آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
 
شماره فصل‌نامه فرهنگ مردم ایران : 65 سخن نخست :
  فصل : تابستان
سال :  1400
شناسنامه... (PDF) متن کامل فصل‌نامه
فهرست مطالب فرهنگ مردم ایران
عنواننویسندهفیلمعکسصوتتوضیحات
پوشاک سنتی زنان عشایر شاهسون دشت مغان علی باصری، عمار احمدی و سید سعید آقائی فیلم عکس صوت فیلم
بررسی انسان‌شناختی هنر ـ صنعت چاریقچی آلین مشکین‌شهر مطالعه موردی؛ مستندنگاری تجارب استاد تاپدیق‌علی احمدی عمار احمدی و اصغر عسکری خانقاه فیلم عکس صوت فیلم
انواع پوشاک سنتی در بین اقوام مختلف استان گیلان رضا علیزاده و ساهره سکوتی فیلم عکس صوت فیلم
پوشاک زنان قوم قزلباش در استان گلستان معصومه کبودوند فیلم عکس صوت فیلم
مستندنگاری رنگرزی سنتی روناس به شیوه «دوغی» در روستای اشکفتک شهرکرد مریم قنبری عدیوی فیلم عکس صوت فیلم
هنرهای دستی مشهد؛ مطالعه موردی پوستین‌دوزی م. حسن‌پور و تنظیم: فاطمه عزتی فیلم عکس صوت فیلم
پوشاک و آرایه‌های رخت و رخسار عروس در دهة چهل خور بیابانک لسان‌الحق طباطبایی فیلم عکس صوت فیلم
رختو و لافو: تهیه رخت و رختخواب نوزادان در سیرجان مهری مؤیدمحسنی فیلم عکس صوت فیلم
معرفی کتاب مجید قربانی فیلم عکس صوت فیلم
         

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.