عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست : نام فايل :
نام مرکز:
  
 

 

ردیف
عنوان
پژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1
ملاحظات پژوهش با کودکان (مجموعه مقالات)
مريم حسيني انجداني(اصلی)کودک و نوجوانکودکان-پژوهش1396
2
نگاهي به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه
رويا غندالي(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعيمسائل -آسيب‌ها-اجتماعي- جامعه1396
3
اعتماد اجتماعي مفاهيم، نظريه‌ها و سبب‌شناسي
ثريا پورحسين(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعياعتماد -اجتماعي -مفاهيم- نظريه‌ها - سبب‌شناسي-1396
4
پژوهش و فرايند برنامه‌سازي تلويزيوني (گفتگو با صاحبنظران)
غلامرضا حبيبي(اصلی)تلويزيونيبرنامه‌سازي تلويزيوني-پژوهش - درون‌متني1396
5
کودکان و آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيون
مجيد عابدي(اصلی) - فاطمه جوادي(ناظر)کودک و نوجوانکودکان-آگهي‌‌هاي بازرگاني-آگهي‌هاي تبليغاتي-مخاطبان کودک 1396
6
هويت و زبان در نسل دوم ايرانيان خارج از کشور
عاصفه توکلي خميني(اصلی)فرهنگ و اجتماعيهويت و تعلقات ايراني - اسلامي -هويت در نسل دوم مهاجران -کودکان و نوجوان1396
7
بازنمايي مؤلفه ‏هاي فرهنگ مردم درمجموعه‎هاي تلويزيوني؛ مطالعه موردي سريال«پرده ‏نشين»
سويل ماکويي(اصلی)فرهنگ و اجتماعيهويت‌هاي فرهنگي - پيشينه تمدني-پرده نشين1396
8
جايگاه فرزند و علل تغيير رفتار باروري در ايران با تأکيد بر خانواده
رقيه حاج‌محمدياري(اصلی)آموزشيتغيير رفتار باروري1395
9
شبکه هاي اجتماعي مجازي و آينده روابط خانوادگي (با تاکيد بر ارتباطات ديني در خانواده)
فاطمه پیر بداقی(اصلی)  خانواده/ دين/ شبکه هاي اجتماعي/ سبک زندگي. 1395
10
جهت‌گيري فرهنگي در ميان ايرانيان خارج از کشور
عاصفه توکلی‌خمینی(اصلی) اوضاع فرهنگي – مهاجران – ايرانيان 1395
11
سبک ازدواج سنتي و آسان در فرهنگ مردم
شهرزاد دوستی(اصلی) ازدواج/ فرهنگ عامه/ آداب و رسوم / پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي. 1395
12
درآمدي بر ابعاد روان‌شناختي و جامعه‌شناختي آستانه تحمل
رضا اسمي(اصلی)  صبر – پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي 1395
13
نشانه‌شناسي و کاربرد آن در رسانه بازنمايي هويت جنسيتي مردانه در سريال تلويزيوني ستايش 1 و 2
مهرزاد بهمني(اصلی) نشانه شناسي– هويت – هويت جنسي – مجموعه هاي تلويزيون1395
14
تحليل ساختاري داستان کوتاه دفاع مقدس (به انضمام برگزيده شنيدني‌ترين بخش‌هاي داستان)
غلامعلی فلاح(تالیف) - محمد حنیف(ناظر)  تحليل محتوا- دفاع مقدس – داستان – داستانهاي فارسي 1395
15
شاخص‌هاي ارزيابي برنامه‌هاي تلويزيون از منظر مخاطب
مهرزاد بهمنی(اصلی) ارزشيابي، برنامه هاي تلويزيوني، ارزيابي ها1395

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.