برگزاري «همايش جهاد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري» توسط اداره كل بازرسي زنجان

اداره كل بازرسي زنجان «همايش جهاد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري» را در دي ماه سال جاري برگزارمي‌نمايد ارسال مقاله در موضوعات به دبيرخانه همايش حداكثر تا مورخ 1390/09/30اقدام نمايند. نشاني پايگاه: http://www.zanjan-bazrasi.ir/ نشاني دبيرخانه: زنجان- مجتمع ادارات - خيابان شهيد ورقايي - اداره كل بازرسي استان زنجان - دبيرخانه همايش جهاد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري

http://www.zanjan-bazrasi.ir/کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.