صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

چراغ پژوهش روشن است

چراغ پژوهش روشن استدکتر علي طلوعي رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار

هفته پژوهش فرصت مناسبي است براي يادآوري اهميت پژوهش و تأکيد بر نقش و جايگاه آن در جامعه. هر رسانه‌اي براي توفيق در مأموريت‌ها و تحقق آرمان‌ها و کارکردهاي خود بايد چرخه انتقال پيام را بر شالوده يافته‌هاي علمي و روش‌مند بنا نهد و التزام به رويکرد پژوهشي در سياستگذاري، برنامه‌‌ريزي و برنامه‌سازي را امري ضروري به‌شمار آورد. تأکيد‌ات مقام معظم رهبري بر نقش رسانه ملي در «رهبري و هدايت افکار عمومي» و «افزايش توانمندي و مديريت پيام و همچنين تأکيد رئيس محترم سازمان بر بهره‌گيري از پژوهش در حوزه‌هاي مختلف، بيانگر نقش مهم پژوهش در رسانه ملي است. مرکز پژوهش و سنجش افکار، يکي از مراکز مهم پژوهشي کشور در حوزه ارتباطات و رسانه‌ها به‌شمار مي‌رود و در زمينه افکارسنجي و پيمايش‌هاي اجتماعي، عملکردي بي‌رقيب در کشور و خاورميانه دارد. با اين حال، در دوره جديد فعاليت اين مرکز، با توجه به رهنمودها و انتظارات رئيس محترم سازمان، چشم‌انداز جديدي ترسيم شده تا ضمن ايفاي نقش مؤثر در تأمين نيازهاي پژوهشي سازمان، مرجعي براي دستاوردهاي پژوهشي بويژه در زمينه افکارسنجي، مخاطب‌پژوهي، رسانه‌پژوهي، سواد رسانه‌اي و رسانه ديني باشد. براي دستيابي به اين هدف، جهت‌گيري‌هاي مرکز به سمت تعامل بيشتر با حوزه‌هاي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و برنامه‌سازي خواهد بود. همچنين علاوه بر يافته‌هاي توصيفي و تحليلي، با بهره‌گيري از دانش و تجربه صاحبنظران و نخبگان داخل و خارج سازمان، مجموعه دستاوردهاي پژوهشي مرکز در چارچوب تحليل راهبردي، بازنگري و بازآفريني خواهد شد و در قالب «سند اقدام» (policy paper) در اختيار حوزه‌هاي ذيربط قرار خواهد گرفت. هم‌اکنون نيز اين مرکز با انتشار نشريه‌هاي علمي‌ـ پژوهشي و ترجمه و نشر کتاب سهم مهمي در توسعه علم ارتباطات در کشور و جايگاه مهمي در نزد دانشجويان، استادان و پژوهشگران در مجامع علمي دارد اما تلاش بر آن است که با تمرکز بر حوزه‌هايي چون رسانه ديني و زمينه‌هاي رسانه‌پژوهي مانند سواد رسانه‌اي، آينده‌پژوهي رسانه و مخاطب‌پژوهي، سهم و جايگاه سازمان در توليد مباني نظري و راهبردهاي عملي ارتقا يابد. افکارسنجي يکي از حوزه‌هاي مهم فعاليت مرکز پژوهش و سنجش افکار است که در مقايسه با ساير مراکز افکارسنجي، از اعتبار ويژه‌اي برخوردار است. در اين زمينه نيز چشم‌انداز آينده، توسعه دانش افکارسنجي و نوآوري براي پايش به‌هنگام، مستمر و فراگير افکار عمومي است تا اين مرکز به معتبرترين و پراستنادترين نهاد علمي کشور در حوزه افکارسنجي تبديل شود. شناخت و پايش دقيق و علمي ديدگاه‌ها، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه، دستيابي به تصويري دقيق و جامع از مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي و شناسايي روند تغييرات و تحولات موضوعات و شاخص‌هاي مهم اجتماعي و فرهنگي‌، نيازسنجي، ترسيم روندها و الگوي استفاده مخاطبان از رسانه و گونه‌شناسي مخاطبان ازجمله محورهاي فعاليت مرکز در اين حوزه خواهد بود. با توجه به نياز رسانه ملي به تعامل با مراکز و مجامع علمي‌ـ پژوهشي خارج از سازمان، از ديگر اهداف اين مرکز، تبديل شدن به مرجع ارتباط با اين مجامع و فراوري و ارائه يافته‌هاي پژوهشي آنان در چارچوب نيازهاي رسانه ملي است. ضمن تبريک هفته پژوهش به همه پژوهشگران عزيز فعال در رسانه ملي، اميدوارم با همت و اهتمام متقابل پژوهشگران و همکاران ارجمندمان در ديگر حوزه‌هاي سازمان، شاهد نهادينه شدن پژوهش در سياستگذاري، برنامه‌ريزي و برنامه‌سازي و افزايش کيفيت و اثربخشي برنامه‌ها باشيم.

  1395/09/13
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.