صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

فصلنامه مطالعات جوان و رسانه منتشر شد

فصلنامه مطالعات جوان و رسانه منتشر شد


به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش هاي اسلامي مركز پژوهش و سنجش صدا و سيما، پانزدهمين شماره از فصلنامه مطالعات جوان و رسانه ويژه چوان، ازدواج و رسانه از سوي اين اداره كل منتشر گرديد.

اين شماره از فصلنامه شامل بخش هايي با عناوين: گفتگو: ازدواج و رسانه ملي، نقش مهارت هاي اجتماعي در ازدواج با تاكيد بر نقش رسانه هاي جمعي، جوان و همسريابي اينترنتي، آسيب ها و راهكارها، بازنمايي معيارهاي ازدواج و شيوه هاي همسرگزيني در رسانه ملي، مهمترين محورهاي برنامه سازي جوان و ازدواج و هفت دليل فروپاشي ازدواج در آمريكا مي باشد.

اين فصلنامه در 150 صفحه به مديرمسوولي  مريم رضايي و سردبيري فريده پيشوايي از سوي اداره كل پژوهش هاي اسلامي مركز پژوهش و سنجش افكار صدا و سيما منتشر شده است.


  1394/03/04
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.