آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
شرايط پذيرش مقالات

1- مبتني بر اهداف و موضوعات تعيين شده باشند.
2- متناسب با نظام ارزش‌هاي ديني و فرهنگي کشور باشند.
3- حجم مقالات از 20 صفحه تايپ شده استاندارد تجاوز نکند.
4- متن مقالات بر روي يک صفحه و با دو خط فاصله ميان سطرها نوشته شده باشد.
5- اطلاعات کتابشناسي در انتهاي مقاله و با رعايت مواردي از قبيل نام خانوادگي و نام مؤلف، عنوان کتاب، نام مترجم (در صورت داشتن)، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، تاريخ نشر، شماره صفحات آورده شود. همچنين در صورت نقل از يک مقاله، ذکر نام خانوادگي و نام نويسنده مقاله، عنوان مقاله (که بايستي داخل گيومه قرار گيرد)، نام مترجم (در صورت داشتن) نام نشريه، دوره نشر، شماره نشريه، تاريخ انتشار و شماره صفحات آن الزامي است.
6- مقالات ترجمه شده با نسخه‌اي از متن اصلي همراه باشند.
7- مقالات ارائه شده قبلاً در جايي چاپ نشده و همزمان نيز به نشريه ديگري ارائه نشده باشند.
8- مقالات ارائه شده بايد به تأييد هيأت تحريريه نشريه برسند و مورد ارزيابي قرار گيرند.
9- نام و نام خانوادگي، رشته و مقطع تحصيلي، نشاني کامل و شماره تلفن نويسنده يا مترجم در پايان مقاله درج شود.

ساير نکات
1- مقالات ارسالي مسترد نمي‌گردد.
2- فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است.
3- مقالات چاپ شده الزاماً ديدگاه‌هاي دست‌اندرکاران نشريه نيست.
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.