عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست : نام فايل :
نام مرکز:
  
 

 

ردیف
عنوان
پژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1
نظرسنجي موسسه راسموسن از شهروندان آمريکايي دربارة کمک‌هاي نظامي آمريکا به رژيم صهيونيستي
  نظرسنجي موسسه راسموسن از شهروندان آمريکايي دربارة کمک‌هاي نظامي آمريکا به رژيم صهيونيستي 1398
2
نظرسنجي مرکز تحقيقات پيو از شهروندان آمريکايي دربارة تبعيض عليه مسلمانان و يهوديان در جامعه آمريکا
  نظرسنجي مرکز تحقيقات پيو از شهروندان آمريکايي دربارة تبعيض عليه مسلمانان و يهوديان در جامعه آمريکا 1398
3
چشمه در فرهنگ مردم ايران (پژوهشي در گونه‌شناسي، باورها و آيين‌هاي مرتبط با چشمه‌هاي ايران)
علی آنی‌زاده(ناظر) چشمه‌هاي ايران1398
4
زبان‌شناسي شناختي و کاربرد آن در رسانه ملي
فاطمه عظیمی فرد(ناظر) زبان‌شناسي1398
5
نظرسنجي بنياد افکارسنجي روسيه از شهروندان روسيه دربارة امکان‌سنجي همکاري آمريکا و روسيه براي مهار سياست‌هاي منطقه اي ايران
  نظرسنجي بنياد افکارسنجي روسيه از شهروندان روسيه دربارة امکان‌سنجي همکاري آمريکا و روسيه براي مهار سياست‌هاي منطقه اي ايران1398
6
نظرسنجي موسسه تحقيقات PSB (به سفارش موسسه اصداء امارات) از شهروندان 15 کشور عربي دربارة روابط ج.ا.ايران با جهان عرب و ميزان نفوذ ايران در کشورهاي عربي
  نظرسنجي موسسه تحقيقات PSB (به سفارش موسسه اصداء امارات) از شهروندان 15 کشور عربي دربارة روابط ج.ا.ايران با جهان عرب و ميزان نفوذ ايران در کشورهاي عربي1398
7
نظرسنجي موسسه راه‌حل‌هاي تحقيقات علوم اجتماعي (به سفارش موسسه سياستگذاري و فهم اجتماعي) از شهروندان آمريکايي دربارة عملکرد رئيس‌جمهور آمريکا و محبوبيت مسلمانان نزد پيروان ديگر اديان
  نظرسنجي موسسه راه‌حل‌هاي تحقيقات علوم اجتماعي (به سفارش موسسه سياستگذاري و فهم اجتماعي) از شهروندان آمريکايي دربارة عملکرد رئيس‌جمهور آمريکا و محبوبيت مسلمانان نزد پيروان ديگر اديان 1398
8
نظرسنجي موسسه تحقيقات BMG (به سفارش موسسه سياست خارجي بريتانيا) از شهروندان بريتانيايي دربارة سياستگذاري بريتانيا در قبال نقش ايران در منازعه يمن
  نظرسنجي موسسه تحقيقات BMG (به سفارش موسسه سياست خارجي بريتانيا) از شهروندان بريتانيايي دربارة سياستگذاري بريتانيا در قبال نقش ايران در منازعه يمن1398
9
نظرسنجي موسسه بين‌المللي جمهوريخواهان آمريکا از شهروندان چهار کشور اروپايي دربارة تهديد رشد جمعيت مسلمانان اروپايي براي ثبات اروپا
  نظرسنجي موسسه بين‌المللي جمهوريخواهان آمريکا از شهروندان چهار کشور اروپايي دربارة تهديد رشد جمعيت مسلمانان اروپايي براي ثبات اروپا1398
10
نظرسنجي موسسه گالوپ از شهروندان آمريکايي دربارة رياست جمهوري فردي مسلمان در آمريکا
  نظرسنجي موسسه گالوپ از شهروندان آمريکايي دربارة رياست جمهوري فردي مسلمان در آمريکا1398
11
نظرسنجي موسسه راسموسن از شهروندان آمريکايي دربارة سياست دونالد ترامپ در قبال ج.ا.ايران
  نظرسنجي موسسه راسموسن از شهروندان آمريکايي دربارة سياست دونالد ترامپ در قبال ج.ا.ايران1398
12
نظرسنجي بنياد افکارسنجي از شهروندان روسيه دربارة مهم‌ترين کشورها براي اقتصاد روسيه
  نظرسنجي بنياد افکارسنجي از شهروندان روسيه دربارة مهم‌ترين کشورها براي اقتصاد روسيه1398
13
نظرسنجي موسسه ايپسوس موري (به سفارش خبرگزاري رويترز ) از شهروندان آمريکايي دربارة استيضاح دونالد ترامپ
  نظرسنجي موسسه ايپسوس موري (به سفارش خبرگزاري رويترز) از شهروندان آمريکايي دربارة استيضاح دونالد ترامپ 1398
14
نظرسنجي مجله اکونوميست از شهروندان آمريکايي دربارة بازگشت ايالات متحده آمريکا به توافق برجام در صورت پيروزي حزب دموکرات در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا
  نظرسنجي مجله اکونوميست از شهروندان آمريکايي دربارة بازگشت ايالات متحده آمريکا به توافق برجام در صورت پيروزي حزب دموکرات در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا1398
15
نظرسنجي مرکز لوادا از شهروندان روسيه دربارة ماهيت نقش ايران در جنگ داخلي سوريه
  نظرسنجي مرکز لوادا از شهروندان روسيه دربارة ماهيت نقش ايران در جنگ داخلي سوريه1398

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.