صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

نظرسنجی های جالب مرکز تحقیقات سازمان را بخوانید / مخاطبان چه می‌خواهند

نظرسنجی های جالب مرکز تحقیقات سازمان را بخوانید / مخاطبان چه می‌خواهند


  تلویزیون، انتخاب اول برای دیدن برنامه های مذهبی

مرکز تحقیقات سازمان با اعلام این خبر که انتخاب اول مخاطبان برای تماشای برنامه های مذهبی و دینی، شبکه های سیما بوده، تأکید کرد: در این زمینه شبکه های سه، قرآن و یک سیما، گوی سبقت را از سایر شبکه ها ربوده اند.

بنابر نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان از میزان پیگیری برنامه ها و مطالب دینی و مذهبی، 58.8 درصد پاسخگویان پیگیر برنامه ها و مطالب دینی و مذهبی از سیما با سایر رسانه ها هستند. از این میزان 41.2 درصد، این برنامه ها و مطالب را فقط از س یمای رسانه ملی ۵۱ درصد فقط از سایر رسانه ها و 12.2درصد هم از سیما و هم از سایر رسانه ها پیگیری کرده اند. نتایج به دست آمده در این نظرسنجی حاکی است میانگین مدت تماشای برنامه های دینی و مذهبی از سیما ۳۴دقیقه و میانگین استفاده از سایر رسانه ها در این زمینه ۱۰ دقیقه در شبانه روز بوده است، 25.8 درصد پاسخگویان بیشتر از شبکه سه، ۱۴ درصد از شبکه قرآن و 12.2 درصد از شبکه یک سیما برنامه های دینی و مذهبی را تماشا می کنند. پاسخگویان غیر از شبکه های سیما ۸ درصد غالبا از شبکه های اجتماعی و 3.2 درصد از سایتهای خبری اینترنتی برای پیگیری مطالب دینی و مذهبی استفاده می کنند.

شبکه مستند در رأس انتخاب علمی و آموزشی مخاطبان

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان، رسانه ملی در زمینه پیگیری برنامه ها و مطالب علمی و آموزشی بیش از سایر رسانه ها مرجعیت داشته است و مخاطبان آن در این خصوص شبکه مستند را به عنوان انتخاب نخست خود برمی گزینند.

مرکز تحقیقات سازمان در نظرسنجی ای به مقایسه میزان استفاده مردم از تلویزیون و سایر رسانه ها در موضوعات مختلف پرداخته است و براساس آن در زمینه میزان پیگیری برنامه ها و مطالب علمی یا آموزشی 57.4 درصد پاسخگویان پیگیر برنامه ها و مطالب علمی آموزشی از سیمای رسانه ملی با سایر رسانه ها هستند که از این میزان 34.7 درصد فقط از سیمای رسانه ملی و 9.3 درصد فقط از سایر رسانه ها و 13.4 درصد هم از سیما و هم از سایر رسانه ها برنامه ها و مطالب علمی- آموزشی را پیگیری می کنند. بنابر نتایج این نظرسنجی، میانگین مدت تماشای برنامه ها و مطالب علمی آموزشی از سیما ۲۹ دقیقه در شبانه روز است. در میان شبکه های مختلف سیما، 25.8 درصد پاسخگویان بیشتر از شبکه مستند، ۶ درصد از شبکه سه، 5.1 درصد از شبکه چهار و ۵ درصد از شبکه آموزش مخاطب برنامه ها و مطالب علمی با آموزشی بوده اند. میانگین استفاده از سایر رسانه ها نیز در این زمینه ۱۶ دقیقه در شبانه روز است. براساس این نظرسنجی، 10.3 درصد از پاسخگویان از شبکه های اجتماعی، 6.6 درصد از سایت های خبری اینترنتی و 6.1 درصد از ماهواره برای پیگیری برنامه ها و مطالب علمی- آموزشی استفاده می کنند. پیش از این نیز مرکز تحقیقات صداوسیما در گزارش های جداگانه ای میزان استفاده مردم از تلویزیون و سایر رسانه ها را در خصوص تماشای فیلم و سریال و پیگیری اخبار منتشر کرده بود.

«نسیم» موفق ترین شبکه سرگرم کننده

شبکه یک، شبکه سه و شبکه پنج به ترتیب اولویت اصلی مردم برای تماشای برنامه های خانواده هستند. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان، در مجموع ۴۶ درصد از پاسخگویان پیگیر برنامه ها و مطالب مربوط به خانواده از س یمای رسانه ملی با سایر رسانه ها هستند که از این میزان 33.5 درصد پاسخگویان فقط از سیمای رسانه ملی و 5.7 درصد فقط از سایر رسانه ها و 6.8 درصد هم از سیمای رسانه ملی و هم سایر رسانه ها برنامه ها و مطالب مربوط به خانواده را پیگیری می کنند. بر این اساس، میانگین مدت تماشای برنامه ها و مطالب مربوط به خانواده از رسانه ملی در بین پاسخگویان ۲۳ دقیقه در شبانه روز و میانگین مدت پیگیری این مطالب از سایر رسانه ها هفت دقیقه در شبانه روز است.

در این نظرسنجی، پاسخگویان برنامه ها و مطالب مربوط به خانواده را با آمار 17.6 درصد از شبکه یک 9.2 درصد از شبکه سه و 7.2 درصد از شبکه پنج سیما دنبال می کنند و 5.7 درصد از طریق شبکه های اجتماعی پیگیر آن هستند. همچنین بر اساس نظرسنجی ای که در زمینه برنامه های طنز و سرگرم کننده رسانه ملی صورت گرفته، رسانه ملی با اختلاف زیادی از سایر رسانه ها مورد رضایت مردم قرار گرفته است و شبکه نسیم طلایه دار شبکه های تلویزیون در جذب مخاطبان برنامه های طنز و سرگرم کننده است

همچنین در این نظرسنجی که از افراد بالای ۱۱سال و بالاتر در تهران و سایر استان ها به عمل آمده، در مجموع 63.2 درصد پاسخگویان، پیگیر برنامه ها و مطالب طنز و سرگرم کننده یا مسابقه های غیر ورزشی از سیمای رسانه ملی با سایر رسانه ها هستند که از این میزان 40.5 درصد این برنامه ها را فقط از س یمای رسانه ملی، 7.4 درصد فقط از سایر رسانه ها و 15.3 درصد مردم، هم از سیما و هم از سایر رسانه ها دنبال می کنند. شبکه نسیم در میان شبکه های مختلف تلویزیون با 30.8 درصد، بیشترین بیننده را داشته و شبکه سه با 20.7 درصد رتبه دوم را به دست آورده است، شبکه آی فیلم، شبکه شما، شبکه دو و شبکه یک به ترتیب در رتبه های بعدی این نظرسنجی قرار دارند. پاسخگویان به غیر از شبکه های سیما، 11.4 درصد غالبا از شبکه های اجتماعی و 5.7 درصد از ماهواره برنامه ها و مطالب طنز و س رگرم کننده یا مسابقه های غیر ورزشی را دنبال می کنند. میانگین مدت تماشای برنامه ها و مطالب طنز و سرگرم کننده یا مسابقه های غیر ورزشی در بین پاسخگویان ۴۰ دقیقه در ش بانه روز است، این در حالی است که میانگین مدت استفاده از سایر رسانه ها برای پیگیری برنامه ها و مطالب طنز و سرگرم کننده یا مسابقه های غیرورزشی، ۱۶ دقیقه در شبانه روز است.

  1398/8/15
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.