صفحه اصلی سایت روش شناسی

مدیریت روش شناسی

ایده اجرای مطالعات روش‌شناسی برای اولین بار در سال 1379 در واحد «نظارت و ارزیابی» مرکز مطرح شد. با تغییر ساختار مرکز در سال 1380، این مطالعات در قالب «گروه روش‌شناسی» تحت «اداره کل پژوهش‌های اجتماعی و سنجش برنامه‌ای» سامان‌دهی شد. با تغییر مجدد ساختار مرکز در سال 1393، این گروه به واحدی مستقل در مرکز تبدیل شد. هدف از تشکیل این واحد عبارت بود از:
• ارائه مشاوره پژوهشی به پژوهشگران مرکز،
• رصد فرایندهای پژوهشی مرکز با رویکرد آسیب شناسی،
• معرفی، بومی‌سازی یا ابداع روش‌های پژوهشی مناسب در مطالعات رسانه‌ای و
• پیشنهاد یا مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه پژوهشگران

مدیر واحد
احمد عبدالملکی
(دکترا در رشته جامعه شناسی)

همکاران واحد
مریم حسینی (کارشناسی روانشناسی بالینی، کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی عمومی)
ماهرخ احمدی (کارشناسی آمار و کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی)
شیدا مرادی(دانشجوي کارشناسی و کارشناسی آمار و دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری)
رقیه مزیدی (کارشناسی روانشناسی)
محمدرضا قربانی(کارشناسی روانشناسی)

 شرح وظايف

1. بررسي و نقد روش‌هاي جاري آماري و پژوهشي در مرکز
2. ارائه راهکارها براي اصلاح و ارتقاي روش‌هاي پژوهش کمّي و کيفي در مرکز
3. مطالعه در زمينه به‌کارگيري روش‌هاي مناسب پژوهش در مرکز
4. ارائه مشاوره و پشتيباني علمي در حوزه روش‌شناسي به پژوهشگران مرکز
5. شناسايي و بومي‌سازي روش‌هاي نوين پژوهشي به‌منظور به‌کارگيري در امور پژوهشي و سنجش¬افکار

ساختار تشکيلاتي مديريت روش‌شناسي

1. بخش پژوهش‌هاي نوين
2. بخش خدمات پژوهشی

ای‌میل : rm@irib.ir
تلفن واحد: 22167315

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.