صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

وضعیت خطّ فارسی در تلویزیون بررسی شد

وضعیت خطّ فارسی در تلویزیون بررسی شدخط و زبان فارسی، از عناصر مهم هویت ایرانیان هستند. زبان، تجلی‌گاه فرهنگ و هویت یک جامعه است و خط نیز چهره مکتوب هویت و فرهنگ تلقی می‌شود. بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی کشور،‌ زبان‏ و خطّ رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏، فارسی‏ است‏ و اسناد، مکاتبات‏، متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد.

با توجه به اهمیت پاسداشت زبان و خطّ فارسی، در پژوهش «بررسی تطبیقی خطّ فارسی در شبکه‌های سیما و مطابقت آن با دستور خطّ فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، به بررسی وضعیت خطّ فارسی در 4 شبکة سراسری رسانة ملی(شبکة یک، شبکة دو، شبکة سه و شبکة چهار) پرداخته شده است. از آنجا که تنها نهادِ متولی زبان فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، ابتدا دستور خطّ فارسی مصوب این نهاد به‌عنوان چهارچوب نظری پژوهش، انتخاب و با مطالعة آن، 14 معیار خطّ فارسی استخراج شد و سپس، با توجه به اهمیت علائم نقطه‌گذاری و همچنین حفظ وحدت رویه و یک‌دستی در عملکرد، این دو معیار نیز به سیاهة وارسی اضافه گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که هیچ‌یک از شبکه‌ها از دستور خطّ فارسی مصوب فرهنگستان کاملاً پیروی نمی‌کنند؛ ضمن اینکه عملکرد یکسانی نیز ندارند. با این حال، با استفاده از روش تخصیص خطی نشان داده شد که وضعیت شبکة سه نسبت به 3 شبکة دیگر، مطلوب‌تر بوده است. در نهایت نیز شیوه‌نامه‌ای برای پیروی رسانة ملی از دستور خطّ فارسی مصوب فرهنگستان در تولید محتوای نوشتاری، ارائه شد. همچنین پیشنهاد شد که کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مختلفی برای آموزش دستور خطّ فارسی مصوب فرهنگستان به تولیدکنندگان محتوای نوشتاری رسانة ملی برگزار شود.

  1400/09/01
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.