آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 37 سخن نخست :
  فصل : تابستان
سال :  1393
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
سخن نخست سخن نخست فیلم عکس صوت توضیحات
تطبيق مفهوم‌شناسي "شيوه زندگي" در تمدن غربي و تمدن اسلامي دکتر حسين خاني فیلم عکس صوت توضیحات
رويکرد آموزشي رسانه به ترافيک علي آني‌زاده / صديقه آني‌زاده فیلم عکس صوت توضیحات
خاستگاه، تاريخ و فرهنگ لک‌ها دکتر معصومه ابراهيمي فیلم عکس صوت توضیحات
آداب مجالس ترحيم در فرهنگ مردم سيدعليرضا هاشمي فیلم عکس صوت توضیحات
گونه‌شناسي ادبيات شفاهي کودکان؛ کرمانشاه مريما‌لسادات ميرحيدري / پريسا سعيدي فیلم عکس صوت توضیحات
پسيکودرام در بازيهاي نمايشي زنانه ناهيد جهازي فیلم عکس صوت توضیحات
جنبه‌هاي تبديل افسانه به نمايش راديويي؛ نمايش پسر و غول بيابان ميترا خواجه‌يان فیلم عکس صوت توضیحات
ويژگيهاي دراماتيک افسانه ننه‌ماهي؛ روايت بوشهر اشرف سلطاني نيا فیلم عکس صوت توضیحات
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.