آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
شناسنامه فرهنگ مردم ایران
مدیرمسئول : عليرضا پويا سردبیر : عبد الرحمان حسني فر
هیئت تحریریه : عبدالرحمان حسني فر،محمد رضا رضايي بايندر و اصغر شعاع
داوران :
ناظر : عبدالنبي سلامي مدیر اجرایی : مهرزاد پزش پور
ویرایش : وجيهه داوود آبادي ، سيما زرسيفي صفحه آرایی : شهنام شجاعي
حروفنگار : مريم کردي ، شهرام نجفي چاپ : سروش
طراح جلد : مهناز حسامي
نشانی : تهران-نياوران،جمال‌آباد،کوچه پيروز شفيعي،ساختمان واحد فرهنگ مردم
صندوق پستی : 19395-4748 دورنگار : 22821744
تلفن : 22827865-22826834 پست الکترونیکی :folklore@irib.ir


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.