صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

انتصاب در اداره کل پشتیبانی و اجرای نظر سنجی

انتصاب در اداره کل پشتیبانی و اجرای نظر سنجی


با توجه به تغییرات صورت گرفته در ساختار اداره کل پشتیبانی و اجرای نظر سنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان ، مدیران این حوزه تعیین شدند.
طبق حکم صادره توسط دکتر عبدالملکی رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار، آقای قاسم کاظمی به عنوان«مدیر پژوهش و اجرای نظر سنجی» اداره کل پشتیبانی و اجرای نظرسنجی منصوب شدند.
همچنین طی حکمی دیگر توسط آقای منصف پور مدیر کل پشتیبانی و اجرای نظرسنجی آقای علی سلطانی به عنوان« مشاور اجرایی پشتیبانی» اداره کل منصوب شدند.
شایان ذکر است طبق ساختار جدید اداره کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی متشکل از سه مدیریت «پژوهش و اجرای نظرسنجی استان‌ها» ، «مدیریت آمار و پرسشگری(تهران)» و «مدیریت پژوهش واجرای نظرسنجی خارج از کشور»می‌باشد.

  1394/01/22
     
     
     
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.