صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

همايش ملي آسيب‌شناسي و راهکارهاي ارتقاي سبک زندگي در ايران امروز

همايش ملي آسيب‌شناسي و راهکارهاي ارتقاي سبک زندگي در ايران امروز      دربارة همايش پيشرفته همه جانبه به معناي تمدن‌سازي نوين اسلامي متضمن دو بخش اصلي است. نخست، بخش حقيقي يا نرم‌افزاري؛ اين بخش همان سبک و شيوه زندگي است. مسائلي مانند خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوي مصرف، تفريح، کسب و کار و رفتارهاي فردي و اجتماعي در محيط‌هاي مختلف در اينجا جاي مي‌گيرند. در واقع سبک زندگي به همة مسايلي برمي‌گردد که متن زندگي انسان را شکل مي‌دهند. در معارف اسلامي، اصطلاح «عقل معاش» در مفهوم جامع خود، مترادف مفهوم سبک و فرهنگ زندگي است و در قرآن کريم نيز آيات فراواني در اين زمينه وجود دارد. بدون پيشرفت در بخش حقيقي تمدن‌سازي، يعني «سبک و فرهنگ زندگي» اهداف اين تمدن محقق نخواهد شد.
دوم، بخش ابزاري يا سخت‌افزاري؛ اين بخش همان موضوعاتي است که در فضاي امروز، به عنوان نمودهاي پيشرفت مطرح مي‌شود؛ از قبيل علم، اختراع، اقتصاد، سياست، اعتبار بين‌المللي و نظاير آن. ايران در دورة بعد از انقلاب اسلامي در اين زمينه پيشرفت‌هاي خوبي داشته است. اين پيشرفت‌ها، وسايل و ابزاري است براي دستيابي به بخش حقيقي و نرم‌افزاري تمدن اسلامي يعني سبک و شيوه زندگي. ولي متأسفانه در بخش سبک زندگي پيشرفت چشمگيري نداشته است.
در اين راستا دانشگاه علامه طباطبائي به دنبال تأکيد مقام معظم رهبري مبني بر پرداختن به اين مفهوم مهم، همايش ملي آسيب‌شناسي و راهکارهاي ارتقاي سبک زندگي در ايران امروز را برگزار مي‌کند. در اين راستا از همة نخبگان و صاحبان فکر و انديشه دعوت به همکاري مي‌کند تا با ارسال مقالات خود به معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبائي بر غناي علمي اين همايش بيفزايند.

محورهاي‌ همايش 
 
محور اول: سبک و شيوه زندگي مطلوب و عقلاني در ايران امروز
1. مفهوم سبک زندگي و تفاوت آن با مفاهيم هم خانواده (فرهنگ، سنت، عادت، رسم، مهارت زندگي، و...)
2. گونه‌شناسي سبک زندگي (ديني، ملي، ...)
3. شرايط امکان گفت‌وگو از سبک زندگي ديني
4. مؤلفه‌هاي سبک زندگي ديني
5. سبک زندگي (عقل معاش) در آيات قرآن و روايات
6. نظريات مختلف متفکران غربي درباره سبک زندگي
7. نقد و بررسي سبک‌هاي مختلف زندگي
8. نقد و بررسي سبک‌هاي مختلف زندگي در ايران امروز
9. نظريات مختلف متفکران اسلامي درباره سبک زندگي
10. سبک زندگي مطلوب در ايران امروز

محور دوم: آسيب‌‌هاي سبک زندگي در ايران امروز

1. تبيين وضعيت فرهنگ کار جمعي در ايران
2. آسيب‌شناسي وضعيت حقوق متقابل افراد در روابط اجتماعي
3. مفاهيم راستي، صداقت و دروغ در تعاملات اجتماعي ايرانيان
4. پرخاشگري و نابردباري در روابط اجتماعي
5. وضعيت حقوق افراد در رسانه‌ها و اينترنت
6. وضعيت بيماري خطرناک قانون‌گريزي در افراد و نهادها
7. ميزان ساعت‌هاي کار مفيد در دستگاه‌ها و رابطه آن با فرهنگ عمومي ايران
8. وضعيت حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده
9. چرائي و چگونگي نهادينه شدن فرهنگ مصرف‌گرايي در ايران
10. چگونگي جمع بين کرامت و عزت خانوادگي زن و وظايف اجتماعي او

محور سوم: راهکارهاي ارتقاي سبک زندگي در ايران امروز

1. راهکارهاي ارتقاي فرهنگ کار جمعي
2. راهکارهاي رعايت حقوق متقابل در روابط اجتماعي
3. راهکارهاي ارتقاي فرهنگ آپارتمان‌نشيني
4. ارائه الگوهاي مطلوب تفريح سالم
5. راهکارهاي ترويج فرهنگ راست‌گوئي و پرهيز از دروغ در روابط اجتماعي
6. راهکارهاي ممانعت از بروز و گسترش بيماري خطرناک قانون‌گريزي
7. راهکارهاي ارتقاي ساعات مفيد کاري در دستگاه‌ها و تقويت وجدان‌کاري و انضباط اجتماعي
8. راهکارهاي کاهش مصرف‌گرائي و تکيه بر مصرف کم، کار زياد و پس‌انداز
9. راهکارهاي گسترش فعاليت‌ اجتماعي زنان در عين حفظ کرامت و عزت خانوادگي
10. راهکارهاي اجرائي شدن ايده‌ها و ديدگاه‌هاي بديع و نوآورانه در جامعه

زمان 14 اسفند 1391
مکان دانشگاه علامه طباطبائي؛ سالن کنفرانس شهيد بهشتي

ارسال چکيده 25 دي 1391
ارسال مقاله 20 بهمن 1391
طبقه‌بندي ميان رشته‌اي
ايميل lifestyle@atu.ac.ir
 
نشاني پستي تهران، بلوار دهکده المپيک، تقاطع بزرگراه شهيد همت، پرديس دانشگاه علامه طباطبائي، معاونت پژوهشي دانشگاه .      تلفن:  44737635(021)     دورنگار: 44737562(021)

 

  1391/10/25
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.