عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 کودکان و آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيونمجيد عابدي(اصلی) - فاطمه جوادي(ناظر)کودک و نوجوانکودکان-آگهي‌‌هاي بازرگاني-آگهي‌هاي تبليغاتي-مخاطبان کودک 1396
2 پژوهش و فرايند برنامه‌سازي تلويزيوني (گفتگو با صاحبنظران)غلامرضا حبيبي(اصلی)تلويزيونيبرنامه‌سازي تلويزيوني-پژوهش - درون‌متني1396
3 اعتماد اجتماعي مفاهيم، نظريه‌ها و سبب‌شناسيثريا پورحسين(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعياعتماد -اجتماعي -مفاهيم- نظريه‌ها - سبب‌شناسي-1396
4 نگاهي به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعهرويا غندالي(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعيمسائل -آسيب‌ها-اجتماعي- جامعه1396
5 ملاحظات پژوهش با کودکان (مجموعه مقالات)مريم حسيني انجداني(اصلی)کودک و نوجوانکودکان-پژوهش1396
6 جايگاه فرزند و علل تغيير رفتار باروري در ايران با تأکيد بر خانوادهرقيه حاج‌محمدياري(اصلی)آموزشيتغيير رفتار باروري1395
7 تلويزيون و ارتباطات سلامت (فاز اول طرح آينده‌پژوهي ارتباطات سلامت در صداوسيما)آزاده سالمي(اصلی)ارتباطات و رسانه بهينه‌سازي توليد محتواي سلامت، ارتباطات سلامت 1395
8 روش تحليل مضمونمريم حسيني انجداني(اصلی)فرهنگ و اجتماعيتحليل مضمون،روش‌هاي تحليل داده‌هاي کيفي، مردم‌نگاري 1395
9 موسيقي در برنامه‌هاي کودک؛ ويژگي‌ها و کاربردهاالهه عطاردی(اصلی)کودک و نوجوان - هنريموسيقي در برنامه‌هاي کودک؛ ويژگي‌ها و کاربردها 1395
10 دست‌آفريده‌هاي چوبي در فرهنگ مردم ايرانالهه شايسته‌رخ(اصلی)ادبيدست‌آفريده‌هاي چوبي در فرهنگ مردم ايران1395

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.