آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 34 سخن نخست :
  فصل : پاييز
سال :  1392
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
سخن نخست   فیلم عکس صوت توضیحات
نقش مجموعه‌هاي تلويزيوني در فرهنگ نام‌گزيني علي آني‌زاده / بهروز چهري فیلم عکس صوت توضیحات
سبک‌هاي پوششي مدمحور زنان رقيه حاج‌محمّدياري فیلم عکس صوت توضیحات
غذاها و خوراکي‌ها به‌مثابه مؤلفه فرهنگ ؛ غذاها محلّي استان زنجان بهنام رضاقليزاده فیلم عکس صوت توضیحات
جشن‌هاي مذهبي و محلّي در بلوچستان عبدالسلام بزرگ‌زاده فیلم عکس صوت توضیحات
آيينهاي شادي‌بخش در کشاورزي الهه شايسته‌رخ فیلم عکس صوت توضیحات
تحليل نشانه‌شناختي آيين قبله دعا (طلب بارش باران) در قشم بنيامين انصاري‌نسب فیلم عکس صوت توضیحات
سيري بر موسيقي محلّي بوشهر؛ دمام اشرف سلطاني‌نيا فیلم عکس صوت توضیحات
بقاع متبرکه و امامزاده‌هاي غرب مازندران دکتر مصطفي خلعتبري‌ليماکي فیلم عکس صوت توضیحات
استقبال از سال نو و عيد نوروز در شيرين‌سو کبودرآهنگ (همدان) اسدالله طاقتي‌احسن فیلم عکس صوت توضیحات
آيين گل‌غلتان در اميريه دامغان حسين رحمتي فیلم عکس صوت توضیحات
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.