آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 18_19 سخن نخست :
  فصل : پاييز
سال :  1388
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
سخن نخست   فیلم عکس صوت توضیحات
کاربرد مثل‌ها در برنامه‌هاي راديويي با رويکرد همگرايي ملي محمود ظريفيان فیلم عکس صوت توضیحات
چوقا؛ پوشاک سنتي بختياري کورش احمدي آنزان فیلم عکس صوت توضیحات
آب‌بندان؛ شيوه سنتي ذخيره‌سازي و استفاده بهينه از آب (طرحي براي مستند مردم‌شناختي) حميده فرزانه فیلم عکس صوت توضیحات
بازشناسي دانش عاميانه درباره شيوه‌هاي توليد و مصرف محبوبه علي محمدي فیلم عکس صوت توضیحات
مردم‌نگاري مراسم عروسي در دزفول محسن ظريفي نيا فیلم عکس صوت توضیحات
جلوه‌هاي مصرف آب و نان در فرهنگ مردم با رويکرد ارزشي شهرزاد دوستي، شايسته بهرامي ساماني فیلم عکس صوت توضیحات
بازشناسي واژگان و مفاهيم اقتصادي در زبان زدها و مثل‌هاي بختياري عباس قنبري عديوي فیلم عکس صوت توضیحات
ابيات مويه (مور) در ايل کاکاوند صفيه مرادخاني، پرستو قبادي اصل فیلم عکس صوت توضیحات
معرفي کتاب سيده محبوبه سبز پيشخاني فیلم عکس صوت توضیحات
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.