كه برنامه‌هاي امسال را در هر بخش ريز و جزئي ديديم و تفكيك شده است از كلي‌گويي پرهيز شد و هزينه‌ها نيز شفاف ارائه ‌شده است چرا كه در برخي دوره‌هاي نمايشگاه برنامه‌ها كلي و مبهم بود و اين كلي‌گويي به ضرر برنامه‌‌‌ريزان و موجب افزايش هزينه‌ها ‌شد. از راهبردهاي اساسي در پايش هزينه برنامه‌هاي بخش‌ها در نمايشگاه امسال، ارائه برنامه‌هاي دقيق همراه با ريز مبالغ آن بوده است كه هزينه‌ها بررسي و قيمت‌ها تعديل ‌شد. معاون برنامه‌ريزي و امور محتوايي نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم افزود: معاونت اجرايي نمايشگاه با كميته‌هايي كه تشكيل داده است، بيشتر به زمينه‌سازي و تهيه مقدمات برگزاري مناسب نمايشگاه اهتمام دارد، پس بايد زمينه و فضاي اجراي كار فراهم باشد تا از برنامه‌هايي كه بايد به اجرا گذاشته شود، تست گرفته شود، بر اين مبنا قاعدتاً فراهم كردن تمامي اسباب و مقدمات اجرايي ذاتاً مقدم بر ارائه محتواي بخش‌هاي مختلف است. سلامت‌پناه تأكيد كرد: فرآيند بررسي محتوايي بخش‌ها و يا غنابخشي محتوايي، كماكان ادامه دارد و حتي در زمان برگزاري نمايشگاه نيز اگر حس شود مطالب و راهكار جديدي براي ارائه برنامه‌ها وجود دارد، آن‌ها را به بخش‌ها متذكر خواهيم شد. محتواي بخش‌ها را نيز در جلسات متعدد تصويب كرديم و حضور اساتيد حوزه و دانشگاه را جهت بررسي و ارتقاي محتواي نمايشگاه در اختيار داريم. وي درباره نحوه نظارت به عملكرد و ارائه برنامه‌هاي بخش‌هاي مختلف نمايشگاه، گفت: كميته نظارت و ارزيابي نمايشگاه اين وظيفه را برعهده دارد كه با داشتن تيمي قوي كه با دانش قرآني آشنا هستند، كار نظارت را انجام دهد، همچنين اين معاونت نيز خود بر روند كار نظارت خواهد داشت و راه نظارتي كه ما برگزيده‌ايم از طريق دريافت نظرات بازديدكنندگان به ويژه نخبگان و صاحب‌نظران است. تيم نظارتي صحت تمامي برنامه‌هاي ارائه شده را با دفترچه‌‌اي كه برنامه‌هاي مختلف بخش‌ها در آن نوشته شده است، هر لحظه پايش خواهد كرد و در عين حال نظارت بر بخش‌ها از نوع حمايت از برنامه‌ها است و اصل كار را بر تعامل قرار داديم. سلامت‌پناه اظهار كرد: اگر به نقصان و كمبودي در ارائه برنامه‌ها برخورد كنيم، اهتمام جدي براي رفع آن خواهيم داشت و با توجه به زمان يك‌ماهه نمايشگاه، يك فرصت كوتاهي را براي رفع نواقص مي‌دهيم و مجدد نظارت خواهيم كرد تا از رفع نقيصه مطمئن شويم.

خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا)کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.