آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 32 سخن نخست :
  فصل : بهار
سال :  1392
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
سخن نخست   فیلم عکس صوت توضیحات
کندوکاوي در برنامه راديويي"فرهنگ مردم"شبکه هاي استاني سيد عليرضا هاشمي فیلم عکس صوت توضیحات
جنبه هاي نمايشي آيين هاي زمستاني در ايران ناهيد حجازي فیلم عکس صوت توضیحات
جلوه هاي آييني عيد قربان در فرهنگ مردم شهرزاد دوستي فیلم عکس صوت توضیحات
بررسي مردم شناختي اعياد مذهبي در کلان شهر تهران دکتر محمد همايون سپهر/سميرا باريکاني فیلم عکس صوت توضیحات
هنرهاي سنتي سيستان با استفاده از الياف گياهي و حيواني زهرا دولت ياري/ پروين دولت ياري فیلم عکس صوت توضیحات
نمادهاي دامداري سنتي استان سمنان عليرضا شاه حسيني فیلم عکس صوت توضیحات
تأثير باد بر فرهنگ و هنر مردم سيستان عباس دولت ياري فیلم عکس صوت توضیحات
نوشيدني طبيعي و سنتي؛ از غوره تا کشمش علي تفکري/ علي آني زاده فیلم عکس صوت توضیحات
بازي حرکتي بوجين اسد آباد رضا وارسته اکمل فیلم عکس صوت توضیحات
مضامين ترانه هاي محلي؛مطالعه مرودي ترانه هاي سيرجان مهري مؤيد محسني فیلم عکس صوت توضیحات
يادبودي از استادان فقيد فرهنگ مردم   فیلم عکس صوت توضیحات
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.