مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما | فصلنامه پژوهش و سنجش,پژوهشهای ارتباطاتی,فرهنگ مردم,مطالعات ماهواره,مطالعات انتخابات, پژوهش ,نظرسنجی اینترنتی,سنجش ,روش شناسی

www.iribresearch.ir/ | opinion, research , irib, survey,

   


 اداره كل افکارسنجی
انجام پژوهش‌هایي در زمينه مسائل و مشكلات مهم جامعه از طریق بررسی نگرش‌ها، باورها و دیدگاه‌های افکارعمومی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی از مهم‌ترين وظايف اين اداره كل است كه در قالب چهار گروه تخصصي شامل: سنجش افكار و پژوهش‌هاي سياسي، سنجش افكار و پژوهش‌هاي فرهنگي ـ ديني، سنجش افكار و پژوهش‌هاي اقتصادی و سنجش افكار و پژوهش‌هاي اجتماعي فعاليت مي‌كنند.

مدیر کل : محمدرضا رضایی بایندر

شرح وظايف کلي
1. بررسي نگرش ها، باورها و ديدگاه هاي مردم در زمينه هاي اجتماعي اقتصادي ، فرهنگي، ديني، سياسي و روان شناختي
2. برنامه ريزي پژوهش، اجرا و نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي پژوهشي
3. انجام نظرسنجي هاي انتخاباتي با هدف پيش بيني ميزان مشارکت مردم و برآورد آراي نامزدها
4. پايش مستمر شاخص هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي مانند احساس امنيت ، اعتماد و سرمايه اجتماعي، اميد به آينده، رضايت از زندگي و....
5. انجام مطالعات روند پژوهش و شناخت ويژگي ها، مختصات و تحولات سبک زندگي ايرانيان
6. دستيابي مستمر به افکار عمومي و ديدگاه و نظرات نخبگان گروه هاي مرجع جامعه
7. طراحی و تدوين اطلس ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي اقشار و اقوام ايراني
8. طراحی واجرای پژوهش های افکارسنجی درحوزه های اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی واقتصادی
9. مطالعه و پژوهش درحوزه مسائل وآسیب های اجتماعی کشور به صورت روندی
10. برگزاري جلسات دفاعيه و ارائه يافته هاي پژوهشي
11. طراحي و اجراي پژوهش هاي افکارسنجي در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي
12. طراحي و اجراي سند اقدام براي حوزه هاي سياستگذار و برنامه ساز
13. انتشار محصولات پژوهشي در قالب هاي مناسب (چند رسانه اي، فصلنامه و ...)
14. رصد و بررسي اقدامات بيگانگان در زمينه تهاجم و نفوذ فرهنگي
15. ارائه تصويري دقيق و جامع از مسائل و آسيب هاي اجتماعي و علل بروزد آنها
16. تدوين گزارشهاي عملکردي به صورت ادواري


شوراي علمي اداره کل افکارسنجی
شوراي علمي اين اداره کل به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، تصويب و نظارت بر طرحهاي پژوهش
اين اداره کل با ترکيب زير تشکيل ميشود.
1. مديرکل (رئيس شورا)
2. مسئول نظارت و ارزيابي(دبیرشورا)
3. مديران گروههاي پژوهشي مربوط
4. مشاوررئیس مرکز
5. يک تا سه نفر از صاحب نظران و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها به انتخاب مديرکل و تأييد رئيس مرکز
6. مدير روش شناسي
7. مدير برنامه ريزي و نظارت


شرح وظايف شورا

1. بررسی و پیشنهاد اولويت‌هاي پژوهشي و برنامه سالانه اداره‌کل با همکاري گروه هاي پژوهشي
2. بررسی و تصويب طرح‌نامه هاي پژوهشي
3. تعيين صلاحیت علمی پژوهشی مجري، ناظر و مشاوران طرح‌هاي پژوهشي

 

 
 

1-1.بررسي نظرها، نگرش ها و رفتارهاي مردم درخصوص موضوعات مسائل و رخ دادهاي سياسي و اقتصادي
2-1.سنجش نظرها و ديدگاه هاي مردم درباره قواي سه گانه، نهادها، سازمان ها و مسئولان
3-1.نظرسنجي، نيازسنجي، اثرسنجي و روند پژوهي درخصوص برنامه هاي سياسي و اقتصادي صدا و سيما
4-1.طراحي و انجام نظرسنجي هاي انتخاباتي با هدف پيش بيني ميزان مشارکت مردم در انتخابات و
برآورد آراي نامزدها
5-1.افکارسنجی درخصوص نهادها ، مسئولان ورخدادهای سیاسی
6-1.روندپژوهی درخصوص موضوعات سیاسی جامعه
7-1. بررسی تغییرات سیاسی وعوامل موثربرآن
8-1. واکاوی دلایل ومبانی مشارکت سیاسی وراهکارهای افزایش آن
10-1.بررسی مهم‌ترین تحولات سیاسی روزایران وبین الملل وسنجش نظرات مردم درباره اتفاقات سیاسی درایران
11-1.تهیه گزارش های کارشناسی از اوضاع سیاسی روزجامعه
 

2-1. شناخت دقيق ديدگاه ها، نگرش ها و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي و تغييرات آن و عوامل تأثيرگذار
بر آنها
2-2.تحلیل وضعیت اجتماعی جامعه و درک وقایع به منظور پیشی گرفتن برجریانات وبحران ها ومانند آنها
2-3.سنجش مستمر وضعيت رسانه هاي رقيب به ويژه شبکه هاي اجتماعي و ماهواره ها و بررسي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي آنها و ارائه راهبردهاي اثر بخش
2-4.بررسي روند تغييرات شاخص هاي مهم اجتماعي و فرهنگي مثل احساس امنيت، اعتماد عمومي، احساس شادي در بين مردم، اميد به آينده،رضايت از زندگي، روابط اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي،مصرف محصولات فرهنگي، مناسبات نسلی و.....
2-5.بررسي و سنجش ويژگي ها، مختصات و تحولات سبک زندگي ايرانيان به منظور اصلاح و شکل دهي به سبک زندگي ايراني و اسلامي

1-3. تحليل وضعيت فرهنگي جامعه، درک وقايع ، به منظور پيشي گرفتن بر جريانات و بحران ها و مانند آتها
2-3. بررسی نگرش ها، رفتارها و ارزش های فرهنگی مردم
3-3. شناخت دقيق ديدگاه ها، نگرش ها و نيازهاي فرهنگي – ديني و تغييرات آن و عوامل تأثيرگذار بر آنها
4-3. بررسی وضعیت دینی ـ فرهنگی مردم و آسیب شناسی آن
5-3. نظرسنجی، نیازسنجی و اثربخشی از مردم در خصوص «برنامه های دینی» صداوسیما
6-3. روند پژوهی در خصوص موضوعات فرهنگی ـ دینی
7-3.تحلیل وضعیت فرهنگی –دینی جامعه ودرک وقایع ،به منظور پیشی گرفتن برجریانات وبحران ها ومانندآنها
 

4-1. بررسی نگرش ها، رفتارها وآگاهی های مردم درخصوص موضوعات اقتصادی
4-2.افکارسنجی درخصوص عملکرد نهادها ،مسئولان ورخدادها درحوزه اقتصادی
4-3. روند پژوهی درخصوص موضوعات اقتصادی
4-4. پژوهش وسنجش افکاردرخصوص مسائل ورخدادهای اقتصادی
4-5.بررسی تغییرات اقتصادی وعوامل موثر برآن
4-6.تهیه گزارش های کارشناسی ازاوضاع اقتصادی جامعه

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.