صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

همايش سبك زندگی پيامبر(ص)

همايش سبك زندگی پيامبر(ص)


همايش سبك زندگی پيامبر(ص) روز سه‌شنبه 16 مهرماه توسط دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان برگزار می‌شود.

 همايش مذكور در 5 محور اصلی شامل، سبك زندگی پيامبر درارتباط با خدا و زندگی عبادی، سبك زندگی پيامبر در ارتباط با ديگران، سبك زندگی پيامبر در ارتباط با خويشتن، سبك زندگی پيامبر در ارتباط با طبيعت، سيره و روش پيامبر از منظر ديگران برگزار می‌شود.

در ارتباط با موضوع خدا و زندگی عبادی می‌توان به زير مجموعه‌هايی نظير نماز و روزه، جهاد، دعا و وحی اشاره كرد. همچنين در رابطه با موضوع سبك زندگی پيامبر در ارتباط با ديگران زير موضوعاتی نظير مديريت اسلامی، اقتصاد اسلامی، سياست اسلامی، اتحادمسلمين، مسلمانان (نقد ديدگاه سلفيه تكفيری)، غيرمسلمان، تشكيل زندگی و خانواده، صله‌رحم، مقام و منزلت زن، جوانان، كودكان، همسايه‌ها، تبليغ و نفوذ در قلوب، شاد زيستن، مشورت با ديگران به عنوان محور مطرح شده‌است.

در بخش سبك زندگی پيامبر در ارتباط با خويشتن محورهای اخلاق فردی و تهذيب، بهداشت فردی، پوشش وآرايش، نظم و انضباط، كار و كوشش، خوراك و در بخش سبك زندگی پيامبر در ارتباط با طبيعت، محيط زيست، كشاورزی و گياهان، حيوانات و در سيره و روش پيامبر از منظر ديگران بررسی سيره پيامبر از منظر قرآن كريم، اهل بيت، صحابه، همسران و دانشمندان در دستور كار قرار خواهد گرفت.
 

محورهای تخصصی

محورهای همايش سبک زندگی پیامبر اسلام (ص):

سبک زندگی پیامبر در ارتباط با خدا و زندگی عبادی

در موضوعات:1- نماز و روزه 2- جهاد 3- دعا 4- وحی و...

سبک زندگی پیامبر در ارتباط با دیگران

در موضوعات:1- مدیریت اسلامی 2- اقتصاد اسلامی 3- سیاست اسلامی 4- اتحاد مسلمین 5- مسلمانان (نقد دیدگاه سلفیه تکفیری) 6- غیر مسلمان 7- تشکیل زندگی و خانواده 8- صله رحم 9- مقام و منزلت زن 10- جوانان 11- کودکان 12- همسایه 13- تبلیغ و نفوذ در قلوب 14- شاد زیستن 15- مشورت با دیگران و ...

سبک زندگی پیامبر در ارتباط با خویشتن

در موضوعات :1- اخلاق فردی و تهذیب 2- بهداشت فردی 3- پوشش و آرایش 4- نظم و انضباط 5- کار و کوشش 6- خوراک و ...

سبک زندگی پیامبر در ارتباط با طبیعت

در موضوعات:1- محیط زیست 2- کشاورزی و گیاهان 3-حیوانات و ...

سیره و روش پیامبر از منظر:

1-قرآن کریم 2- اهل بیت 3- صحابه 4- همسران 5-دانشمندان 6- فرق و ادیان

موضوعات پیشنهادی

1- تشکیل زندگی در گفتار و رفتار پیامبر اسلام

2- اصلاح الگوی مصرف در سیره نبوی

3- صله رحم از نگاه پیامبر و زندگی امروزی

4- نظم و انظباط در زندگی نبوی

5- سیره نظری و عملی پیامبر در تعلیم و تربیت

6- ماهیت زندگی اجتماعی حضرت رسول

7- سبک زندگی نبوی در معاشرت های انسانی

8- تعلیم و تربیت در گفتار پیامبر اکرم

9- بررسی معادله معاد اندیشی و معاش اندیشی در سنت پیامبر

10- عفاف و حجاب از دیدگاه نبی اکرم

11- روشها و راهکارهای نهادینه کردن سبک زندگی نبوی در زندگی فردی و اجتماعی

12- نقد و بررسی دیدگاه دشمنان اسلام نسبت به زندگی پیامبر

13- نقد و بررسی دیدگاه مستشرقین نسبت به زندگی پیامبر

14- زندگی پیامبر از منظر ائمه اطهار

15- زندگی پیامبر از منظر صحابه پیامبر

16- آسیب شناسی سبک زندگی امروزی با تأملی در سیره پیامبر

17- سیره پیامبر در قرآن کریم

18- سیره و روش پیامبر در اتحاد بین مسلمین

19- جلوه های عرفان و عبادت در زندگی پیامبر

20- اقتصاد از نگاه پیامبر

21- بایدها و نبایدهای توسعه اقتصاد اسلامی از نگاه پیامبر اسلام

22- سبک زندگی در سیره صحابه پیامبر

23- اسوه بودن پیامبر در گفتار و رفتار

24- معرفی اسوه در رفتار نبوی

25- بررسی معادله اصالت کمال با اصالت سود در سنت نبوی

26- بهداشت فردی و اجتماعی در گفتار نبی اکرم

27- تأ کید و نقش امور معنوی در زندگی اسلامی از نگاه پیامبر

28- مدیریت اسلامی در سیره پیامبر

29- بررسی نگاه فرق اسلامی به زندگی پیامبر

30- نقد و بررسی نگاه سلفیه تکفیری با نگاهی به عملکرد نبوی

31- عوامل و موانع شکل گیری جامعه مطلوب

32- شادی در سبک زندگی پیامبر
فرمت ارسال مقالات

شرایط نگارش و ارسال مقاله به دبیرخانه همایش:

1- مقالات ارائه شده نباید قبلا در دیگر همایش های علمی یا مجلات و فصلنامه های پژوهشی در داخل و یا خارج از کشور ارائه یا چاپ شده و یا کپی برداری از مقالات دیگران باشد.

2- مقاله مستند باشد و سایت به عنوان منبع پژوهش پذیرفته نیست

3- مقاله با قلم(B Lotus) و فونت 13 در برنامةWord حروف‌نگاری شود.

4- مقالات ارسالی بایستی دارای چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، ساختار مناسب و فهرست منابع باشد.

5-مقاله ارسالي بايد دارای : صفحه جلد مقاله شامل: عنوان كامل مقاله، نام نويسنده (نويسندگان)، محل اشتغال، آدرس و تلفن نويسنده (نويسندگان) باشد.

6-برخی از مقالات برگزیده با حضور نویسندگان آنها در همایش ارائه خواهند شد و چكيده مقالات چاپ خواهد شد.

7-اصل مقاله حداکثر تا 20 صفحه با فرمت (Word) به همراه فايل(pdf ) از طريق ایمیل (seminar.prophet@iauzah.ac.ir) به دبیرخانه همایش ارسال گردد.

8-مقالات تا اول مهرماه 1392 به دبیرخانه همایش ارسال شود.
همایش در تاریخ 16 مهر ماه 1392 برگزار خواهد گردید.
 

تماس با دبیرخانه همایش

 

 

نشانی دبیرخانه همایش سبک زندگی پیامبر اسلام (ص):

زاهدان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

تلفن دبیرخانه: 2419438–0541

ایمیل جهت ارسال مقالات: seminar.prophet@iauzah.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
  1392/06/16
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.