عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 رسانه و سبک زندگي سالمندي سعيده الفت(اصلی)فرهنگ و اجتماعيسالمندي / سالمندان / سبک زندگي / رسانه‌هاي گروهي1396
2 بازنمايي مؤلفه ‏هاي فرهنگ مردم درمجموعه‎هاي تلويزيوني؛ مطالعه موردي سريال«پرده ‏نشين» سويل ماکويي(اصلی)فرهنگ و اجتماعيهويت‌هاي فرهنگي - پيشينه تمدني-پرده نشين1396
3 هويت و زبان در نسل دوم ايرانيان خارج از کشور عاصفه توکلي خميني(اصلی)فرهنگ و اجتماعيهويت و تعلقات ايراني - اسلامي -هويت در نسل دوم مهاجران -کودکان و نوجوان1396
4 کودکان و آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيون مجيد عابدي(اصلی) - فاطمه جوادي(ناظر)کودک و نوجوانکودکان-آگهي‌‌هاي بازرگاني-آگهي‌هاي تبليغاتي-مخاطبان کودک 1396
5 پژوهش و فرايند برنامه‌سازي تلويزيوني (گفتگو با صاحبنظران) غلامرضا حبيبي(اصلی)تلويزيونيبرنامه‌سازي تلويزيوني-پژوهش - درون‌متني1396
6 اعتماد اجتماعي مفاهيم، نظريه‌ها و سبب‌شناسي ثريا پورحسين(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعياعتماد -اجتماعي -مفاهيم- نظريه‌ها - سبب‌شناسي-1396
7 نگاهي به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه رويا غندالي(اصلی) - عباس محمدي شکيبا(ناظر)فرهنگ و اجتماعيمسائل -آسيب‌ها-اجتماعي- جامعه1396
8 ملاحظات پژوهش با کودکان (مجموعه مقالات) مريم حسيني انجداني(اصلی)کودک و نوجوانکودکان-پژوهش1396
9 نظرسنجي از مردم فرانسه درباره تأثيرات انتخابات تونس»    1395
10 نظرسنجي از مردم کشورهاي آلماني‌زبان دربارة عملکرد ناتو    1395

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.