صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

بازدید

بازدیدبازدید دکتر حسین رضی معاون محترم پژوهش , برنامه ریزی و نظارت _دکتر علی طلوعی رئیس محترم مرکز پژوهش وسنجش افکار _دکتر حمید شاه آبادی معاون محترم صدا
از نمایشگاه پژوهشی چهل و هشت سال پژوهش در مسیر«انقلاب فرهنگی» بستر تحقق«تمدن نوین اسلامی»

چهارشنبه25بهمن 1396
  1396/11/27
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.