جناب آقاي عباس محمدي شکيبا
مدیر محترم گروه سنجش افکار اجتماعی - اقتصادی
 
 
جناب آقاي عباس محمدي شکيبا متولد 1344، کارشناس ارشد در رشته جامعه‌شناسي از دانشگاه علامه طباطبايي (1376) هستند که دوره کارشناسي خود را در رشته پژوهشگري علوم اجتماعي در دانشگاه تهران گذرانده‌اند. آقاي شکيبا فعاليت خود را در سازمان صداوسيما با عنوان پژوهشگر آغاز کرده و هم اکنون به عنوان مدير گروه سنجش افکار و پژوهش‌هاي اجتماعي – اقتصادي در مرکزتحقيقات مشغول به فعاليت‌اند.
از ديگر فعاليت‌هاي ايشان در مرکز مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
مدير و مجري طرح مسابقه مردمي سومين جشنواره سيما
مدير گروه سنجش برنامه‌هاي غيرنمايشي اداره کل سنجش مرکزتحقيقات 1387-1383
مدير گروه سنجش افکار و پژوهش‌هاي سياسي 1388-1387
ارزيابي مقالات فصلنامه پژوهش‌هاي ارتباطي
جناب آقاي شکيبا در طول خدمت در مرکزتحقيقات پژوهش‌هاي متعددي انجام دادند که برخي از آنها به قرار زير است:
نظر سنجي از مردم تهران درباره برنامه‌هاي اقتصادي صداوسيما (1)- واحد افکار عمومي – 1377
نظرسنجي درباره منافع فردي – جمعي – واحد افکار عمومي – 1379
نظرسنجي از مردم درباره "صرفه‌ جويي" واح افکار عمومي – 30/2/75
نظرسنجي از مردم درباره "موسيقي"- واحد افکار عمومي – 25/11/75
بررسي گرايش‌هاي ديني – مذهبي جوانان (2) – واحد افکار عمومي – معصومه حيدري و عباس محمدي شکيبا – 1379
بررسي و مطالعه فرهنگ سياسي در شهر تهران – واحد افکار عمومي – معصومه حيدري و عباس محمدي شکيبا – 1379
نظرسنجي از مردم درباره طنز تلويزيوني – عباس محمدي شکيبا و معصومه حيدري – 7/11/76
همکاري و انجام تعدادي از نظرسنجي‌هاي انتخابات دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي و دوره‌هاي هفتم و هشتم رياست جمهوري و دوره‌هاي اول و دوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا
سومين جشنواره سيما – از ديدگاه دست‌اندرکاران توليد – اداره کل پژوهش‌هاي سيما – مرداد 1381
سنجش نيازها و انتظارات ايرانيان مقيم خارج از شبکه‌ جهاني جام‌جم – امور پژوهش شهرستان‌ها و خارج از کشور – شماره 171-1383 سال
نظرسنجي از شرکت‌کنندگان جلسات علمي پژوهشي اداره کل پژوهش‌هاي سيما و معاونت سيما در زمينه‌هاي فرايند گردش‌کار توليدات تلويزيوني، دکور و استديوي مجازي و برنامه‌هاي گفتار محور – مجموعا 6 گزارش – سال 83- 1381 
 
     
   

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.