صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

دومین همایش سراسری امنیت پایدار

دومین همایش سراسری امنیت پایدار


دانشـگاه جامـع امـام حسيـن(ع)، در راستای پیشبرد نهضت نرم افزاری و تولید علم، با هدف غنابخشی به ادبیات مطالعات امنیتی متناسب با طراز انقلاب اسلامی، در نظر دارد، دومین همایش سراسری امنیت پایدار را با موضوع

(مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران – الزامات، ابعاد و مولفه ها )

برگزار نماید. از اساتید، پژوهشگران و محققین محترم دعوت به عمل می آید، جهت ثبت نام و ارسال مقالات علمی و پژوهشی، پیرامون محورهای همایش ثبت نام و نسبت به ارسال چکیده و اصل مقالات خود اقدام نمایند.

 

محورهای همایش

1- مبانی فرانظری مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

1)- مبانی هستی شناختی.

2)- مبانی معرفت شناختی.

3)- مبانی انسان شناختی.

4)- مبانی روش شناختی.

5)-مطالعه تطبیقی مبانی فرانظری مکتب امنیتی ج.ا.ایران با سایر مکاتب امنیتی.

2- الزامات مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران


1)- امنیت در اندیشه فقها، متکلمین و فلاسفه اسلامی.

2)- جامعه شناسی تاریخی تأثیرگذار بر نگرش امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

3)- الزامات اخلاقی - هنجاری مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

4)- الزامات فقهی –حقوقی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

5)- الزامات سیاسی - حکومتی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

6)- الزامات فرهنگی – اجتماعی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

7)- الزامات اقتصادی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

8)- الزامات دفاعی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

3- مبانی فرانظری مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر منابع فقهی شیعه و انگاره های امام خمینی(ره)و امام خامنه ای(حفظه الله تعالی)

1)- ماهیت امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

2)- اهداف و غایات در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

3)- مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

4)- کارگزاران امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

5)- منابع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

6)- سطوح امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

7)- ابعاد امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

8)- الگوی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

9)- نسبت سنجی امنیت با آزادی و عدالت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

10)- بررسی تطبیقی مبانی نظری مکتب امنیتی ج.ا.ایران با سایر مکاتب امنیتی.

11)- بررسی تطبیقی مبانی نظری مکتب امنیتی ج.ا.ایران با سایر نگرش های امنیتی در جهان اسلام.

نشانی دبیرخانه : تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین(ع) - دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم (ص) - مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار -

دبیرخانه دومین همایش سراسری امنیت پایدار

(مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران)

چکیده مقالات: 15 اسفند 1392
اصل مقالات :15 اسفند 1393
 
تلفن : 5 - 77105814  نمابر : 77105822 – 77105707  صندوق پستی : 188 – 16585
 

  1392/11/29
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.