مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما | فصلنامه پژوهش و سنجش,پژوهشهای ارتباطاتی,فرهنگ مردم,مطالعات ماهواره,مطالعات انتخابات, پژوهش ,نظرسنجی اینترنتی,سنجش ,روش شناسی

www.iribresearch.ir/ | opinion, research , irib, survey,

   

اداره‌کل پشتيباني وهماهنگی پژوهش

اين اداره كل با سه مديريت« پژوهش استان‌ها»، «آمار و پرسشگری» و«پژوهش خارج از کشور» به اجرای نظرسنجي در مراکز صداوسیما، شهرها و روستاهاي كشور از طریق مدیریت‌های پژوهشی در سراسر کشور می پردازد.علاوه براین، اداره کل مذکور با استفاده از نیروهای پژوهشی مراکز انجام پژوهش های کاربردی در مراکز صداوسیمای استانی را نیز در دستور کار خود دارد.سنجش و بررسي نيازها، نظرها و ديدگاه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور براي شبكه‌هاي جام‌جم و سایر شبکه های برون مرزی سازمان از دیگر وظایف این اداره کل است.
مدیر کل :رضا اميراحمدی

شرح وظايف کلي:
1. اجرای نظرسنجی ، افکارسنجی و نیازسنجی  در سطح ملی و خارج از کشور
2. برنامه ریزی پژوهشی سالانه، اجرا، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی
3. بررسی و انجام طرح‌هاي پژوهشي در حوزه مخاطبان و شبکه های برون مرزی سازمان
4. مسئله‌يابي، بررسی، تصويب، هدایت و نظارت بر اجراي طرح‌هاي پژوهشی مراکز صداوسیمای استانی
5. جذب، نگهداشت، آموزش، خدمات و مزایای شغلی پرسشگران
6. تعیین و به روزرسانی چارچوب‌های نمونه‌گيري براي پژوهش‌هاي پيمايشي مرکز
7. مخاطب شناسی، نیازسنجی، رضایت سنجی و روندپژوهي برنامه‌هاي صداوسيماي ملی، استانی و محلي
8. مخاطب شناسی، نیازسنجی، رضایت سنجی و روندپژوهي شبکه های برون مرزی سازمان
9. برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت و کاربردی کردن محصولات پژوهشی
10. به کارگیری و توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای نوین گردآوری اطلاعات
11. رصد مستمر نظرسنجی های بین المللی مرتبط با ایران، اسلام و تحولات بین المللی
12. برگزاري جلسات دفاعیه و ارائه یافته های پژوهشی
13. انتشار محصولات پژوهشی درقالب های مناسب (چند رسانه ای، فصلنامه و...)


شوراي علمي اداره‌کل
شورای علمی اداره‌کل پشتیبانی و اجرای نظرسنجی به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصویب و نظارت بر طرح‌های پژوهشی این اداره‌کل با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1. مدیرکل پشتیبانی پژوهش (رئیس شورا)
2. مدیر پژوهش استان ها
3. یک تا سه نفر از صاحب نظران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به انتخاب مدیرکل و تأیید رئیس مرکز
4. مدیران اداره کل متناسب با موضوع
5. مشاور رئيس مرکز
6. مدیر روش شناسی
7. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت

شرح وظايف شورا
1. بررسی و پیشنهاد اولويت‌هاي پژوهشي و برنامه سالانه اداره‌کل با همکاري گروه هاي پژوهشي
2. بررسی و تصويب طرح‌ نامه هاي پژوهشي
3. تعيين صلاحیت علمی –پژوهشی مجري، ناظر و مشاوران طرح‌هاي پژوهشي


شرح وظایف اختصاصی مدیریت‌های اداره‌کل
 

 
 

1. مسئله یابی، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي و زمان‌بندي طرح های پژوهشي مراکز
2. هدایت، نظارت و ارزیابی طرح‌هاي پژوهشي مراکز استان‌ها
3. شناخت مخاطبان، سنجش نیازها، رضایت و اعتماد مخاطبان و نیز روندپژوهي برنامه‌هاي صداوسيماي استانی و محلي
4. هماهنگی و اجرای نظرسنجی ، افکارسنجی، اثرسنجی و نیازسنجی  در سطح مراکز است ن ها، شهرهای تابعه و روستاها
5. آسیب شناسی مستمر شیوه ها و فرایند اجرای طرح های پیمایشی
6. نظارت کمّي و کيفي بر حسن اجراي طرح‌هاي پيمايشي مراکز استان‌ها
7. تهیه اطلاعات آماری، نقشه‌ها، تعیین گروه‌های مختلف نمونه آماری و فهرست برداری در شهرستان‌ها و استان‌ها
8.. پیگیری و انجام امور پرسشگران مراکز استان ها اعم از جذب، نگهداشت، آموزش، خدمات و مزایای شغلی
9. همکاری با مدیریت مالی مرکز در زمینه بررسی و تأیید اسناد مالی پژوهش ها و طرح های نظرسنجی


 

1. تهيه و ارائه چارچوب‌ها و طرح‌هاي نمونه‌گيري مناسب براي پژوهش‌هاي پيمايشي تهران
2. اجرا، گردآوري، بازبینی، کدگذاري و ورود داده‌های طرح های پیمایشی
3. توضیح شیوه های اجرای نظرسنجي‌ها متناسب با ویژگی های طرح های پیمایشی برای پرسشگران
4. جذب، آموزش و به کارگيري پرسشگران و کنترلگران در تهران
5. نظارت و کنترل بر فرایند گردآوری داده های طرح های پیمایشی تهران
6. پیگیری و انجام امور پرسشگران تهران اعم از نگهداشت، بازآموزی، خدمات و مزایای شغلی
7. تأمین، به روزرسانی و پشتیبانی اطلاعات و آمار پایه اعم از نقشه ها، سرشماری ها و .... در سطح تهران و استان ها

1-2. بخش نمونه‌گیری و پرسشگری
1-1-2. تعیین فهرست نمونه برای اجرای هر طرح پیمایشی
2-1-2. گردآوری، روزآمدسازی، ذخیره سازی و آماده سازی مستمر داده‌ها درباره جوامع آماری و تعیین بلوک‌های نمونه مربوط به هر فهرست‌برداری
3-1-2. تهیه و پشتیبانی اطلاعات و آمار پایه اعم از نقشه ها و سرشماری ها
4-1-2. تعیین مناطق، بلوک‌ها و تحویل پرسشنامه به پرسشگران
5-1-2. توجیه پرسشگران برای اجرای هر طرح و هدایت و راهنمایی پرسشگران در حین اجرا
6-1-2. گردآوری پرسشنامه‌های تکمیل شده و نظارت بر صحت تعداد نمونه تکمیل شده و ....
7-1-2. استفاده از روش ها و فناوری های نوین در اجرای طرح های پیمایشی

2-2. بخش کنترل و داده آمایی
1-2-2. بازبینی و کنترل پرسشنامه های تکمیل شده مطابق دستورالعمل ها
2-2-2. کنترل پرسشگران از حیث رعایت دستورالعمل های اجرای طرح های پیمایشی
3-2-2. کدگذاری و ورود داده های جمع آوری شده به نرم افزارهای آماری
4-2-2. به روزرسانی شیوه های کنترل و داده آمایی

 

1-3. مسئله یابی ، تصویب ،اجرا ، هدایت ونظارت برطرح های پژوهشی درخصوص مسائل ایرانیان خارج ازکشور وموضوعات مرتبط باحوزه بین الملل ورسانه
2-3. برنامه ریزی ، هماهنگی واجرای طرح های پیماشی درخارج ازکشور
3-3. رصدمستمر نظرسنجی های بین المللی مرتبط باایران ، اسلام وتحولات بین المللی درحوزه های زبانی انگلیسی ،روسی ،اسپانیولی، فرانسوی ، عربی ، آلمانی ، عبری، ترکی استامبولی و...
4-3. بررسی رضایت، اعتماد ، میزان مخاطبان وروندپژوهی برنامه های شبکه های برون مرزی وفارسی زبان سازمان
5-3. ارائه گزارش های کارشناسی وتحلیلی مبتنی بردیدگاه ها ونظرات کارشناسان ومیزهای مطالعاتی متناظر باجغرافیا ی سیاسی موردنیاز


 

 
  ساختار تشکيلاتي اداره‌کل پشتيباني وهماهنگی پژوهش
1. مديريت آمار و پرسشگري
2. مدیریت پژوهش استانها
3. مدیریت پژوهش خارج کشور
 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.