آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 7_8 سخن نخست :
  فصل : زمستان
سال :  1386
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فصلنامه فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
چگونگي روش تحقيق در فرهنگ عامه مصاحبه با پرفسور مارزلف فیلم عکس صوت توضیحات
فولکلور گنجينه کهن نياکان و زندگينامه يک ملت شهرزاد دوستي فیلم عکس صوت توضیحات
آيين «چهل قرآن» در چهارمحال و بختياري عباس قنبري عديوي فیلم عکس صوت توضیحات
سقاخانه‌هاي تهران شهناز ابراهيمي فیلم عکس صوت توضیحات
کالبدشکافي تعزيه‌هاي ايراني صادق همايوني فیلم عکس صوت توضیحات
فرهنگ و باورها بر سردر ورودي‌هاي خانه‌ها طاهره اکبري فیلم عکس صوت توضیحات
آيين شب چله فاطمه شعباني اصل فیلم عکس صوت توضیحات
اسطوره‌ها و افسانه‌هاي کردي احمد شريفي فیلم عکس صوت توضیحات
بحثي در افسانه‌هاي عاشقانه ايراني محمد جعفري قنواتي فیلم عکس صوت توضیحات
محرم در وزوان عباس رسولي فیلم عکس صوت توضیحات
فصل پاييز در روستاي چالگر اردبيل مطلب رزاقي چالگر فیلم عکس صوت توضیحات
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.