جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
نگرش مردم نسبت به حجاب مذهبي ديني
بررسي ديدگاه مردم درباه شعار سال اقتصادي اقتصادی
بررسي محبوبيت شخصيت‌هاي سياسي کشور سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره قوه قضائيه حقوقي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل بهار 98 خبر گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل بهار سال 1398 تلويزيوني گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صدا در بهار 1398 راديويي گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
«نظرسنجي از مردم درباره سريال‌‌ها و برنامه‌هاي ويژه ماه مبارک رمضان شبکه‌هاي سيما سال 1398 (2)» فيلم و سريال / تلويزيوني / مناسبت(ملي_مذهبي) گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صداوسيما در ارديبهشت ماه 1398 راديو و تلويزيون گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب