عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 زبان‌شناسي شناختي و کاربرد آن در رسانه ملي فاطمه عظیمی فرد(ناظر) زبان‌شناسي1398
2 چشمه در فرهنگ مردم ايران (پژوهشي در گونه‌شناسي، باورها و آيين‌هاي مرتبط با چشمه‌هاي ايران) علی آنی‌زاده(ناظر) چشمه‌هاي ايران1398
3 نظرسنجي موسسه هيل ـ هريس‌ايکس از شهروندان آمريکايي درباره نگراني از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي   نظرسنجي موسسه هيل ـ هريس‌ايکس از شهروندان آمريکايي درباره نگراني از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي 1397
4 نظرسنجي مجله اکونوميست از شهروندان آمريکايي دربارة نوع روابط ايران و آمريکا   نظرسنجي مجله اکونوميست از شهروندان آمريکايي دربارة نوع روابط ايران و آمريکا1397
5 رنگ در برنامه‌هاي کودک الهه عطاردی(اصلی)  رنگها ،برنامه هاي کودک و نوجوان ، برنامه هاي تلويزيون1397
6 حوزه‌هاي علوم شناختي منیژه پورنوروز(ناظر) - علیرضا مختاری(ناظر) علوم شناختي، روان شناسي شناختي، زبان شناسي شناختي ، اعصاب شناختي1397
7 مرور نظام‌مند ماهرخ احمدی‌حداد(اصلی) پژوهش مروري،مرور نظام مند1397
8 ازدواج، فرزندآوري و طلاق زهرا ناصری(اصلی)  ازدواج،طلاق1397
9 تکنيک هاي پروپاگانداي بي بي سي فارسي مطالعه موردي؛ پرونده نرگس محمدي محمدرضا تقوی‌پور(اصلی)  پروپاگاندا / بي بي سي فارسي/ حقوق بشر/ نرگس محمدي / تبليغات سياسي / رسانه هاي گروهي 1397
10 تشريف پژوهش گزارش تفصيلي کميسيون پژوهش در بيست دوره جشنواره غلامرضا حبیبی(اصلی) - حسین یحیی(اصلی) - رضا امیراحمدی(ناظر) - غلامرضا محمدی‌مهر(ناظر) - سمیه ابن‌علی(همکار) - صحت دادگر(همکار) جشنواره ها / مراکز استانها / جشنواره توليدات مراکز استانها 1397

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.