صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

انتشار نه پژوهش جدید توسط واحد پژوهش‌های کاربردی برون مرزی صدا و سیما

انتشار نه پژوهش جدید توسط واحد پژوهش‌های کاربردی برون مرزی صدا و سیما


نه پژوهش جدید در بهمن و اسفند ماه سال 94 توسط واحد پژوهشهای کاربردی در موضوعات متعدد بین المللی و رسانه‌ای منتشر شد.
بر اساس این گزارش عناوین این نه پژوهش عبارتند از: "مبانی فکری و رویکرد عملی گروه تکفیری داعش"، "دستاوردهای جریان بیداری اسلامی و چشم‌انداز آن در خاورمیانه"، "بررسی انگیزه ها، اهداف و تاکتیک های غرب از سیاه نمایی گسترده علیه اسلام و ایران و چشم انداز آن"، "بررسی ابزارها ، تاکتیک ها و رویکردهای رسانه ای گروه تروریستی داعش"، "بررسی مدارس تکفیری – انتحاری"، "تحولات مصر در دوران عبدالفتاح السیسی و آینده اخوان‏ المسلمین"، "بررسی علل تشدید روند اسلام ستیزی در تاجیکستان"، "جایگاه زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ازبکستان" و "ساختار مطلوب برنامه تلویزیونی کودک".
پژوهش "مبانی فکری و رویکرد عملی گروه تکفیری داعش (ارزیابی تطبیقی با قرآن ، روایات و سیره نبوی)" در هفت فصل و 187  صفحه نگاشته شده است. در این پژوهش تلاش شده است با اتکاء و استناد به قرآن ، سیره نبوی، روایات  و آموزه های ناب اسلامی ، انحراف و ناراستی گروه تکفیری داعش ، تبیین  شود .
بررسی پیشینه و خاستگاه جریان های تکفیری ، واکاوی  مصادیق جریان های تکفیری در تاریخ اسلام، بررسی مبانی فکری گروه  تکفیری داعش و تضاد آن با قرآن ، روایات و سیره نبوی ، واکاوی مبانی نظری شیعه ستیزی تکفیری ها، تشریح دیدگاه علما و اندیشمندان اهل سنت درباره جریان های تکفیری و داعش و تبیین پیامدهای عملی اندیشه تکفیر از جمله فصول اصلی این پژوهش را تشکیل می دهند . پژوهش مذکور توسط خانم مریم السادات حسینی به رشته تحریر درآمده و با نظارت علمی و به اهتمام آقای علی ساقیان پژوهشگر معارف اسلامی ، منتشر شده است .
پژوهش "دستاوردهای جریان بیداری اسلامی و چشم‌انداز آن در خاورمیانه " در 7 فصل و 123 صفحه تهیه شده است. فاطمه عالیشاه ارات بنی کار نویسندگی و حسن بهشتی پور نظارت بر پژوهش مذکور را بر عهده داشته اند. مؤلفه‌ها و دستاوردهای بیداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) از فصول اصلی این پژوهش است.  
همچنین نگاهی به مؤلفه های بیداری اسلامی و دیدگاه‌های مختلف در این خصوص، دستاوردهای بیداری اسلامی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و عربستان سعودی از دیگر فصول پژوهش مذکور می‌باشد.
پژوهش"بررسی انگیزه ها، اهداف و تاکتیک های غرب از سیاه نمایی گسترده علیه اسلام و ایران و چشم انداز آن" دیگر پژوهش منتشر شده واحد پژوهش های کاربردی برون مرزی است. این پژوهش در در پنج فصل و 117 صفحه نگاشته شده است. تبیین ماهیت مفهوم «هر سه هراسی» غرب ، بررسی اهداف و انگیزه‌های غرب از سیاه نمایی گسترده علیه اسلام و ایران، واکاوی تاکتیک‌های غرب در سیاه نمایی گسترده علیه اسلام و ایران و سیر تطور آنها ، همسویی هالیوود و گروه های تکفیری در پروژه «هرسه هراسی» و بررسی نتایج سیاه نمایی غرب علیه اسلام  و ایران و چشم انداز آن از جمله فصول پژوهش مذکور می باشد. خلیل قلخانباز کار نویسندگی و دکتر حسن عابدینی نظارت علمی بر پژوهش مذکور را بر عهده داشته‌اند.
پژوهش "بررسی ابزارها ، تاکتیک ها و رویکردهای رسانه ای گروه تروریستی داعش" در قالب مجموعه راهبردهای پژوهشی رسانه‌ای و کاربردی توسط زینب شاهینی و نظارت علمی سیدعلی نجات با استفاده از دو روش  توصیفی - تحلیلی و تحلیل محتوا تهیه شده است .تبیین تاکتیک های رسانه ای داعش ، نگاهی به هشت بازوی رسانه ای گروه تروریستی داعش ، داعش و رسانه های از جمله بخش های این پژوهش است .
پژوهش "بررسی مدارس تکفیری – انتحاری" دیگر پژوهش منتشر شده در قالب مجموعه راهبردهای پژوهشی رسانه‌ای و کاربردی می باشد. این پژوهش توسط فرزانه بگوند نوشته شده و پیر محمد ملازهی ناظر علمی آن بوده است. بررسی دلایل شکل گیری مدارس تکفیری – انتحاری ، توزیع جغرافیایی مدارس تکفیری – انتحاری ، نحوه تبلیغ و جذب نیرو در مدارس تکفیری – انتحاری ، نقش عربستان سعودی در تقویت مدارس تکفیری و سوء استفاده از زنان و کودکان در مدارس تکفیری – انتحاری از جمله بخش های پژوهش مذکور می باشد .
پژوهش "تحولات مصر در دوران عبدالفتاح السیسی و آینده اخوان ‏المسلمین"، در شش فصل و 105 صفحه به قلم دکتر سید رضی عمادی و نظارت علمی دکتر مهدی عوض پور منتشر شده است.
واکاوی علل داخلی و خارجی سقوط حکومت محمد مرسی، آسیب شناسی رویکرد اخوان المسلمین در جریان قبل و بعد از انقلاب مصر، بررسی کارنامه یک ساله دولت السیسی در مسایل داخلی، بررسی کارنامه یک ساله دولت السیسی در مسایل خارجی، تبیین چشم انداز روابط اخوان المسلمین و دولت السیسی و بررسی نقش عربستان سعودی در سقوط دولت مرسی از جمله فصول پژوهش مذکور می باشد.
پژوهش " بررسی علل تشدید روند اسلام ستیزی در تاجیکستان " دیگر پژوهش منتشر شده است که در شش فصل و 191 صفحه و توسط برهان حشمتی به رشته تحریر درآمده و حسن بهشتی پور ناظر علمی آن بوده است. تبیین توافقنامه صلح 1997 تاجیکستان ، بررسی علل داخلی تشدید روند اسلام ستیزی در تاجیکستان، تشریح عوامل خارجی موثر بر تشدید روند اسلام ستیزی در تاجیکستان ، واکاوی مصادیق اسلام ستیزی در تاجیکستان و تبعات اسلام ستیزی در تاجیکستان از جمله فصول پژوهش مذکور می باشد .
"جایگاه زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ازبکستان" دیگر پژوهش منتشر شده در حوزه آسیای مرکزی توسط پژوهش‌های کاربردی برون مرزی می باشد که در 7 فصل تهیه شده است. این پژوهش توسط احسان تقوایی نیا به رشته تحریر درآمده و حسن بهشتی پور و امیرحسین منفرد ناظران علمی آن بوده اند. جایگاه زنان ازبکستان در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، چالش های پیشِ روی زنان ازبک، نقش زنان ازبک در صیانت از ارزش های اسلامی نهاد خانواده، فعالیت باندهای صهیونیستی قاچاق زنان در آسیای مرکزی از جمله فصول پژوهش مذکور می باشد.
پژوهش "ساختار مطلوب برنامه تلویزیونی کودک؛ با تأکید بر برنامه‌های کودک شبکه الکوثر و بررسی نمونه‌ای شبکه‌های الجزیره و براعم" به بررسی محتوا و فرم مطلوب برای برنامه تلویزیونی کودک با تمرکز بر حوزه‌های مخاطب عرب زبان می‌پردازد. این پژوهش به قلم محمود ترابی اقدم پژوهشگر هنر و رسانه به رشته تحریر در آمده و سید محمد جعفر نژاد نظارت علمی آن را برعهده داشته است.
روان شناسی و جامعه پذیری رسانه‌ای کودکان، عناصر بصری و گرافیکی برنامه‌های کودک، موسیقی برنامه‌های کودک، آیتم‌های روایتی و نمایشی در برنامه‌های کودک، عناصر و آیتم‌های حرکتی و اجرایی در برنامه‌های کودک از جمله فصول اصلی پژوهش مذکور می‌باشد. به اقتضای مباحث مطرح شده، بررسی مقایسه‌ای بین برنامه‌های کودک شبکه الکوثر و شبکه‌های الجزیره و براعم صورت گرفته است.
در پایان این پژوهش به مانند هشت پژوهش دیگر، پیشنهادهای رسانه‌ای و ایده‌های برنامه سازی برای تبیین هر چه بهتر مباحث مطرح شده در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ارائه شده است.
واحد پژوهش‌های کاربردی برون مرزی از سال 1376 فعالیت می‌کند و تاکنون بیش از دویست و بیست عنوان پژوهش در مسائل مربوط به تحولات بین المللی منتشر کرده است.
این واحد از آبان 1393، تهیه مجموعه راهبردهای پژوهشی رسانه‌ای و کاربردی را آغاز کرده است، تحلیل راهبردی تحولات با رویکرد آینده پژوهی و ارایه راهکارها و توصیه‌های رسانه‌ای و ایده‌های برنامه سازی محورهای اصلی این مجموعه‌های پژوهشی را تشکیل می‌دهند.
آدرس سایت اینترنتی واحد پژوهش‌های کاربردی معاونت برون مرزیarc.irib.ir  می باشد.
پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به بخش فراخوان این سایت، موضوعات پیشنهادی پژوهشی خود را ارائه دهند.
  1395/01/22
     
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.