صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

نخستین کنگره ملی تفکروپژوهش دینی

نخستین کنگره ملی تفکروپژوهش دینی


رویکرد جهان امروز به دین و دین پژوهی برای دستیابی به مبانی اصیل دینی از ضرورت و اهمیت ویژه‏ای برخوردار گشته است و یک ضرورت اجتناب ‏ناپذیر است. از این رو، درک و اثبات گزاره های دینی، روش‏های فکری متنوع و متفاوتی را می‏طلبد.

به همین دلیل از همه روش‏ها و یا بیشتر آن ها در فهم و اثبات گزاره‏ها و مسائل دینی باید سود جست. بنابراین، برای مصون ماندن از برداشت غلط و تفسیر انحرافی از دین، لازم است به تناسب نوع مسائل از روش‏های عقلی و استدلالی، نقلی و تاریخی، تجربی و شهودی، فقهی، تفسیری، حدیثی و مانند آن بهره جست. راهکارها و روش های متعدد در ارایه نظریه های دین پژوهان وجود دارد که یکی از آن روش ها، برگزاری نشست های عالمانه با حضور اندیشمندان و صاحب نظران دینی است؛ به همین ضرورت کانون فرهنگی تبلیغی مناجات اردبیل با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل در نظر دارد اولین کنگره ملی تفکر  و پژوهش دینی  را در اردبیل را برگزار نماید.
محورهای کنگره محورهای کنگره

۱- ادیان و مذاهب
ادیان الهی، تعداد و گستره ادیان الهی: دین حنیف، یهودیت، مسیحیت و …
ادیان غیر الهی، شامل: بودیسم، هندوئیسم، کنفسیوس، جَینَه و بت‌پرستی
اشاعره وحدت دین و کثرت شرایع


آموزه‌های قرآن و عهدین
بررسی انطباق رفتار دولتها با الگوهای حقوق بشری در قبال باورمندان ادیان الهی
بررسی رویکردهای ناظر بر عرفی سازی دین و مقدسات دینی در نظامهای حقوقی
بررسی رویه ی قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی در حمایت از ادیان الهی
تاریخ و تمدن ادیان و مذاهب
تبیین دیدگاه های حمایتی برای حضور دین در عرصه ی اجتماعی و دولت
حج و مناسک
حقوق ادیان؛ چیستی، چرایی و گستره ی آن
حمایت از ادیان الهی از منظر فلسفه حقوق
حمایـت از ادیـان الهـی در حقـوق داخلـی و بیـن المللـی
حمایت از ادیان الهی در سیره ی رهبران دینی
حمایت از ادیان الهی در منابع دینی
حمایت های حقوق بشری از ادیان الهی
رویکرد حقوق بشری به حمایت از آزادی بیان، عقیده، مذهب و تجلیات دینی
سیاست جنایی ملی و بین المللی در قبال ادیان الهی
شریعت و احکام در قرآن و عهدین
شیخ صفی الذین اردبیلی و تشیع
ضمانت اجراهای مؤثر در تضمین های حقوق دینی دین باوران
عرفان های نوظهور انحرافی
فقه در مذاهب اسلامی
مبانی اختلاف و اشتراک ادیان الهی
مذاهب کلامی شامل: شیعه، معتزله، وهابیت، اهل حدیث
مطالعه ی تطبیقی الگوها، تدابیر و ابزارهای حمایت از ادیان الهی در اسناد و منابع منطقه ای و بین المللی
مطالعه ی تطبیقی حمایت حقوقی از ادیان الهی در فقه مذاهب پنج گانه اسلامی
نظریات و آراء رهبران و اندیشمندان دینی
نقش سازمانهای بین المللی غیردولتی (ان جی او) در دفاع از حقوق ادیان و دین باوران
وحدت دین و کثرت شرایع
و دیگر موضوعات مرتبط

۲- دفاع مقدس و معنویت
آشنایی با دفاع مقدس
بررسی نقش روحانیت و مراجع تقلید و بررسی نقش تبلیغی و تاثیر گذاری معنوی طلاب، روحانیون و مراجع تقلید در دوران دفاع مقدس
دفاع مقدس بهترین الگوهای تعالی معنوی
گردشگری جنگ
ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
نقش نماز در دوران دفاع مقدس و تاثیر آن در پیروژی رزمندگان اسلام
وصیت نامه ها و خاطرات شهدا
و دیگر موضوعات مرتبط

۳- طب اسلامی
تاریخچه طب اسلامی و سنتی
تغذیه در طب اسلامی و سنتی
طب اسلامی از منظر قرآن و احادیث
کاربرد نجوم در طب اسلامی
کلیات طب اسلامی و سنتی
و دیگر موضوعات مرتبط

۴- خانواده و سبک زندگی اسلامی
اخلاق اجتماعی و سبک زندگی اسلامی
اخلاق در کسب و کار و سبک زندگی
اخلاق رسانه ای و سبک زندگی اسلامی
اخلاق سیاسی و سبک زندگی اسلامی
اخلاق مدیران و سبک زندگی
اخلاق همسایگی و سبک زندگی اسلامی
اخلاق و آداب معاشرت و سبک زندگی اسلامی
ازدواج ، خانواده ، خویشاوندی و سبک زندگی اسلامی
آسیبها و انحرافات اجتماعی و سبک زندگی اسلامی
اشتغال ، بیکاری و سبک زندگی اسلامی
اقتصاد خانواده و سبک زندگی اسلامی
اقتصاد مقاومتی محور اقتصاد تمدن ساز
اقتصاد و مدیریت شهری و سبک زندگی اسلامی
امت اسلامی و تنوع فرهنگی (تهاجم فرهنگی، تقابل فرهنگی، مهاجرت، …)
امت اسلامی و روابط بین‌المللی
امت اسلامی و عزّت بین‌المللی
امت اسلامی و مرزهای جغرافیایی
امت اسلامی و مشکلات بین‌المللی
امت اسلامی و ملل و ادیان دیگر
امر به معروف و نهی از منکر و سبک زندگی اسلامی
امنیت اجتماعی و سبک زندگی اسلامی
اوقات فراغت و سبک زندگی اسلامی
پیش بینی قواعد و مقررات لازم برای مهندسی  شهرسازی و تهیه مسکن مناسب و منطبق با فرهنگ اسلامی
پیش بینی مقررات مناسب و مقتضی برای برخورد با پدیده شوم اقتصادی ربا در جامعه
تجمل گرایی و سبک زندگی اسلامی
ترویج حقوق شهروندی بر اساس مبانی اسلامی از طریق قانونگذاری پویا
تعاون اجتماعی و سبک زندگی اسلامی
تعلیم و تربیت دینی و سبک زندگی اسلامی
تفریحات و سرگرمی¬ها و سبک زندگی اسلامی
تهیه و تنظیم قواعد و مقررات لازم برای ترویج فرهنگ صحیح اسلامی در زمینه های مختلف اجتماعی
تولید ملی، کیفیت و رقابت و سبک زندگی اسلامی
جامعه و فرهنگ دینی
جامعه و گروه‌های ضدفرهنگی
جامعه، سنت ‌و‌ تجدد
جامعه، مراسم دینی و هیئات مذهبی
جامعه، مسجد و سایراماکن مذهبی
جمعیت، اقتصاد و سبک زندگی اسلامی
جنسیت و سبک زندگی اسلامی
جوانان و سبک زندگی اسلامی
چگونگی گزینش و تربیت مدیران در تمدن نوین اسلامی
حدود فقهی و اخلاق پوشش
حفظ کرامت زن و سبک زندگی اسلامی
حق الناس و رعایت اموال عمومی و سبک زندگی اسلامی
حقوق زن در اسلام
حکومت و احزاب، گروه‌های سیاسی، اقلیت‌های مذهبی
حکومت و آزادی‌بیان و عقیده
حکومت و ولایت فقیه
دینداری و سبک زندگی اسلامی
رابطه پوشش و آراستگی با عفت و غیرت دینی
راستگویی و سبک زندگی اسلامی
ربا مانعی برای توسعه اقتصاد اسلامی
رسانه های جمعی و سبک زندگی اسلامی
روانشناسی اسلامی
زنان، خانواده، اقتصاد و سبک زندگی اسلامی
صله رحم و سبک زندگی اسلامی
عدالت و مدارای اجتماعی و سبک زندگی اسلامی
فرد و عبادت
فرد و مسجد
فرد و قرآن
فرهنگ ازدواج آسان
فرهنگ ساده زیستی و سبک زندگی دینی
فرهنگ سازمانی در تمدن نوین اسلامی
فرهنگ سازی برای سبک صحیح زندگی اسلامی از طریق قوانین و مقررات
فرهنگ سیاسی اسلامی (نظام باورها و کنش ها در دو بعد اجتماعی و فردی)
الگوی مشارکت سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی
مؤلفه های مدیریتی نظام مدیریتی در تمدن نوین اسلامی
مدل مدیریت استراتژیک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در تمدن نوین اسلامی
مدیریت بدن و سبک زندگی اسلامی
مدیریت شهری و تمدن نوین اسلامی اسلامی
مراسم و مناسک و سبک زندگی اسلامی
معیارهای انتخاب مدیران در تمدن نوین اسلامی
مولفه های سبک زندگی ایرانی – اسلامی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و اندیشمندان
نظام مدیریت اسلامی و سبک زندگی
نقش سازمان ها در شکل گیری تمدن نوین اسلامی
وجدان کاری و سبک زندگی اسلامی اسلامی
وظایف مدیران و سبک زندگی اسلامی
و دیگر موضوعات مرتبط

محورهای پیشنهادی مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در رابطه با سبک زندگی اسلامی:
اختراع در جامعه اسلامی
ارزش‌ها در جامعه اسلامی
آسیب‌شناسی سبک زندگی فعلی
امنیت روانی و اخلاقی در جامعه اسلامی
امید ونشاط در جامعه اسلامی
بن‌مایه‌های فرهنگ اسلامی جامعه
پیشرفت، تمدن و تمدن‌سازی و سبک زندگی
تبلیغ و تبلیغات در جامعه اسلامی
تفریح در جامعه اسلامی
تولید و مصرف در جامعه اسلامی
ثروت و قدرت در جامعه اسلامی
جوان در جامعه اسلامی
جوان در حکومت اسلامی
خطرهای تقلید در سبک زندگی
رستگاری در جامعه اسلامی
رفاه, تجمل، رفاه زدگی و تجمل گرایی در جامعه اسلامی
شهید در جامعه اسلامی
صداقت در جامعه اسلامی
صنعت، سیاست و اقتصاد در جامعه اسلامی
عزت و کرامت در جامعه اسلامی
عقل و اندیشه در جامعه اسلامی
علم در جامعه اسلامی
کارجمعی و فرهنگ آن در جامعه اسلامی
گوش کردن در جامعه اسلامی
نقش نخبگان در تبیین سبک زندگی اسلامی
هدف در جامعه اسلامی
همت و تلاش در جامعه اسلامی
وحدت و اتحاد در جامعه اسلامی
وظیفه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در سبک زندگی
وظیفه و مسئولیت در جامعه اسلامی

۵- اسلام شناسی و بیداری اسلامی
آسیب شناسی جنبش های اسلامی معاصر
اصول فقه و کلام اسلامی
اندیشه سیاسی در اسلام
بیداری اسلامی و افق امت واحده اسلامی
بیداری اسلامی و الگوهای بومی نظام سازی
بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
بیداری اسلامی و بحران اقتصادی در اروپا
بیداری اسلامی و بسیج نیروهای ضدسلطه
بیداری اسلامی و پیچ تاریخی تحولات جهانی
بیداری اسلامی و تحول در فقه حکومتی اهل سنت
بیداری اسلامی و تحول در نظریه های انقلاب
بیداری اسلامی و تحولات راهبردی منطقه
بیداری اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی
بیداری اسلامی و جریان های تکفیری در جهان اسلام
بیداری اسلامی و جنبش اشغال وال استریت در آمریکا
بیداری اسلامی و چالش های پیش رو در کشورهای منطقه
بیداری اسلامی و حقوق بشر
بیداری اسلامی و رقابت های فرا آتلانتیک
بیداری اسلامی و شکل گیری اتحاد جماهیر اسلامی
بیداری اسلامی و شکل گیری جهان چندقطبی
بیداری اسلامی و شکوفایی تمدن نوین اسلامی
بیداری اسلامی و فقه حکومتی مذاهب اسلامی
بیداری اسلامی یا بهار عربی؟
بیداری اسلامی، بسیج و نظام سازی
بیداری اسلامی؛ آسیب شناسی و آینده پژوهی
بیداری اسلامی؛ الگوی مستضعفین جهان
بیداری اسلامی؛ بسیج، امت و امامت
پیشینه بیداری اسلامی در منطقه
تاثیر بیداری اسلامی در بیداری ملت های جهان
تاثیر ناکارآمدی حکومت های وابسته در پیدایش بیداری اسلامی
تحلیلی بر بیداری اسلامی در تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و عربستان سعودی
ژئوپلیتیک انقلاب اسلامی در پرتو تحولات بیداری اسلامی
سوریه، جبهه مقاومت و بیداری اسلامی
سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در پرتو تحولات بیداری اسلامی
سیاست خارجی جمهوری ایران در قبال بیداری اسلامی
سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در فرآیند بیداری اسلامی
عرفان و تصوف
فلسفه و حکمت اسلامی
کتب الهی علوم قرآنی و حدیث
گفتمان امام خمینی (ره) و امام خامنه ای و بیداری اسلامی
مردم سالاری اسلامی و بیداری اسلامی
مسئله فلسطین و بیداری اسلامی
منبع شناسی دینی و شیوه های تدریس در علوم دینی
مواضع و رویکردهای جریان های سیاسی جهان اسلام نسبت به بیداری اسلامی
موجودیت رژیم صهیونیستی در پرتو تحولات بیداری اسلامی
نظام سلطه و بیداری اسلامی
نظام سلطه و سیاست مصادره بیداری اسلامی
نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی
نقش رسانه ها در تحولات بیداری اسلامی
نقش سازمان های امنیتی اطلاعاتی نظام سلطه در تحولات بیداری اسلامی
نقش علمای اسلام در بیداری اسلامی
نقش نقض کرامت انسانی ملل منطقه در پیدایش بیداری اسلامی
الهیات اخلاقی و اخلاق دینی
واکنش نهادهای منطقه ای نسبت به بیداری اسلامی
و دیگر موضوعات مرتبط

۶- اقتصاد و مدیریت اسلامی
آثار موجود مدیریت اسلامی به زبان فارسی و سایر زبان ها
اجتهاد، فقه، اصول و اخلاق در اقتصاد اسلامی
اخلاق اقتصادی اسلامی و آرمان¬های ملی در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق اقتصادی اسلامی و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق اقتصادی اسلامی و قانون در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق اقتصادی اسلامی و نظام‌های ارزشی دیگر در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق تولید و مصرف در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
اخلاق تولید کننده از دیدگاه اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
اخلاق داد و ستد در اسلام و داد و ستد در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی از دیدگاه قران و سنت
اخلاق در اقتصاد اسلامی و اشتغال غیر رسمی در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و جامعه شناسی در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام و توسعه جهانی
اخلاق در اقتصاد اسلامی و دین در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و روابط بین الملل در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و سیاست در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و عملکرد دولت های جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و عملکرد کارگزاران دولتی جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و فسادهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در اقتصاد اسلامی و فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در بازار اسلامی و بازارهای جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در بازار اسلامی و بازارهای مالی (سرمایه، بیمه، پول، ارز ،بانک و . . .) جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در برنامه¬ریزی دولت از دیدگاه اسلامی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران
اخلاق در مدیریت اسلامی
اخلاق در هزینه¬ها و درآمدهای دولت از دیدگاه اسلامی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران
اخلاق مصرف کننده از دیدگاه اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
اخلاق و استانداردهای کالاها و خدمات از دیدگاه اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
اخلاق و اقتصاد در اسلام و دیگر آیین ها
اخلاق و توسعه از دیدگاه اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
اخلاق و عرفان در مدیریت اسلامی
آزادی و اخلاق در اقتصاد اسلامی و بازار ج. ا. ایران
اصول گرایی در مدیریت اسلامی
اقتصاد، تجارت و سیستم های مالی بانکداری اسلامی
آموزه¬های اخلاقی اسلامی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران
آینده پژوهی در مدیریت اسلامی
بررسی روش شناسی (علوم مرتبط با مدیریت اسلامی)
بررسی رویکردهای روش شناختی مدیریت اسلامی
برنامه ریزی های اقتصادی با مبانی اسلامی
بیمه و بانکداری اسلامی
پایه های اخلاق در اقتصاد اسلامی
پیشینه اخلاق در اقتصاد اسلامی
پیشینه عملکردی اخلاق در اقتصاد جامعه اسلامی
تصمیم گیری در مدیریت اسلامی
توسعه اخلاق اسلامی و توسعه اقتصادی
خلاقیت در مدیریت اسلامی
رفاه، رشد و اخلاق در اقتصاد اسلامی
رهبری در مدیریت اسلامی
روابط انسانی در مدیریت اسلامی
روابط بین الملل اسلامی
روش شناسی مدیریت های تجربه شده در انقلاب اسلامی
روشهای تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی
سازماندهی در مدیریت اسلامی
سعه ی صدر در مدیریت اسلامی
شاخص های مدیریت اسلامی در کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران
طرح جامع و نقشه علمی تحقیقات در مدیریت اسلامی
عدالت، آزادی و اخلاق در اقتصاد اسلامی
فقه و حقوق در مدیریت اسلامی
فلسفه اخلاق و علم در اقتصاد اسلامی
الگوی مدیریت اسلامی در کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران
مبانی فلسفی و کلامی مدیریت اسلامی
مدیریت و رهبری دینی
نقد و بررسی روش شناسی های به کار رفته در آثار علمی قلمرو مدیریت اسلامی
نقش فناوری های نوین در مدیریت اسلامی
نقش مدیریت اسلامی در ساماندهی بازارچه های مرزی و تاثیر درامنیت منطقه
هدف گزاری و هماهنگی در مدیریت اسلامی
و دیگر موضوعات مرتبط

۷- تبلیغات، رسانه و ارتباطات دینی
اخلاق رسانه
آسیب شناسی تبلیغ سنتی حوزه علمیه
بازنمایی دراماتیک سوژه های دینی
بایسته¬ها و الزامات ـ نظری و عملی ـ رسانة دینی
تبلیغ ادیان (غیر از اسلام) در رسانه های مدرن
تبلیغ دین و رسانه
تبلیغات ادیان در رسانه¬های مدرن
تبلیغات ضد اسلام در رسانه های مدرن
تبلیغات ضد شیعه در رسانه های مدرن شیوه های تبلیغ ادیان (غیراز اسلام) در رسانه های مدرن
تحلیل نظریه های ناظر به ارتباط دین و رسانه
تخیل و تفسیر دین
حضور رسانه های سنتی در رسانه های مدرن
حوزه ، رسانه های مدرن و تبلیغ دین
دین در رسانه
دین در رسانه؛ آسیب ها، اقتضائات و ویژگی ها
دین رسانه ای
راهکارهای تبلیغ اسلام با بهره گیری از رسانه های نوین در بُعد بین الملل
رسانه دینی
رسانه فقاهتی؛ امکان یا امتناع
رسانه های سنتی و مدرن در تبلیغ دین، تعامل و تقابل
رسانه و دین ، تهدیدها (جریان رسانه ای)
رسانه و دین فرصت ها و محدودیت ها
سیاست زدگی تبلیغات دینی در رسانه
عرفی شدن
فقه رسانه
قالب‌ها و ساختارهای رسانه‌ی دینی
قش حوزه در تحقق رسانه های تراز اسلام
کارکردهای رسانه دینی (ظرفیت سنجی، اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی، ارشاد و تبلیغ)
مبانی رسانه دینی
معارف اسلامی در رسانه
میزان بهره¬گیری حوزه علمیه از رسانه های نوین در سه دهة اخیر
نظریه‌ی هنجاری رسانه اسلامی
نقش حوزه در نبرد رسانه¬ای
ویژگی های رسانه اسلامی
و دیگر موضوعات مرتبط

۸- جامعه شناسی دینی
ابعاد نظام اجتماعی در دیدگاه قرآن کریم
اثرات اجتماعی قدرت، ثروت و سیاست در قرآن
آداب اجتماعی در قرآن
ارزش های اجتماعی در قرآن
آرمان شهر اسلامی در قرآن
آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی در قرآن
اعتماد اجتماعی در قرآن
اعجاز اجتماعی قرآن (با تاکید بر ابعاد جامعه شناختی)
انسان اجتماعی در قرآن کریم
آینده شناسی امت ها در قرآن
تئوری نظارت و کنترل اجتماعی در منظر قرآن کریم
تعاون و همیاری در قرآن
تفسیر اجتماعی قرآن،بایدها، نبایدها، فرصت ها و تهدیدها
جامعه پذیری از دیدگاه قرآن کریم
جامعه شناسی تاریخی در قرآن
جامعه شناسی تبلیغ در قرآن
جامعه شناسی جنگ و مبارزه در قرآن کریم
جامعه شناسی خانواده در قرآن
جایگاه نظام های اجتماعی در قرآن کریم
زمینه های تئوریک و کاربردی تولید علم جامعه شناختی بر اساس قرآن کریم
عوامل انحراف و انحطاط جامعه از دیدگاه قرآن کریم
عوامل انسجام و همبستگی اجتماعی در قرآن کریم
عوامل تغییرات اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم
فرهنگ پذیری از دیدگاه قرآن کریم
فلسفه و خاستگاه جامعه در قرآن کریم
گروه بندی های اجتماعی و تیپولوژی آنها در قرآن
گزاره¬های جامعه شناختی قرآن کریم
نسبت فرد و جامعه از دیدگاه قرآن کریم
و دیگر موضوعات مرتبط

۹- حقوق اسلامی
اهداف حقوق اسلامی
ثابت و متغیر در حقوق اسلامی
چیستی فلسفه ی حقوق
حقوق اسلامی و عقل و سایر منابع
روش های فقه پژوهی فقیهان صاحب مکتب فقهی
سیر تحول و تطور تاریخی فلسفه ی حقوق
عدالت اجتماعی از طریق داده ها
فلسفه ی مجازات در حقوق اسلامی
قراردادهای بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی
نقش عدالت در تفسیر قوانین
و دیگر موضوعات مرتبط

۱۰- هنر و معماری دینی
اصول و معیار های هنر دینی
امکان تحقق پذیری معماری و شهرسازی اسلامی در دنیای معاصر
بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی- اسلامی
بازتاب حکمت اسلامی در معماری ایران
بازتاب حکمت اسلامی در هنرهای کاربردی ایران
بازتاب مضامین قرآنی در هنر و معماری اسلامی
پیوند حکمت اسلامی و هنر ایرانی
تعریف هنر از دیدگاه اندیشه دینی
جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر
جایگاه معماری و سایر هنرها در دین
چالش های متقابل دین و هنر
چالش هنر و تبلیغ دینی
چرایی زیباشناسی کتاب های آسمانی
خدمات متقابل دین و هنر
دیدگاه ادیان (اسلام ، مسیحیت و …) در مورد هنر
دین راهبردی برای صلح ملت ها
دین و نقش آن در شکل گیری هنر و تمدن
رابطه دین و نقش آن در تعاملات فرهنگی و هنری
روابط انسانی در مدیریت
روابط دین و مدیریت
روش‌های نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسلامی
زیباشناسی نظری و فلسفی دین
مبانی هنر در اندیشه دینی
معرفی آثار هنری دینی و هنرمندان دینی
معماری و شهرسازی اسلامی و روح زمان
نقد نظریه های معماری و شهرسازی اسلامی
نقد و تحلیل نظریه‌پردازان، پژوهشگران معاصر ملی و بین‌المللی در زمینه هنر و معماری اسلامی
نقش ادیان در ماندگاری هنر
نقش دین در مبادلات فرهنگی
نقش هنر در نزدیکی ادیان
هنر، تبلیغ اندیشه های دینی
هنر و مناسک دینی
واقع گرایی و آرمان گرایی در هنر و معماری اسلامی
ویژگی های هنر دینی
ویژگی هنر اسلامی
ویژگی هنر مسیحی و یهودی
و دیگر موضوعات مرتبط

۱۱- محورهای آزاد در بحث دین پژوهی
 تاریخ های مهم

زمان شروع ثبت نام اولیه و ارسال چکیده یا اصل مقالات: ۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

آخرین مهلت ثبت نام اولیه و ارسال چکیده یا اصل مقالات: ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

زمان ارسال مقالات کامل (در صورتی که نویسنده، فقط چکیده ارسال کرده باشند): کلیه نویسندگانی که چکیده مقالات آن­ها پذیرفته شده است، تا ۱۵ پس از دریافت نتیجه چکیده، مهلت دارند تا مقاله کامل خود را ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: کلیه نویسندگان باید مقالات کامل خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ تیرماه ارسال نمایند.

زمان اعلام نتیجه داوری مقالات کامل: کلیه نتایج داوری مقالات کامل تا ۱۵ روز پس از دریافت مقاله به اطلاع نویسندان خواهد رسید.

زمان واریز هزینه ها و ثبت نام نهایی: هزینه ها ثبت نام باید تا ۱۰ روز بعد از اعلام نتایج داوری مقالات کامل، واریز شده و اسکن فیش هزینه ارسال گردد.

آخرین مهلت ثبت نام نهایی و واریز هزینه ها: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳

ثبت نام و واریز هزینه با تاخیر: ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۳

زمان برگزاری: ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۳
 
 
 
  1392/12/21
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.