آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 48_49 سخن نخست :
  فصل : بهار
سال :  1396
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
جايگاه حجاب در ايران باستان و تقويت هويت فرهنگي ايران معاصر فهيمه شيخ شعاعي فیلم عکس صوت توضیحات
پژوهشي در مورد برترين بافته هاي عصر صفوي زهره غلامرضایی فیلم عکس صوت توضیحات
سرپوش هاي نادرشاه افشار محمد رضا چیت ساز فیلم عکس صوت توضیحات
زيبايي و منزلت؛ بررسي جايگاه سکه در زيورآلات و تزيينات پوشاک زنان در ايران پروین بابايي و فاطمه اکبري فیلم عکس صوت توضیحات
زيورآلات سنتي زن بلوچ حمیده يعقوبي فیلم عکس صوت توضیحات
پوشاک سنتي زنان قوم کُرد ايلام معصومه محمدي سيف و مريم يارمحمد توسکي فیلم عکس صوت توضیحات
شناخت و کارکرد انواع چراغ هاي نفتي روشنايي محمد همايون سپهر و مجيد قرباني فیلم عکس صوت توضیحات
بررسي تغييرات تطبيقي ازدواج در روستاي بابامنير نورآباد ممسني مصطفي ظهيري نيا و قاسم طاهري فیلم عکس صوت توضیحات
بازنمايي تغيير سبک زندگي در زبان مجموعه هاي تلويزيوني رسانه ملي فاطمه عظيمي فرد فیلم عکس صوت توضیحات
عوامل مؤثر بر ترجيح مصرف کنندگان به خريد مارک هاي بين المللي به جاي مارک هاي محلي مترجم: راشين گلستاني فیلم عکس صوت توضیحات
حقوق عرفي کشت در خور بيابانک لسان الحق طباطبايي فیلم عکس صوت توضیحات
تأثير فرهنگ کشاورزي و دامداري بر ضرب المثل هاي مردم روستاي گُل افشان قائم شهر کاظم قاسمي گل افشاني فیلم عکس صوت توضیحات
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.