آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 20_21 سخن نخست :
  فصل : بهار
سال :  1389
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
سخن نخست   فیلم عکس صوت توضیحات
بازنمايي جايگاه حضرت امام رضا(عليه السلام)در فرهنگ مردم ايران؛آيين ها و نمادها سويل ماکويي فیلم عکس صوت توضیحات
جنبه هاي نمايشي آيين هاي زراعي طلب آفتاب ميترا خواجه ئيان فیلم عکس صوت توضیحات
بررسي آش هاي آييني در مناطق مختلف ايران شهرزاد دوستي فیلم عکس صوت توضیحات
جلوه هاي مهرورزي در فرهنگ مردم(با تأکيد بر خانواده) علي آني زاده فیلم عکس صوت توضیحات
آيين هاي مهمانداري در فرهنگ عامه مهناز جزايري فیلم عکس صوت توضیحات
دست بافته هاي گيلان؛از نخ تا خيزران سيد ابوالفضل جعفري نژاد فیلم عکس صوت توضیحات
کارکرد هاي صنايع بومي در مناطق روستايي؛فتيله بافي علي قرباني فیلم عکس صوت توضیحات
طرح و ساخت قالي ؛مطالعه قالي نهاوند الهام عباسي فیلم عکس صوت توضیحات
سير تاريخي شال در فرهنگ مردم ايران سيد محمد گلابزاده فیلم عکس صوت توضیحات
بررسي هنر بومي عبا بافي در روستاي محمديه محبوبه حاجي زاده فیلم عکس صوت توضیحات
جلوه هاي مهمان نوازي در فرهنگ مردم فهليان شکراله طباطبايي فیلم عکس صوت توضیحات
گراميداشت فرهنگياران فقيد؛علي اکبر مبصري و علي نجات شيرانيان الهه شايسته رخ فیلم عکس صوت توضیحات
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.