صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

اعطای 15کرسی پژوهشی تا پایان سال91

اعطای 15کرسی پژوهشی تا پایان سال91    رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناران کشور با اشاره به گسترش برنامه اعطای کرسی پژوهشی توسط صندوق برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت علمی دانشمندان تراز اول کشور از اعطای 15 کرسی پژوهشی طی سالهای 86 تا پایان سال 91 خبر داد.

دکترعلی حیدری با بیان اینکه تعمیق و استمرار روند توسعه علمی کشور مستلزم حمایت خاص و ویژه از دانشمندان برجسته و تراز اول است، تصریح کرد: براین اساس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور طی سنوات گذشته ضمن بهره گیری از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته، با تعریف و اعطای کرسی پژوهشی در حوزه های مختلف علمی تلاش کرده است تا از ظرفیت بالای پژوهشگران و فناوران ممتاز به نحوه شایسته ای برای گسترش مرزهای علمی و پاسخ به نیازهای اساسی کشور استفاده کند.

وی افزود: بدین منظور صندوق از سال 86 تا پایان سال 91 نسبت به اعطاء 15 مورد کرسی پژوهشی اقدام کرده و بر اساس برنامه راهبردی مصوب هیات امناء، گسترش کرسی های پژوهشی از جمله برنامه‌های اساسی صندوق در سال های آتی است.

حیدری با اشاره به تفاوت جهت گیری برنامه های صندوق در حمایت از طرح‌های پژوهشی و اعطای کرسی پژوهشی اضافه کرد: در برنامه حمایت از طرح های پژوهشی پس از ارائه پیشنهادیه علمی طرح (پروپوزال) در صورتی که رزومه مجری و محتوای پیشنهادیه طرح ارائه شده از کیفیت علمی لازم برخوردار باشند، در راستای استراتژی های صندوق و تحقق اهداف علمی و فناوری کشور از طرح های پژوهشی اولویت دار حمایت می شود.

وی ادامه داد: همچنین در برنامه کرسی پژوهشی صندوق، در چارچوب آیین نامه مربوطه اعتبارات پژوهشی ویژه ای به شخصیت های علمی تراز اول و سرآمد کشور در حوزه های تخصصی خاص اعطاء می شود تا در چارچوب یک برنامه راهبردی تحقیقاتی مجموعه ای از پروژه ها، فعالیت ها و اقدامات علمی و فناورانه هم راستا را طراحی و اجرایی کرده و از این طریق نقش موثری در تحقق اهداف علمی و فناوری کشور ایفاء کنند.

وی در ادامه افزود: طی دو سال گذشته صندوق با توجه به دستاوردهای ویژه برنامه کرسی پژوهشی خود و نظر به ضرورت بهبود مستمر فعالیت ها با توجه به تجارب قبلی در اجرای برنامه کرسی پژوهشی، فرایندها و سازوکارهای اعطای کرسی پژوهشی خود را بازنگری کرده و از سال 1390 نیز با بنیاد ملی نخبگان همکاری نزدیکی در بهره گیری از ظرفیت برنامه کرسی پژوهشی صندوق برای حمایت از فعالیت های علمی اساتید ممتاز کشور داشته است، بنحوی که تاکنون بیش از 50 نفر برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان، با معرفی این بنیاد از اعتبار ویژه پژوهشی صندوق بهره مند شده اند.

حیدری همچنین دستاوردهای علمی ناشی از اعطاء کرسی پژوهشی توسط صندوق را ارزنده توصیف کرد و افزود: تجارب صندوق نشان می دهد که اعتماد به توانمندی های پژوهشگران و فناوران تراز اول کشور و دادن امکانات لازم به آنها برای انجام فعالیتهای علمی ویژه، نقش بسیار مهمی در توسعه عملی و فناوری کشور ایفا می کند و زمینه جهش علمی و پاسخ به نیازهای جامعه را فراهم می کند. از همین رو صندوق در چارچوب برنامه راهبردی خود در سال های آتی نیز با قوت و سرعت بیشتری به اجرا و گسترش برنامه اعطاء کرسی پژوهشی ادامه خواهد داد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به ویژگی های بایسته پژوهشگران و فناوران ممتاز برای کسب کرسی پژوهشی صندوق، بیان کرد که داشتن رتبه استادی و جایگاه ممتاز و برجستگی علمی در سطوح ملی و بین المللی در عرصه تحقیقاتی مربوطه، برخورداری از سطح بالای تجارب علمی و داشتن روزمه تحقیقاتی قوی نشان دهنده جهت گیری راهبردی تحقیقاتی با توجه به اهداف و اولویت های علمی و فناوری کشور، داشتن تیم تحقیقاتی مجرب و هدفمند، همکاری فعال با شبکه های علمی مرتبط با عرصه تحقیقاتی مورد نظر در سطوح ملی و بین المللی، و ارائه برنامه راهبردی تحقیقاتی مشتمل بر مجموعه ای از پروژه ها و فعالیت های علمی و تحقیقاتی هدفمند و همراستا با نقشه جامع علمی و سایر اسناد بالادستی علمی و فناوری کشور از جمله های شرایط اصلی برای اعطاء کرسی پژوهشی توسط صندوق به پژوهشگران و فناوران تراز اول کشور است.

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در پایان خاطرنشان کرد: آیین نامه و سایر اطلاعات تکمیلی مورد نیاز پژوهشگران و فناوران در خصوص برنامه کرسی پژوهشی، از طریق درگاه ایترنتی صندوق با آدرس www.insf.gov. ir در دسترس متقاضیان قرار می گیرد.
 
  1392/06/20
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.