آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 38,39 سخن نخست :
  فصل : پاييز
سال :  1393
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
سخن نخست   فیلم عکس صوت توضیحات
بازنمايي عوامل مؤثر بر شکل‌گيري سبک پوشاک ايرانيان پروين بابايي / فاطمه اکبري فیلم عکس صوت توضیحات
بررسي نشانه‌شناختي پوشاک زنان در آذربايجان مريم يارمحمدتوسکي / معصومه محمدي‌سيف فیلم عکس صوت توضیحات
سوزن‌دوزي‌هاي پوشاک زنان بلوچ؛ نقش و رنگ حميده يعقوبي فیلم عکس صوت توضیحات
نقش فضاهاي مجازي در ساخت اجتماعي واقعيت؛ وايبر مهناز ابراهيم‌پور فیلم عکس صوت توضیحات
اسباب‌بازيهاي چوبي سنتي در ايران؛ تداوم فرهنگ بومي سارا اسد فلسفي‌زاده / مهدي محمدزاده فیلم عکس صوت توضیحات
توصيف فضا و محتواي آداب غذايي دوره صفوي (جهت بهره‌برداري در مجموعه‌هاي نمايشي) محمد توکلي‌زاده فیلم عکس صوت توضیحات
قابليت‌هاي استفاده از نمايش‌هاي بومي در رسانه ملي محمد حنيف / صديقه آني‌زاده فیلم عکس صوت توضیحات
معرفي‌ پايگاه‌هاي اينترنتي در حوزه فرهنگ و فولکلور سيدعليرضا هاشمي فیلم عکس صوت توضیحات
عباس کمندي، آنگونه که من شناختم محسن صالحي فیلم عکس صوت توضیحات
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.