صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

همايش سراسري علمي پژوهشي شناخت اخلاق و آداب حسيني

همايش سراسري علمي پژوهشي شناخت اخلاق و آداب حسيني


همایش سراسری شناخت اخلاق و آداب حسینی به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)در تاریخ سوم خرداد ماه سال 94 به میزبانی شورای فرهنگ عمومی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تایباد برگزار میشود.


محورهای همایش:

 1- اخلاق تجارت در سيره و سخنان امام حسين (عليه السلام)   

 
1-1 : اخلاق در معاملات
 

1-1-1 : صداقت در داد و ستد
 

2-1-1: قناعت به سود معقول


3-1-1: سوء استفاده نكردن از نياز ديگران


4-1-1: عدم احتكار


5-1-1: غش، كم فروشي و فريبكاري در معاملات
 
6-1-1: شبكه توزيع در بازار


7-1-1: نظام جامع نظارتي در بازار
 

8-1-1: معاملات نامشروع


9-1-1: اخلاق در بيع متقابل


2-1 : اخلاق در كسب و كار

 
1-2-1: انگيزه الهي در انجام كار
 

2-2-1: پاكي در محيط كار

 
3-2-1: امانت داري كاركنان


4-2-1: عدم كم كاري

 
5-2-1: انضباط و وجدان كاري

 

2-    اخلاق حاكميتي يا حاكميت اخلاق در سيره و سخنان امام حسين (عليه السلام)    

 
1-2: حكومت بر مبناي عدالت يا اخلاق مداري
 

2-2: اخلاق حاكميت با مردم

 
3-2: اخلاق حاكميت با كارگزاران


4-2: اخلاق حاكميت در روابط بين الملل


5-2: جايگاه اخلاق در جامعه

 
6-2: اخلاق، رويكرد ديني يا اجتماعي؟
 

3-   اخلاق مديريت در سيره و سخنان امام حسين (عليه السلام)

 
1-3 : اخلاق و مديران  

 
1-1-3 : شرايط علمي و اخلاقي مديران (مديريت علمي و اخلاق محور)

 
2-1-3 : صفات اخلاقي مدير

 
3-1-3 : انگيزه الهي در مديريت مدير

 
4-1-3 : نحوه برخورد مدير با ارباب رجوع

 
5-1-3 : عدم زياده خواهي و زياده روي مدير در بيت المال

 
6-1-3 : وجدان كاري مدير

 
7-1-3 : نظم كاري مدير

 
8-1-3 : اشرافي نبودن مدير و محيط كار مدير

 
9-1-3 : عدم تكبر در رفتار و برخورد مدير

 
10-1-3 : روش تنبيه و تشويق مديران براي زيردستان

 

2-3 : اخلاق كاركنان

 
1-2-3 : انتظار معقول از مدير

 
2-2-3 : بي اعتنا نبودن به حقوق ديگران

 
3-2-3 : عدم بدگويي و غيبت از مافوق و زيردست

 
4-2-3 : عدم چاپلوسي و تملق مافوق  و سايرين

 
5-2-3 : تلاش گفتاري و عملي در جهت بهبود و كيفيت بخشي خدمت رساني سازمان متبوع خود

 

-4امام حسين(ع) از ديدگاه  اهل سنت

 
:1-4 شخصيت و جايگاه امام حسين(ع) در احاديث فريقين

 
2-4 :جايگاه امام حسين(ع) از ديدگاه ائمه مذاهب اسلامي

 
3-4 :قيام امام حسين(ع) از نظر علماء و بزرگان مذاهب اسلامي

 
:4-4 يزيد، حكومت و جنايات وي از ديدگاه مذاهب اسلامي

 
5-4 :كتاب شناسي قيام امام حسين(ع) از ديدگاه مذاهب اسلامي

 

 -5تربيت حسيني


 :1-5مباني و اصول تربيتي درانديشه هاي امام حسين(ع)

 
 2-5:ساختار اركان و خاستگاه هاي تربيتي در انديشه امام حسين(ع)

 
 :3-5كرامت انسان در انديشه و سيره امام حسين(ع)


 :4-5چالش ها و تهديدها در نظام تربيتي جهان امروز و آسيب شناسي تربيتي ديني بر مبناي سخنان امام حسين(ع)

 
 5-5:جايگاه انديشه هاي تربيتي امام حسين(ع) در متون درسي

 
6-5:راهكارهاي كاربست انديشه هاي تربيتي امام حسين(ع)6-عاشوراپژوهي ومحرم پژوهي

 
:1-6نقدي بر نظرات مخالفان عاشورا

 
:2-6نقد تحريفاتعاشورا

 
:3-6عاشورا وامام حسين(ع)

 
4-6:محرم وعاشورا وآداب عزاداري

 
5-6:رابطه محرم وعاشورا بافريضه امر به معروف ونهي از منكر

 
6-6:اهل سنت وگراميداشت محرم وعاشورا

 
7-6 :نقدي بر اعتقادات وهابيت ومحرم وعاشورا

 
8-6 :عاشورا و قيام امام حسين(ع) در شعر شاعران اهل سنت

 
9-6:نقش قيام عاشورا در شكل گيري جنبش ها و نهضت هاي اسلامي

 
10-6:انقلاب اسلامي ايران، تبلور حادثه عظيم عاشورا


11-6:بزرگداشت شعائر اسلامي در پرتو عزاداري محرم وصفراز ديدگاه مذاهب اسلامي

 
زمان برگزاری همایش: 03 خرداد ماه 94

برگزارکننده: شوراي فرهنگي عمومي و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي

مکان: خراسان رضوی - شهرستان تایباد
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/2/31

 

وبسایت همایش:

http://hehtaybad.blogfa.com

 

پست الکترونیک:

 yas.andisheh@gmail.com

 

 

شماره تماس: 05154524366 - 09159057196 - 09105822998 (ساعات غیر اداری 18 الی 23)

- See more at: http://seminariran.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/culture-law-philosophy-religion-and-spirituality/item/1277-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A.html#sthash.ZTUsxPD8.dpuf

 

وبسایت همایش:

http://hehtaybad.blogfa.com

 

پست الکترونیک:

 yas.andisheh@gmail.com

 

 

شماره تماس: 05154524366 - 09159057196 - 09105822998 (ساعات غیر اداری 18 الی 23)

- See more at: http://seminariran.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/culture-law-philosophy-religion-and-spirituality/item/1277-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A.html#sthash.ZTUsxPD8.dpuf

 

وبسایت همایش:

http://hehtaybad.blogfa.com

 

پست الکترونیک:

 yas.andisheh@gmail.com

 

 

شماره تماس: 05154524366 - 09159057196 - 09105822998 (ساعات غیر اداری 18 الی 23)

- See more at: http://seminariran.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/culture-law-philosophy-religion-and-spirituality/item/1277-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A.html#sthash.ZTUsxPD8.dpuf
 
 

وبسایت همایش:

http://hehtaybad.blogfa.com


پست الکترونیک:

 yas.andisheh@gmail.com


شماره تماس: 05154524366 - 09159057196 - 09105822998 (ساعات غیر اداری 18 الی 23)
 
 
  22/10/1393
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.