صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

همايش «تعليم و تربيت اسلامی» در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می‌شود

همايش «تعليم و تربيت اسلامی» در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می‌شود


همايش تعليم و تربيت اسلامی در ذيل گفتمان علوم انسانی اسلامی در دو محور مفهوم‌شناسی تعليم و تربيت اسلامی و بررسی آرای انديشمند فرزانه علی‌اكبر حسينی در باب تعليم و تربيت اسلامی و علوم انسانی اسلامی، دهم اسفندماه سال جاری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

بنابراين گزارش، حميدرضا آيت‌اللهی، رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئيس همايش، سيدحسين حسينی، دبير علمی همايش و غلامرضا مصباحی مقدم، سخنرانان مراسم افتتاحيه اين همايش خواهند بود كه به ترتيب با عناوين «رويكرد اسلامی به تربيت در جهت هدايت، نه كسب مهارت»، «مفهوم كليدی در انديشه‌های تربيتی استاد حسينی» و شمه‌‌ای درباره استاد به سخنرانی خواهند پرداخت.

غلام‌علی افروز با مقاله «اسوه فرزانگی»، عباسعلی رستمی‌نسب با مقاله «فلسفه تربيتی اسلام از ديدگاه پروفسور حسينی» احمد زندوانيان با مقاله «مقايسه اصول تعليم و تربيت از نظر استاد حسينی با ساير مربيان تربيتی»، عماد افروغ با مقاله «چند نكته تربيتی به ياد استاد سيدعلی‌اكبر حسينی»، محمدحسن كريمی با مقاله «مقايسه اصول تعليم و تربيت اسلامی از ديدگاه سيدعلی‌اكبر حسينی و خسرو باقری»، محمدجواد حجتی كرمانی با عنوان «شاخصی از حوزه و دانشگاه»، مجيد صادقی با مقاله «تئوری‌پردازی و انتظار از الگوپذيری فردی»، سيدكاظم اكرمی با مقاله «مرگ‌آگاهی روشی در تربيت» و محمدجعفر پاك‌سرشت با مقاله «جايگاه معنويت در تعليم و تربيت» ديگر سخنرانان نوبت صبح اين همايش هستند.

محمدجواد ادبی، مسعود حسين‌چاری، سعيد زاهد زاهدانی، حبيب رحيم‌پور ازغدی و محمدعلی رضايی اصفهانی نيز، در نوبت بعد از ظهر، به ترتيب به ارائه مقالات «تحليل كتاب نظام تعليم و تربيت اسلامی؛ مبانی، منابع و اصول»، «تبلور نقشی الگويی معلم در سيره استاد حسينی»، «ساخت خانواده و تربيت در اسلام»، «شرح مؤلفه‌های هويتی رويكرد مبناگرا در نظريه‌پردازی دينی در علوم تربيتی با تكيه بر پژوهشی موردی در مسلك نظری و گزارشی انتقادی از انديشه تربيتی دكتر حسينی» و منابع تربيت از منظر قرآن كريم» خواهند پرداخت.

«بهداشت روانی و روانشناسی از ديدگاه سيدعلی‌اكبر حسينی»، «علوم انسانی اسلامی از منظر پروفسور سيدعلی‌اكبر حسينی»، «آشنايی با مردی به چهره سقراط و روسو»، «ارزيابی و بررسی سازگاری نظرات استاد مطهری در امر تربيت اسلامی با سند راهبردی آموزش و پرورش»، «پرتوی از سيره تربيتی پروفسور حسينی»، «تبيين ديدگاه استاد حسينی درباره علوم انسانی اسلامی با تأكيد بر روانشناسی اسلامی» ديگر مقالاتی است كه به ترتيب توسط نويسندگان اين مقالات سميه محمدصادقی، فاطمه گيتی‌پسند، سيدمحمد ثقفی، محمدرضا آهنچيان، عليرضا منظری توكلی و سيد حسن حسينی ارائه خواهد شد.

يادآور می‌شود، مرحوم حسينی يكی از اولين نظريه‌پردازان اسلامی شدن دانشگاه‌ها و تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی بوده است كه در اين حوزه‌ها كتاب‌ها و مقالات فراوانی انتشار داده است .

لازم به ذكر است كه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و كتب علوم انسانی و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بانيان اين همايش هستند و علاقه‌مندان به شركت در اين همايش می‌توانند برای كسب اطلاعات بيشتر با شماره‌‌های 88039903 و 88046890 تماس بگيرند.

  1391/12/09
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.