آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 67 سخن نخست :
  فصل : زمستان
سال :  1400
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
واسازی گفتمانی در بستر جوک‌های کرونایی؛ مطالعه موردی: جوک‌های پیرامون پزشکی عامیانه علیرضا رعیت حسن‌آبادی فیلم عکس صوت فیلم
تأثیر همه‌گیری کرونا بر لطیفه و طنز در فرهنگ مردم ایران عباس قنبری عدیوی فیلم عکس صوت فیلم
کارکردهای فرهنگ مردم در زمان شیوع بیماری‌ها؛ مطالعه موردی: کرونا فاطمه عظیمی‌فرد فیلم عکس صوت فیلم
نسخه عطاری‌های شهر زاهدان برای درمان و پیشگیری از کرونا ژیلا مشیری فیلم عکس صوت فیلم
همه‌گیری وبا در عصر قاجاریه به روایت ویشارد سید علیرضا هاشمی فیلم عکس صوت فیلم
بررسی رفتار مصرفی پوشاک در بین زنان جوان تبریز در دوران همه‌گیری کووید ـ 19 پروین بابایی، سارا اسد فلسفی‌زاده فیلم عکس صوت فیلم
داستان‌های شفاهی درباره کووید ـ 19 و پدیده فولکلور مردمی معاصر م. آ. تراستینا، ک. ن. شیشکانووا؛ ترجمه: مریم سامعی فیلم عکس صوت فیلم
مبارزه با کرونا به کمک فرهنگ مردم ژیژنتول بیعود؛ ترجمه: آبتین جاوید فیلم عکس صوت فیلم
بررسی تطبیقی آیین‌های نوروز کرمان قبل و بعد از کرونا زهرا ایزدی یزدان‌آبادی؛ تنظیم: مجید قربانی فیلم عکس صوت فیلم
معرفی کتاب مجید قربانی فیلم عکس صوت فیلم
         

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.