آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای تنظیم مقاله
فراخوان
شناسنامه
اطلاعیه هزینه پرداخت داوری و چاپ مقاله
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شناسایی و رتبه‌بندی نیروهای پیشران مؤثر بر وضعیت آینده رسانه‌هاي ديجيتال با رویکرد فناورانه

شناسایی و رتبه‌بندی نیروهای پیشران مؤثر بر وضعیت آینده رسانه‌هاي ديجيتال با رویکرد فناورانه

نیروهای پیشران موجود در محیط که نحوه برهم‌کنش عوامل تأثیرگذار در هر پدیده‌ای را تعیین می‌کنند، نقش مهمی در شکل دادن به آینده دارند. هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی نیروهای پیشران مؤثر بر وضعیت آینده رسانه‌هاي ديجيتال بوده است. بـه همین منظور، در گام نخست، برای فهم تغییراتی که در حوزه رسانه‌های دیجیتال در حال رخ دادن است، از تکنیک پویش محیطی استفاده شد و فهرستی از 12 نیروی مؤثر بر حوزه رسانه‌های دیجیتال؛ مشتمل بر دنیای مجازی، دنیای هوشمند، پاسخگویی آنلاین به نیازها، فناوری‌های سیار، ابزارهای پیشرو، امنیت اطلاعات، فناوری فلش، کلان داده، تغییرات قیمت فناوری، میزان نفوذ اینترنت، فناوری‌های سبز و سایر علوم احصا شد. در گام دوم، روش تحلیل اثر متقابل و الگوریتم پیج رنک برای شناسایی میزان تأثیر این پیشران‌ها مورد استفاده قرار گرفت و برای این منظور، پیشران‌های کلیدی در اختیار 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرائی قرار داده شد تا نظر آنان پیرامون تأثیر هر پیشران بر سایر پیشران‌ها احصا شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که سه پیشران فناوری‌های سیار (میزان تأثیر 7/10 درصد)، تغییرات قیمت تکنولوژی (میزان تأثیر 6/9 درصد) و میزان نفوذ اینترنت (میزان تأثیر 5/9 درصد) به ترتیب، سه پیشران مؤثر حوزه رسانه‌های دیجیتال هستند.

کلید واژه:رسانه دیجیتال، نیروهای پیشران، پویش محیطی، تحلیل اثرات متقابل، الگوریتم پیج رنک

نیروهای پیشران موجود در محیط که نحوه برهم‌کنش عوامل تأثیرگذار در هر پدیده‌ای را تعیین می‌کنند، نقش مهمی در شکل دادن به آینده دارند. هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی نیروهای پیشران مؤثر بر وضعیت آینده رسانه‌هاي ديجيتال بوده است. بـه همین منظور، در گام نخست، برای فهم تغییراتی که در حوزه رسانه‌های دیجیتال در حال رخ دادن است، از تکنیک پویش محیطی استفاده شد و فهرستی از 12 نیروی مؤثر بر حوزه رسانه‌های دیجیتال؛ مشتمل بر دنیای مجازی، دنیای هوشمند، پاسخگویی آنلاین به نیازها، فناوری‌های سیار، ابزارهای پیشرو، امنیت اطلاعات، فناوری فلش، کلان داده، تغییرات قیمت فناوری، میزان نفوذ اینترنت، فناوری‌های سبز و سایر علوم احصا شد. در گام دوم، روش تحلیل اثر متقابل و الگوریتم پیج رنک برای شناسایی میزان تأثیر این پیشران‌ها مورد استفاده قرار گرفت و برای این منظور، پیشران‌های کلیدی در اختیار 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرائی قرار داده شد تا نظر آنان پیرامون تأثیر هر پیشران بر سایر پیشران‌ها احصا شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که سه پیشران فناوری‌های سیار (میزان تأثیر 7/10 درصد)، تغییرات قیمت تکنولوژی (میزان تأثیر 6/9 درصد) و میزان نفوذ اینترنت (میزان تأثیر 5/9 درصد) به ترتیب، سه پیشران مؤثر حوزه رسانه‌های دیجیتال هستند.رسانه دیجیتال، نیروهای پیشران، پویش محیطی، تحلیل اثرات متقابل، الگوریتم پیج رنک

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.