عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست : نام فايل :
نام مرکز:
  
 

 

ردیف
عنوان
پژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1
نظرسنجي موسسه مورنينگ کانسالت از شهروندان آمريکايي دربارة شعار برني سندرز، نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريکا، درخصوص بازگرداندن آمريکا به برجام
  نظرسنجي موسسه مورنينگ کانسالت از شهروندان آمريکايي دربارة شعار برني سندرز، نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريکا، درخصوص بازگرداندن آمريکا به برجام1398
2
نظرسنجي مرکز تحقيقات سياسي و افکارسنجي فلسطين از شهروندان فلسطيني دربارة معامله قرن
  نظرسنجي مرکز تحقيقات سياسي و افکارسنجي فلسطين از شهروندان فلسطيني دربارة معامله قرن1398
3
نظرسنجي موسسه مک لافلين و شرکا (به سفارش موسسه کمک به کليساهاي نيازمند آمريکا ) از کاتوليک¬هاي آمريکايي دربارة کشورهاي ناقض حقوق مسيحيان
  نظرسنجي موسسه مک لافلين و شرکا (به سفارش موسسه کمک به کليساهاي نيازمند آمريکا ) از کاتوليک¬هاي آمريکايي دربارة کشورهاي ناقض حقوق مسيحيان1398
4
نظرسنجي صندوق «اقدام اميد» بريتانيا از شهروندان بريتانيايي دربارة تمايل مسلمانان به همگرايي با جامعه بريتانيا
  نظرسنجي صندوق «اقدام اميد» بريتانيا از شهروندان بريتانيايي دربارة تمايل مسلمانان به همگرايي با جامعه بريتانيا1398
5
نظرسنجي وب‌سايت اخبار آمريکا و مدرسه وارتون در دانشگاه پنسيلوانيا از شهروندان 36 کشور جهان دربارة شاخص‌هاي برتر ايران در حوزه قدرت ملي
  نظرسنجي وب‌سايت اخبار آمريکا و مدرسه وارتون در دانشگاه پنسيلوانيا از شهروندان 36 کشور جهان دربارة شاخص‌هاي برتر ايران در حوزه قدرت ملي1398
6
نظرسنجي موسسه هريس (به سفارش دانشگاه هاروارد ) از شهروندان آمريکايي دربارة اولويت اصلي دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا
  نظرسنجي موسسه هريس (به سفارش دانشگاه هاروارد ) از شهروندان آمريکايي دربارة اولويت اصلي دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا1398
7
نظرسنجي موسسه مورنينگ کانسالت از شهروندان آمريکايي دربارة اولويت کنگره در خصوص ممنوعيت ورود اتباع ايران به آمريکا
  نظرسنجي موسسه مورنينگ کانسالت از شهروندان آمريکايي دربارة اولويت کنگره در خصوص ممنوعيت ورود اتباع ايران به آمريکا1398
8
نظرسنجي مجله اکونوميست از شهروندان آمريکايي دربارة نوع روابط جمهوري اسلامي ايران با آمريکا
  نظرسنجي مجله اکونوميست از شهروندان آمريکايي دربارة نوع روابط جمهوري اسلامي ايران با آمريکا 1398
9
نظرسنجي مرکز تحقيقات پيو از شهروندان 12 کشور جهان دربارة تمايل به مهاجرت به کشوري ديگر طي 5 سال آينده
  نظرسنجي مرکز تحقيقات پيو از شهروندان 12 کشور جهان دربارة تمايل به مهاجرت به کشوري ديگر طي 5 سال آينده 1398
10
نظرسنجي موسسه گالوپ از شهروندان آمريکايي دربارة تشکيل دولت مستقل فلسطيني در کرانه باختري و نوار غزه
  نظرسنجي موسسه گالوپ از شهروندان آمريکايي دربارة تشکيل دولت مستقل فلسطيني در کرانه باختري و نوار غزه 1398
11
نظرسنجي مرکز تحقيقات پيو از شهروندان آمريکايي دربارة نقش مسلمانان در پيشرفت جامعه آمريکا
  نظرسنجي مرکز تحقيقات پيو از شهروندان آمريکايي دربارة نقش مسلمانان در پيشرفت جامعه آمريکا1398
12
نظرسنجي مرکز رسانه و ارتباطات اورشليم از شهروندان فلسطيني دربارة ايجاد روابط ديپلماتيک بين کشورهاي عربي و رژيم صهيونيستي و اعتماد به جريا‌ن‌هاي فلسطيني
  نظرسنجي مرکز رسانه و ارتباطات اورشليم از شهروندان فلسطيني دربارة ايجاد روابط ديپلماتيک بين کشورهاي عربي و رژيم صهيونيستي و اعتماد به جريا‌ن‌هاي فلسطيني1398
13
نظرسنجي موسسه گالوپ اينترنشنال و بنياد تحقيقات گيلاني از شهروندان پاکستاني دربارة حمايت کشورها از پاکستان در زمان جنگ اين کشور با هند
  نظرسنجي موسسه گالوپ اينترنشنال و بنياد تحقيقات گيلاني از شهروندان پاکستاني دربارة حمايت کشورها از پاکستان در زمان جنگ اين کشور با هند1398
14
نظرسنجي موسسه راسموسن و موسسه تحقيقات داليا از شهروندان 50 کشور جهان دربارة اقدام دولت در راستاي منافع مردم و دريافت اخبار بدون سوگيري
  نظرسنجي موسسه راسموسن و موسسه تحقيقات داليا از شهروندان 50 کشور جهان دربارة اقدام دولت در راستاي منافع مردم و دريافت اخبار بدون سوگيري1398
15
نظرسنجي موسسه راسموسن و موسسه تحقيقات داليا از شهروندان 50 کشور جهان دربارة توجه به نظر مردم در سياستگذاري و اظهار نظر آزادانه در جامعه
  نظرسنجي موسسه راسموسن و موسسه تحقيقات داليا از شهروندان 50 کشور جهان دربارة توجه به نظر مردم در سياستگذاري و اظهار نظر آزادانه در جامعه1398

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.