مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما | فصلنامه پژوهش و سنجش,پژوهشهای ارتباطاتی,فرهنگ مردم,مطالعات ماهواره,مطالعات انتخابات, پژوهش ,نظرسنجی اینترنتی,سنجش ,روش شناسی

www.iribresearch.ir/ | opinion, research , irib, survey,

   

اداره‌کل سنجش مخاطب

اين اداره كل با سه مديريت«نیازسنجی و مخاطب پژوهی، گروه سنجش مصرف رسانه ای و گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی» به بررسی و سنجش میزان مخاطبان برنامه های صداوسیما و رضایت آنها از این برنامه‌ها مي‌پردازد.
مدیر کل : سید علی موسوی میرکلایی


شرح وظايف کلي:
1. برنامه ریزی پژوهشی، اجرا و نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی
2. بررسي و سنجش ميزان مخاطبان برنامه های صداوسیما و رضایت از آنها
3. بررسي و سنجش نیازها، علایق، انتظارات وخواسته های مخاطبان
4. بررسی و سنجش مستمر میزان مخاطبان رسانه ملی در حوزه های سیما، صدا، خبر، آگهی های بازرگانی و...
5. بررسی نظرها و دیدگاه های مخاطبان درباره محتوا و پیام های برنامه های رادیویی و تلویزیونی و دیگر محصولات رسانه ای
6. اجراي طرح‌هاي پژوهشي با هدف به کارگيري دستاوردهاي آن در فرآيند طراحي، توليد، و بازخوردگیری و انتقال پيام
7. مطالعه و سنجش مستمر وضعيت رسانه‌‌هاي رقيب از قبیل شبکه های ماهواره ای، شبکه های اجتماعی و ...
8. گونه‌شناسي و شناخت الگوي استفاده مخاطبان از شبکه‌هاي مختلف صداوسيما
9. مطالعه و شناسايي گروههاي مرجع مخاطبان بر حسب متغييرهاي مختلف
10. دستيابي به دلايل استفاده و رويگرداني مخاطبان از رسانه
11. طراحي و تدوين سندهاي اقدام براي حوزه هاي سياستگذاري و برنامه سازي
12. تدوین و ارائه گزارش‌هاي کارشناسي و تحليلي مورد نياز
13. برگزاری جلسات دفاعیه و ارائه یافته های پژوهشی
14. انتشار محصولات پژوهشی در قالب های مناسب (چندرسانه ای، فصلنامه و ...)
15. انجام مطالعات روندپژوهی در خصوص شبکه ها، مخاطبان، برنامه ها و شاخص های اجتماعی و...
16. سنجش تأثیرات برنامه های صداوسیما بر گروه های مختلف مخاطبان
17. تدوين و راه  اندازي پايگاه جامع داده ها و اطلاعات مخاطبان
18. تدوین گزارش های عملکردی به صورت ادواری


شوراي علمي اداره‌کل
شوراي علمي اين اداره کل به‌منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تصويب و نظارت بر طرح‌هاي پژوهشي این اداره کل با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
1. مديرکل (رئيس شورا)
2. مسئول نظارت و ارزیابی (دبیر شورا)
3. مديران گروه‌هاي پژوهشي مربوط
4. مشاور رئیس مرکز
5. يک تا سه نفر از صاحب نظران و اعضای هیات علمی دانشگاه ها به انتخاب مديرکل و تأييد رئيس مرکز
6. مدیر روش شناسی
7. مدير برنامه‌ريزي و نظارت


شرح وظايف شورا
1. بررسی و پیشنهاد اولویت های پژوهشی و برنامه سالانه اداره کل با همکاری گروه های پژوهشی
2. بررسی و تصويب طرح‌ها نامه های پژوهشي
3. تعیین صلاحیت علمی-پژوهشی مجری، ناظر و مشاوران طرح های پژوهشیشرح وظایف اختصاصی مدیریت‌های اداره‌کل
 

 
 

1. بررسی و واکاوی مطالعات نظری در حوزه مخاطب شناسی و انجام مطالعات فراگیر به منظور فراهم آوردن تمهیدات نظری و روش‌شناختی معتبر و روزآمد برای ارائه تصویری دقیق از سیمای واقعی مخاطبان رسانه ملی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی- پژوهشی در این زمینه
2. دستیابی به الگوی بومی مخاطب‌پژوهی (مبانی معرفت شناختی، روش شناختی و مقیاس های سنجش و اندازه‌گیری)
3. بررسی ابعاد نظری مفهوم رضایت از رسانه و شیوه های سنجش آن
4. بررسی نحوه دریافت، پردازش و مفهوم‌سازی پیام‌های رسانه‌ای در مخاطبان و شناسایی آثار و پیامدهای محتوای رسانه‌ای در آن‌ها
5. تسهیل زمینه‌های ارتباط تعامل‌گرای رسانه ملی و مخاطبان از طریق انجام پژوهش‌های کمی و کیفی
6. رصد مستمر چالش های فراروی رسانه ملی در زمینه ریزش و رویش مخاطبان و بررسی شیوه‌های جذب و نگهداشت مخاطبان در پی رقابت رسانه‌ای
7. برنامه‌ریزی برای پردازش و فرآوری داده‌های انبوه (big data) مخاطب در چارچوب فرا تحلیل، داده‌کاوی و...
8. بررسی مدل ها و الگوهای سنجش نیازها و انتظارات مخاطبان رسانه ملی
9. سنجش نیازها و انتظارات عموم مردم درباره برنامه های صدا و سیما در دوره‌های مختلف زمانی
10. سنجش نیازها و انتظارات گروه های خاص( جوانان، نوجوانان ، روحانیون، تحصیلکرده ها و ....) درباره برنامه های صدا و سیما
11. تدوین اطلس نیازها، انتظارات، علایق و ترجیحات گروه‌های مختلف مخاطبان رسانه ملی
12. انجام پژوهش‌های کیفی و مطالعات آینده پژوهی و آینده نگاری در حوزه مخاطبان رسانه
13. تدوین و اجرای الگوی بومی سنجش اثر بخشی پیام‌های رسانه‌ای و دستیابی به الگوهای معتبر سنجش تاثیر رسانه‌ها بر مخاطبان
14. راه اندازی و ایجاد آزمایشگاه مخاطب پژوهی و انجام پژوهش های آزمایشی در حوزه اثرسنجی ،علوم شناختی و....

 

1. سنجش میزان مخاطبان شبکه های مختلف صدا و سیما به صورت دوره ای (فصلی، سالیانه و ...)
2. سنجش میزان مخاطبان اخبار و بخش های مختلف خبری رسانه ملی به صورت دوره ای ( فصلی، سالیانه و ...)
3. بررسی میزان اعتماد به اخبار رسانه ملی و دیدگاه های مخاطبان درباره ویژگی ها و مختصات خبررسانی ( صحت، دقت ، سرعت، بی طرفی و ...) آن ، به صورت دوره ای ( فصلی ، سالیانه و ...)
4. سنجش میزان رضایت مخاطبان شبکه‌های مختلف صدا و سیما به صورت دوره ای ( فصلی، سالیانه و ....)
5. بررسی روند وشناخت الگوی استفاده مخاطبان از شبکه های صدا و سیما و مقایسه تطبیقی آن با سایر رسانه ها
6. بررسی دلایل استفاده و رویگرانی مخاطبان از رسانه ملی
7. بررسی روند تغییرات میزان استفاده و رضایت مخاطبان شبکه‌های مختلف صداوسیما
8 . بررسی میزان استفاده مخاطبان از ماهواره، شبکه های فراملی ، شبکه های اجتماعی و سایر رسانه ها ، دلایل استفاده، میزان استفاده و ...
9. گونه‌شناسی مستمر مخاطبان شبکه‌های مختلف صدا و سیما براساس عوامل اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و...
10. تشکیل پایگاه جامع داده ها و اطلاعات مربوط به میزان و الگوهای مصرف رسانه ای مخاطبان ایرانی در سطح ملی و فرا ملی
11. بررسی وضعیت آگهی‌های تبلیغاتی صدا و سیما
 

.1سنجش میزان مخاطبان برنامه‌های شبکه های سیما به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص
.2سنجش میزان مخاطبان برنامه‌های شبکه های صدا به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص
.3بررسی روند تغییرات استفاده مخاطبان از برنامه های شبکه های صدا و سیما
.4بررسی میزان مخاطبان برنامه های شبکه های صدا و سیما براساس متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای پیچیده تر اجتماعی
.5بررسی دلایل موفقیت و عدم موفقیت برنامه های صدا و سیما
.6سنجش اثرات برنامه های شاخص صدا و سیما در گروه های مختلف مخاطبان
.7بررسی نظرها و دیدگاه کارشناسان، متخصصان و نخبگان درباره برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی
.8به روز رسانی بانک داده‌ها و اطلاعات مربوط به تحقیقات انجام شده در مورد سریال ها و برنامه های سیما
.9انجام نظرسنجی بر اساس تقاضا و سفارش حوزه‌های برنامه‌سازی رادیویی و تلویزیونی
.10بررسی میزان استفاده مخاطبان از برنامه‌های رسانه‌های رقیب( شبکه‌های ماهواره‌ای ، شبکه نمایش خانگی و ...)

 

 
  ساختار تشکيلاتي اداره‌کل سنجش مخاطب
1. دفتر اداره‌کل
2. گروه نیاز سنجی و مخاطب پژوهی
3. گروه سنجش  برنامه های رادیویی وتلویزیونی
4. گروه مصرف رسانه ای
 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.