صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

نشست خبری رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما رسانه ملی.

نشست خبری رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما رسانه ملی.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري فارس، نشست خبري عبدالملکي رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما صبح امروز در محل اين مرکز برگزار شد.
عبدالملکي با اشاره به برگزاري پرشور انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري گفت: رسانه ملي به دليل کارکردي که در راستاي شناخت بهتر محيط و ايجاد زمينه گردش نخبگان در انتخابات برعهده دارد بسيار داراي اهميت است.
رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما ادامه داد: رسانه ملي در زمينه توليد و پخش برنامه‌ها و اخبار کارکرد ويژه‌اي دارد و در زمينه نظرسنجي نيز اين مرکز به عنوان بخشي از مجموعه سازمان صدا و سيما وظايف مختلفي را ايفا مي‌کند.
وي در تشريح اهداف مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما گفت: يکي از اهداف مهم اين مرکز شناخت منابع کسب خبر مردم است که در سنجش‌ها مشخص مي‌شود که مردم از کدام منابع براي کسب خبر استفاده مي‌کنند.
عبدالملکي با بيان اينکه در هر دوره‌اي از انتخابات ممکن است گروه‌هاي مرجع جابه جا شوند و شناسايي اين مراجع بسيار داراي اهميت است، اظهار داشت: شناخت رسانه‌هاي رقيب و در نهايت پيش‌بيني مشارکت مردم يکي از مهم‌ترين کارهاي مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما است.
رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما اضافه کرد: يک ياز کارکردهاي پنهان در نظرسنجي‌هاي علمي اين است که مرکز انجام‌دهنده نظرسنجي به اعتبار نهايي يعني نتيجه رسمي دست پيدا مي‌کند و اين بهترين محک براي سازماني است که نظرسنجي را انجام داده و مي‌تواند داده خود را با واقعيت بيروني که در انتخابات همان نتيجه راي‌گيري است، تطبيق دهد.
وي با اشاره به سابقه نظرسنجي‌هاي مرکز عنوان در انتخابات دوره‌هاي يازدهم و دهم رياست جمهوري گفت: نظرسنجي‌ها نشان داده که دقيق‌ترين پيش‌بيني متعلق به اين مرکز بوده است.
عبدالملکي با اشاره به ويژگي‌هاي نظرسنجي در ايران اظهار داشت: نظرسنجي در ايران با همه دنيا متفاوت است يا ما مردم آگاه، فهيم و انقلابي داريم و زماني که متوجه مي‌شوند شما در نظرسنجي به دنبال فهميدن نيت قلبي آنها هستيد مقاومت نشان مي‌دهند ولي اين مرکز به دليل وجود تجارب گذشته خود با آمادگي تمام از مرداد 94 نظرسنجي‌هاي خود را با يک شيب ملايم آغاز کرد و به مرور با سنجش افکار عمومي نهايتا کنش سياسي مردم درباره انتخابات مجلس و خبرگان را رصد کرد.
رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما با اشاره به آمار نظرسنجي‌هاي انجام شده از سوي اين مرکز گفت: در زمينه بيشترين و مهم‌ترين منبع کسب خبر مردم در کل کشور ما شاهد هستيم که در استان‌ها، صدا و سيما با 67 درصد اولين منبع  کسب خبر مردم بوده و در تهران حدود 60 درصد مردم صدا و سيما را به عنوان اولين منبع کسب خبر اعلام کرده‌اند.
وي افزود: البته از اوايل دي ماه سهم صدا و سيما کمي کاهش پيدا کرد و سهم شبکه‌هاي اجتماعي به ويژه از نوع موبايلي و گروه دوستان و آشنايان سهم بيشتري پيدا کردند.
عبدالملکي موضوع اعتماد به اخبار را سرمايه ذاتي هر رسانه‌اي خواند و با اشاره به نتايج نظرسنجي‌هاي انجام شده در اين زمينه تصريح کرد: صدا و سيما در سطح ملي با 62 درصد مورد اعتمادترين منبع کسب خبر از سوي مردم اعلام شده که حفظ اين سرمايه مستلزم کار جدي و سياست‌گزاري دقيق از سوي صدا و سيما است.
رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما با بيان اينکه مرکز نظرسنجي صدا و سيما تنها مرکزي بود که در روز انتخابات نيز در محورهاي مختلف اقدام به انجام افکارسنجي مي‌کرد اظهار داشت: براساس نظرسنجي روز انتخابات 63 درصد مردم تصريح کردند که نقش صدا و سيما در تشويق مردم براي حضور در انتخابات در حد زياد و خيلي زياد بوده است.
عبدالملکي با بيان اينکه ما در طول ايام نزديک به انتخابات اقدام به رصد دقيق ميزان مشارکت مردم مي‌کرديم گفت: ميزان افراد مردد براي شرکت در انتخابات از 20 درصد در هفته‌هاي قبل از انتخابات به 4.9 درصد در يک روز قبل از انتخابات در سطح ملي رسيد که اين آمار در روز چهارشنبه قبل از انتخابات 4.5 درصد بود؛ اين آمار نشان مي‌دهد رسانه ملي در کنار تبليغات کانديداها و عوامل ديگر توانسته‌اند مردم را از ترديد در شرکت در انتخابات خارج کنند.
وي با بيان اينکه ما در نظرسنجي‌هاي خود ميزان استفاده مردم از صدا و سيما در سال 94 را براي کسب خبر با زمان مشابه در انتخابات مجلس نهم در سال 90 مقايسه کرده‌ايم اظهار داشت: استفاده از رسانه ملي در سال 90، 6 روز قبل از انتخابات 53 درصد بوده است و اين آمار در سال 94 ، 6 روز قبل از انتخابات 60 درصد شده است که نشان مي‌دهد سهم صدا و سيما به عنوان منبع کسب خبر مردم در اين دوره در سطح ملي بيشتر شده است.
 رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما با بيان اينکه آمار استفاده مردم از صدا و سيما به عنوان منبع کسب خبر در تهران براي انتخابات گذشته نسبت به انتخابات مجلس نهم بيشتر شده است اظهار داشت: در سال 90، 6 روز قبل از انتخابات 64.3 درصد، 5 روز قبل از انتخابات 63.5 درصد، 4 روز مانده به انتخابات 59.4 درصد، 3 روز مانده به انتخابات 59.4 درصد و  دو روز مانده به انتخابات 58 درصد سهم صدا و سيما به عنوان مرجع کسب اخبار مردم بوده است.
وي ادامه داد: اما آمار گرايش مردم به صدا و سيما براي کسب خبر در انتخابات سال 94، 6 روز قبل از انتخابات 71.2 درصد، 5 روز قبل از انتخابات 66.1 درصد، 4 روز قبل از انتخابات 69.9 درصد، سه روز قبل از انتخابات 67.8 درصد و دو روز مانده به انتخابات 67 درصد بوده است.
عبدالملکي با بيان اينکه پيش‌بيني ميزان مشارکت مردم در انتخابات به دليل جايگاه رسانه ملي در تهييج براي حضور در اين عرصه بسيار با اهميت است، گفت: مشارکت در تهران تا يک روز قبل از ان تخابات يعني 6 اسفند 48.7 درصد از سوي اين مرکز پيش‌بيني شده بود که ما در روز انتخابات و ساعت 18 به اين نتيجه رسيديم که يک درصد نيز به اين آمار اضافه شده است.
وي ادامه داد: آمار نهايي ما براي ميزان مشارکت مردم 49.7 درصد در تهران بود که اين آمار قبل از اعلام رسمي وزارت کشور به مديران سازمان و حوزه‌هاي فرابخشي اطلاع‌رساني شده بود و بررسي‌ها نشان داد که آمار اين مرکز تنها به 0.3 درصد با واقعيت فاصله داشت که در استانداردهاي نظرسنجي تلورانس 2.5 درصد نيز به عنوان خطا محسوب نمي‌شود.
عبدالملکي درباره پيش‌بيني اين مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما درباره ميزان مشارکت ملي در انتخابات 7 اسفند گفت: پيش‌بيني ما براي مشارکت در انتخابات مجلس در کل کشور 65.54 درصد و براي مجلس خبرگان 60.3 درصد بود که اين پيش‌بيني‌ها را در روز انتخابات به مراجع مختلف اعلام کرديم.
رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما ادامه داد: وزارت کشور آمار مشارکت مردمي را 62 درصد اعلام کرد که اگر ميانگين دو آمار اعلام شده از سوي مرکز سنجش افکار صدا و سيما را بگيريم به عدد 62.9 درصد مي‌رسيم و اين نشان مي‌دهد که آمار ما تنها 0.9 درصد با واقعيت اختلاف داشت.
وي با تاکيد بر سخت بودن انجام نظرسنجي در ايران به ويژه در مواردي مانند انتخابات که حساسيت وجود دارد گفت: به عنوان مثال در کشوري مانند آمريکا انجام دادن نظرسنجي سخت نيست ولي در ايران در هر استان و در دل هر شهرستان ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد.
عبدالملکي با اشاره به نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از سوي مرکز افکارسنجي صدا و سيما درباره چهره‌ها و شخصيت‌هاي حاضر در عرصه انتخابات در کل کشور گفت: تقريبا 92 درصد افرادي که در پيش‌بيني‌هاي اين مرکز در جايگاه‌هاي اول و دوم قرار داشتند پيش‌بيني ما درباره آنها درست بود.
رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما ادامه داد: ما در تهران دو سنجش موازي داشتيم و افراد را به نسبت جايگاهي که داشتند در بين افکار عمومي مورد سنجش قرار مي‌داديم و اين به صورت مرتب و مداوم انجام شد.
وي با اشاره به نقش مهم شبکه‌هاي اجتماعي در اين انتخابات، گفت: آينده رسانه‌ها با رسانه‌هاي مکمل معنا پيدا مي‌کند و شما بايد بتوانيد در اين عرصه از رسانه‌هاي مکمل کمک بگيريد؛ در آمار نيز مي‌بينيم که در تهران بعد از صدا و سيما شبکه‌هاي اجتماعي موبايلي در رتبه دوم کسب خبر قرار دارند.
عبدالملکي با بيان اينکه انتخابات ما در فضايي مشروع برگزار شد و افراد در فضاي مقبولي خود را عرضه کردند اظهار داشت: برنده واقعي انتخابات مردم هستند و مسئولان نيز بايد قدر اين اعتماد مردم را بدانند و به عقيده من ما برنده حزبي و جناحي نخواهيم داشت.
رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما با ارائه آماري پيرامون ميزان مراجعه مردم براي کسب خبر به شبکه‌هاي ماهواره‌اي گفت: روند استفاده از ماهواره در تهران به شدت افول پيدا کرده است؛ البته هيچ گاه نمي‌گوييم که اثربخشي اين رسانه‌ها به صفر رسيده ولي شديدا رو به کاهش است.
وي ادامه داد: در تهران 4.4 درصد مردم اعلام کردند که اطلاعات خود را که پيرامون انتخابات از ماهواره مي‌گيرند که اين آمار به نسبت دوره گذشته به شدت کاهش داشته است.
عبدالملکي با تاکيد بر رصد دقيق شبکه‌هاي ماهواره‌اي از سوي مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما خاطرنشان کرد: پيش از انتخابات شبکه‌هاي ماهواره‌اي به دنبال ايجاد يک دوقطبي در بين مردم ما بودند ودراين راه از شبکه‌هاي مکمل خود نيز استفاده کردند اما خوشبختانه به اين نتيجه نرسيدند و حتما مجلس دهم مجلسي در راستاي اهداف انقلاب و جمهوري اسلامي خواهد بود.


  1394/12/12
     
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.