جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره ويژه برنامه‌هاي رمضان شبکه‌هاي يک، دو، سه، چهار و پنج» مذهبي / تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره ويژه‌ برنامه‌هاي ماه رمضان شبکه‌هاي افق، شما،قرآن،سلامت، مستند، آموزش» تلويزيوني / مذهبي سنجش برنامه ای
«نظرسنجي از مردم درباره حمله تروريستي تهران» سياسي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما» فيلم و سريال سنجش برنامه ای
نظرسنجي درباره رفتار رأي‌دهي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم» انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره اخبار و ويژه برنامه‌هاي انتخاباتي صداوسيما» انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (25) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (24) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (23) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (3) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (22) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره انتخابات» (7) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (21) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (20) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره انتخابات» (6) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (19) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (2) روستا انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (2)شهرهاي تابعه انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (18) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم کشور درباره مناظره انتخابات» (1) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره انتخابات» (5) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (17) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (1) -روستا انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (1) شهرهاي تابعه انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (16) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم کشور درباره انتخابات» (4) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره برنامه‌هاي شبکه سلامت سيما» تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (15) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره برنامه‌هاي شبکه‌هاي پنج و نسيم» تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (14) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (13) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«بررسي فرهنگ مصرف رسانه‌هاي اجتماعي در بين مخاطبان» ارتباطات و رسانه / فرهنگ و اجتماعي سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره برنامه‌هاي شبکه چهار سيما تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (12) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم تهران درباره خصوصيات فرهنگي مردم» فرهنگ و اجتماعي سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
«نظرسنجي از مردم درباره فسادهاي اقتصادي» سياسي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات شوراها» (1) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم تهران درباره مسائل و مشکلات روز جامعه» سياسي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات» (11) انتخابات سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره برنامه‌هاي نوروزي سيما در سال 1396» تلويزيوني / مناسبت(ملي_مذهبي) سنجش برنامه ای
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.