عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست : نام فايل :
نام مرکز:
  
 

 

ردیف
عنوان
پژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1
نظرسنجي مرکز سياست‌گذاري و افکارسنجي فلسطين از شهروندان فلسطيني درباره ائتلاف اعراب و رژيم صهيونيستي عليه ايران
  ائتلاف اعراب و رژيم صهيونيستي عليه ايران1397
2
نظرسنجي موسسه سيوي (به سفارش مجله فوكوس) از شهروندان آلماني درباره تعلق اسلام به جامعه آلمان
  تعلق اسلام به جامعه آلمان1397
3
افسون سرگرمي تحليل برنامه‌هاي شبکه من و تو
حامد معینی پناه(اصلی) - سید محمد رضا فیاضی(اصلی) - محمد رضا تقوی(اصلی) - محمد صفی پور(اصلی) - امین فرخی(اصلی) - محمد شهبازی(اصلی) - فرزانه نزاکتی(اصلی) - بهنام یاوری(ناظر)  تحليل محتوا / مجموعه هاي تلويزيون / شبکه من و تو1397
4
صلح و مفاهيم پيراموني آن در فرهنگ مردم ايران
سویل ماکویی(اصلی) فرهنگ عامه / فرهنگ عامه1397
5
روش فراترکيب
مریم حسینی انجدانی(اصلی) فراترکيب / روش تحقيق1397
6
تاثير رسانه‌ها بر رفتارهاي زيست محيطي
رقیه حاج‌محمدیاری(اصلی) محيط زيست / رسانه1397
7
طنز کودکان در برنامه سازي
الهه عطاردی(اصلی) برنامه سازي /طنز /کودکان1397
8
مقدمه‌اي بر فراتحليل علمي
ماهرخ احمدی حداد(اصلی) فرا تحليل1397
9
قابليت هاي نمايشي منظومه‌هاي تمثيلي کودکان
علی آنی‌زاده(اصلی) نمايش / کودکان / افسانه ها و قصه ها / پژوهش هاي ادبي1397
10
کاربرد رسانه‌ها در ميان ايرانيان خارج از کشور (مطالعه نمونه فرودگاهي از ايرانيان خارج از کشور)
عاصفه توکلی‌خمینی(اصلی) رسانه هاي گروهي / ايرانيان / مهاجران1397
11
الگوهاي مردم نگاري
علی آنی‌زاده(اصلی) فرهنگ عامه / آيين ها1397
12
مقياس‌بندي چندبعدي با SPSS
ماهرخ احمدی حداد(اصلی)  نرم‌افزار اس. پي. اس. اس. (برنامه کامپيوتر)/ روش تحقيق1397
13
درآمدي بر چيستي و چرايي اصلاح ژنتيکي گياهان و توليد محصولات تراريخته
سعیده الفت (اصلی)  1397
14
رسانه و سبک زندگي سالمندي
سعيده الفت(اصلی)فرهنگ و اجتماعيسالمندي / سالمندان / سبک زندگي / رسانه‌هاي گروهي1396
15
نظرسنجي مرکز مطالعات امنيتي و بين‌المللي مريلند در خصوص ديدگاه ايرانيان نسبت به مسائل مختلف سياسي و اقتصادي
  ديدگاه ايرانيان نسبت به مسائل مختلف سياسي و اقتصادي1396

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.