صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

همایش ملی تمدن نوین اسلامی ( چیستی، چرایی و چگونگی )

همایش ملی تمدن نوین اسلامی ( چیستی، چرایی و چگونگی )


امروز ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن ظلم و ستم یه جای عدالت و شفقت، منافع شخصی به جای منافع جمعی، تفرقه به جای اتحاد، استعمار و استثمار به جای کمک و دستگیری، جنگ افروزی به جای صلح طلبی، خشونت به جای مدارا و سبک زندگی مادی به جای سبک زندگی دینی و معنوی نشسته است. این در حالی است که ما یک میراث فرهنگی و تمدن غنی و بسیار ارزشمند برخاسته از اسلام ناب محمدی (ص) را در اختیار داریم که می‌تواند برای مسائل و مشکلات جهان امروز راه حل ارائه کند و این ظرفیت در جهان فعلی می تواند مبنایی برای پی ریزی تمدن نوین اسلامی باشد. بر این اساس دانشگاه شاهد در نظر دارد همایش ملی " تمدن نوین اسلامی ( چیستی، چرایی و چگونگی ) " را در مهرماه سال 1394 برگزار کند. بدینوسیله از شما دعوت می‌شود تا در این تلاش علمی – فرهنگی با ارائه مقالات خود در محورهای یادشده، زمینه دستیابی به اهداف همایش و ارتقای آن را فراهم سازید.

 محورهای همایش

الف) چیستی

 1. تعریف

            - تعریف تمدن از نگاه اسلام؛

            - تعریف تمدن اسلامی؛

            - تعریف تمدن نوین اسلامی

                - مبانی تمدن نوین اسلامی

                     * مطالعه تطبیقی تمدن نوین اسلامی و تمدن غرب؛

                     * نسبت تمدن نوین اسلامی با تمدن شکوهمند اسلامی در گذشته؛

                - چشم انداز تمدن نوین اسلامی؛

                - نسبت تمدن نوین اسلامی با جامعه مهدوی؛

 

 2. ابعاد تمدن نوین اسلامی (فرهنگی، علمی ...)؛

 3. خصوصیات و ویژگیهای تمدن نوین اسلامی در ابعاد مختلف؛

 4. تمدن نوین اسلامی و جهانی شدن؛

 

ب) امکان و ضرورت

 5. امکان شکل گیری تمدن نوین اسلامی

      - اقتضائات تحقق تمدن نوین اسلامی (پیش نیازها: علم، اخلاق، خودباوری، معنویت، عدالت، جهاد، وحدت ملی و ...)؛

      - مزیتها و ظرفیت­های موجود متضمن تحقق تمدن نوین اسلامی؛

6. ضرورت تحقق تمدن نوین اسلامی

      - تمدن نوین اسلامی مقدمه جامعه مهدوی؛

      - بطلان تمدن غرب (انحراف در جهان بینی و داشتن وجوه استعماری در الگوی تمدن)؛

 

ج) چگونگی

 7. انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛

 8. فرآیند تحقق تمدن نوین اسلامی

      - تبیین نقشه راه؛

      - فاصله وضع موجود تا تحقق تمدن نوین اسلامی؛

 

 9. الگوهای دستیابی به تمدن نوین اسلامی؛

 

د) موانع و آفات

 10. موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوین اسلامی؛

 11. موانع و تهدیدهای بیرونی در تحقق تمدن نوین اسلامی؛

 

ﻫ) سایر

 12. ساختار منطقی مطالعات تمدن نوین اسلامی؛


 تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات     1394-03-12
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات     1394-04-12
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل     1394-05-16
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات     1394-06-15
تاریخ شروع همایش     1394-07-09     ساعت     08:30
تاریخ پایان همایش     1394-07-10     ساعت     17:30

 

  1394/02/05
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.