آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
معرفي واحد فرهنگ مردم

واحد فرهنگ مردم يکي از واحدهاي پژوهشي مرکزتحقيقات صداوسيماست که با هدف گرآوري اطلاعات و اسناد مکتوب و صوتي و تصويري فرهنگ عامه از طريق مطالعات اسنادي، ميداني و ارتباط با فرهنگياران سراسر کشور فعاليت دارد. هسته اوليه واحد فرهنگ مردم با عنوان «مرکز فرهنگ مردم» در 25 فروردين 1341 هجري شمسي به همت مرحوم سيدابوالقاسم انجوي شيرازي (1372-1300 ه .ق) با نام مستعار «نجوا» با تهيه و پخش هر 15 روز، نيم‌ساعت برنامه راديويي با عنوان «فرهنگ مردم» پايه‌گذاري شد.
با شکل‌گيري مرکز تحقيقات صداوسيما، واحد فرهنگ مردم به عنوان قديمي‌ترين واحد پژوهشي سازمان، به اين مرکز پيوسته و اينک با تجربه قريب به 50 سال در زمينه تهيه محتواي لازم براي شبکه‌هاي مختلف صداوسيما فعاليت مي‌کند.
مطالعه و پژوهش در موضوعات متفاوت فرهنگ عامه با روش‌هاي پژوهشي متناسب جهت شناساندن جنبه‌هاي ارزشمند و مثبت فرهنگ مردم ايران از عمده وظايف اين واحد تحقيقاتي است. همچنين انتشار يافته‌هاي علمي به شکل کتاب، پژوهش، مقاله، نمايشنامه، فيلمنامه و غيره از جمله محصولات اين واحد پژوهشي محسوب مي‌شوند.
از نظر ساختار و تشکيلات اين واحد مشتمل بر قسمت‌هاي گردآوري و سندشناسي، ارتباطات شامل ارتباط رسانه‌اي و فرهنگياران، پژوهش با محوريت فرهنگ عامه و قسمت فصلنامه و سايت مي‌باشد.

اهداف واحد فرهنگ مردم:
ـ تأمين نيازهاي حوزه‌هاي برنامه‌سازي در همه سطوح استاني، ملي و فراملي در زمينه فرهنگ عامه
ـ تقويت هويت فرهنگي (ايراني ـ اسلامي) از طريق معرفي عناصر فرهنگي مثبت در رسانه ملي
ـ افزايش وحدت و انسجام ملي از طريق ارائه عناصر و مشترکات فرهنگي اقوام مختلف
ـ برقراري پيوند فرهنگي ميان نسل جديد با آداب و رسوم، آيين‌ها و باورهاي گذشتگان
ـ نشر و اشاعه فرهنگ بومي جهت مقابله با همگون‌سازيو يکسان‌سازي فرهنگي جهاني
ـ پاسخگويي به نيازهاي جامعه علمي اين حوزه با توجه به ظرفيت‌هاي فرهنگ مردم مرکزتحقيقات

جهت‌گيري واحد فرهنگ مردم
ـ معرفي عالمانه ظرفيت‌هاي توليدي و برنامه‌سازي فرهنگ مردم جهت بهره‌گيري از آنها در بخش‌هاي گوناگون صداوسيما
ـ طرح عناصر مشترک مثبت فرهنگي اقوام مختلف
ـ معرفي فرهنگ شفاهي اقوام ايراني با تأکيد بر ارزش‌هاي ديني و فرهنگي
ـ معرفي و آداب و رسوم، آيين‌ها، جشن‌ها و باورهاي مردم ايران

ساختار تشکيلاتي مديريت واحد فرهنگ مردم
1ـ مدير واحد
2ـ شوراي علمي
3ـ قسمت پژوهش
4ـ قسمت ارتباطات (فرهنگياري ـ رسانه‌اي)
5ـ قسمت نشريه و سايت
6ـ قسمت گردآوري و سندشناسي

شوراي علمي مديريت فرهنگ مردم
شوراي علمي مديريت فرهنگ مردم به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر طرحهاي پژوهشي اين مديريت در چهارچوب نظام جامع تحقيقات با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
1ـ مدير فرهنگ مردم (رئيس شورا)
2ـ مسئول قسمت پژوهش (دبير شورا)
3ـ سه نفر کارشناس به انتخاب مدير فرهنگ مردم و تأييد رئيس مرکز
4ـ مسئولان قسمت‌ها برحسب ضرورت به انتخاب مدير فرهنگ مردم
5ـ مدير برنامه‌ريزي و هماهنگي پژوهش‌هاي مرکز
6ـ يک نفر از مشاوران حوزه رياست مرکز
شرح وظايف:
1ـ تعيين اولويت‌هاي پژوهشي سالانه واحد
2ـ تصويب طرح‌هاي تحقيقاتي و بودجه مورد نياز، تعيين مجري يا مجريان مربوط، ناظران و مشاوران
3ـ نظارت کيفي بر محصولات پژوهشي و روند اجراي آن برحسب نياز

قسمت پژوهش
ـ ارايه محورها و عناوين پژوهش پيشنهادي به همراه جدول زمان‌بندي و بودجه پيشنهادي
ـ انجام گزارش‌هاي کارشناسي توسط پژوهشگران داخل مرکز و سفارش طرح‌هاي مصوب به پژوهشگران بيرون از مرکز
ـ راهنمايي، مشاوره و نظارت بر طرح‌هاي پژوهشي سفارشي به پژوهشگران بيرون از مرکز
ـ تأليف و تدوين پژوهش‌هاي فولکلوريک در قالب، کتاب، مقاله و گزارش‌هاي کارشناسي
ـ بررسي اوليه طرح‌هاي پژوهشي و «خريد اثرها» در حوزه‌ مرتبط قبل از ارسال به شوراي علمي
ـ پشتيباني پژوهش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني با موضوع فرهنگ مردم
ـ ارتباط با کارشناسان فرهنگي و شناسايي و جذب نيروهاي دانشگاهي با زمينه فعاليت فولکلور
ـ برقراري ارتباط با مرکز فرهنگي و علمي در زمينه فعاليت فرهنگ مردم
• مسئول قسمت پژوهش: رقيه حاج محمدياري
• پژوهشگران:علی آنی زاده،رقیه حاج محمد یاری ، شهرزاد دوستي ،الهه شایسته رخ ،سويل ماکويي

برنامه مصوب 1393 (طرحهای دردست اجرا)

1 تاریخ پوشاک ایرانیان (14قرن) در 5 مجله پژوهشی
2 مقایسه شیوه های همسر یابی در گذشته و حال
3 آیین های نمایشی تعزیه: عناصر و کارکردهای ارتباطی
4 بررسی جایگاه مهریه در فرهنگ مردم ایران
5 بررسی روابط خانوادگی در فرهنگ مردم ایران
6 بررسی آیین ها و جشن های فصلی و بومی در اقوام مختلف
7 نوشیدنی های گرم و سنتی در فرهنگ مردم ایران
و ...

قسمت ارتباطات و فرهنگیاری
اين قسمت به دو زير مجموعه ارتباطات رسانه‌اي و فرهنگياران تقسيم مي‌شود.
ـ ساماندهي و تقويت ارتباط با فرهنگياران و شناسايي و جذب نيروهاي کارآمد جديد و آموزش آنها و انجام کليه امور مربوط به آنها
ـ تهيه شيوه‌نامه موضوع‌هاي مورد سفارش و ارتباط مستمر يا بيش از 400 فرهنگيار به صورت مکاتبه‌اي
ـ ارتباط و تعامل با حوزه‌هاي برنامه‌سازي در راديو و تلويزيون
• مسئول قسمت فرهنگیاری: شایسته بهرامی سامانی

قسمت نشريه و سايت
ـ برقراري ارتباط با پژوهشگران حوزه فرهنگ عامه و اساتيد مردم‌شناسي دانشگاه‌ها جهت سفارش و اخذ مقاله
ـ برگزاري جلسات با ارزيابان مقالات
ـ تهيه و تنظيم محتواي فصلنامه برابر با موازين رسانه‌اي و فرهنگي نشريه
ـ انعکاس اخبار و اطلاعات واحد فرهنگ مردم و گزارش عملکرد آن به سايت اينترنتي مرکز و نيز پيگيري ايجاد و سايت مربوط به واحد فرهنگ مردم
يادآور مي‌شود که تاکنون 35 شماره از فصلنامه فرهنگ مردم ايران منتشر شده است و انجام اين فعاليت‌ها با استفاده از توان محققان و پژوهشگران خارج از واحد اساتيد دانشگاه‌ها و افراد علاقه‌مند به فولکلور انجام گرفته و نتايج مطالعات آنان در قالب مقاله در فصلنامه فوق به چاپ رسيده است.
• مدير مسئول: علی صادق مقدسی
• سردبير: اصغر شعاع
• هیات داوران مقالات : محمد جعفری(قنواتی)، دکتر محمد حنیف، دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دکتر عباس طارمی، دکتر جعفر عبدالملکی، سهراب مظاهری، سید علیرضا هاشمی
• مدير اجرايي: سويل ماکويي
• ويراستار علمي: سويل ماکويي
• مقالات شماره 36 فصلنامه در مرحله ارزيابي نهايي است.

قسمت گردآوري و سندشناسي (گنجينه):
وظايف اين قسمت به قرار زير است:
ـ ساماندهي موضوعي اسناد (شامل گدگذاري، فيش‌نويسي، شمارش، و...)
ـ خريد و ساماندهي کتاب براي کتابخانه (ليبل‌گذاري، فهرست‌نويسي، ....).
ـ ساماندهي احياء و طبقه‌بندي موضوعي آرشيو صوتي و تصويري
ـ حفظ و نگهداري از اشياء و اسناد خطي و گزارش‌هاي فرهنگياري
ـ ارايه خدمات پشتيباني و در اختيار قراردادن اشياء و اسناد موزه به منظور شرکت در نمايشگاه‌هاي مقعطي و دايمي
ضمناً ساختار اين قسمت شامل زير مجموعه‌هاي زير است: الف) گزارش‌هاي فرهنگياري ب) عکس‌ها و تصاوير ج) موزه د) اسناد و نسخ خطي ه) آرشيو صوتي و تصويري و) کتابخانه
دهها هزار نسخه اسناد و گزارش‌هاي دست‌نويس با ارزش وجود دارد که طي قريب به پنجاه سال توسط حدود 400 نفر فرهنگياران افتخاري فعال واحد گردآوري شده است. اين گزارش‌ها در بيش از 140 موضوع ادبيات شفاهي، جشن‌ها و مراسم ملي و موسمي، اماکن مقدس و... به صورت استاني طبقه‌بندي و به تناسب اولويت‌ها و نيازهاي سالانه واحد از آنان در تهيه گزارش استفاده مي‌گردد.
ـ موزه واحد نيز بيش از 4 هزار شي از هنرهاي عاميانه و ابزار زندگي روزمره مردم و افزون بر 2500 عکس و تصوير را که به صورت اهدايي از جانب مردم و فرهنگياران بوده و حدود 4200 نسخه خطي را در خود جاي داده است. علاوه بر اين در کتابخانه اين واحد نيز حدود 4 هزار جلد کتاب و نشريه براي ارائه خدمات به پژوهشگران نگهداري مي‌شود.
• مسئول گزارش‌هاي فرهنگياري: محبوبه سبزپيشخاني

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.